Brancheinformatie en cijfers vervoer over land

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

37.120 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.80% OMZETGROEI
KW1 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.24% WINST (% OMZET)
2019
16.600 VACATURES SECTOR
Vervoer over land
KW1 2024

Branchecijfers vervoer over land

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervoer over land (SBI code: 49). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervoer en opslag (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervoer over land

De branche vervoer over land valt onder de sector vervoer en opslag. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervoer over land in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (32.9%), Kosten omzet (28.3%) en Kosten vervoermiddelen (16.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervoer over land.
start vergelijking

Vervoer over land Trends

De bedrijfstak vervoer over land (SBI code:49) heeft de laatste jaren verschillende ontwikkelingen doorgemaakt, waaronder het stijgende aandeel van elektrisch vervoer. Daarnaast is er een sterke toename van multifunctionaliteit van voertuigen, het gebruik van automatisering en robotica, de ontwikkeling van intelligente logistieke systemen en ook de samenwerking met buitenlandse actoren. Ook is er innovatie te zien op gebied van emissiereductie. Tenslotte is ook duurzaamheid een belangrijk speerpunt en leidt dit tot een toename van hernieuwbare energie en recyclen.

Bedrijfsresultaat vervoer over land

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervoer over land tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.33% procentpunt naar 6.24%. Hierbij wordt in de branche vervoer over land gemiddeld een bruto marge van 71.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.7% naar 6.2%.

Kosten per categorie branche vervoer over land
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 95.5% 95.3% 95.8% 96.0%
Overige opbrengsten 4.5% 4.7% 4.2% 4.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 28.0% 27.6% 28.7% 28.3%
Bruto marge 72.0% 72.4% 71.3% 71.7%
  - Bruto Loon   21.8%   22.1%   21.7%   21.7%
  - Sociale lasten   3.6%   3.5%   3.6%   3.7%
  - Pensioenpremies   2.5%   2.5%   2.5%   2.5%
  - Overig   4.7%   5.3%   5.3%   5.0%
Personeelkosten Totaal 32.5% 33.4% 33.1% 32.9%
Verkoopkosten 0.6% 0.7% 0.7% 0.7%
Huisvestingskosten 2.0% 2.0% 2.0% 1.9%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.8% 0.7% 0.7%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 15.2% 16.1% 16.0% 16.3%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 4.7% 4.9% 4.6% 4.9%
Overige diensten 2.4% 2.3% 2.2% 2.2%
Overige bedrijfskosten 6.2% 5.9% 5.6% 5.3%
Bedrijfsresultaat 7.0% 5.7% 5.7% 6.2%

Laatste cijfers vervoer over land en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervoer over land
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervoer over land

Trend aantal bedrijven vervoer over land

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervoer over land geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 20.590 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 37.120.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche vervoer over land aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 143.7. Dat betekent dat de omzet in 2023 43.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 1.5% hoger.

Trend omzet vervoer over land (indexcijfers)