Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervoer over water

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.030 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.90% OMZETGROEI
KW1 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.81% WINST (% OMZET)
2019
16.600 VACATURES SECTOR
Vervoer over water
KW1 2024

Branchecijfers vervoer over water

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervoer over water (SBI code: 50). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervoer en opslag (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervoer over water

De branche vervoer over water valt onder de sector vervoer en opslag. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervoer over water in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (32.6%), Kosten vervoermiddelen (18.0%) en Personeel (16.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervoer over water.
start vergelijking

Vervoer over water Trends

In de bedrijfstak vervoer over water (SBI code: 50) heeft digitalisering een grote impact op de bedrijfsprocessen. Er zijn betere routingssoftware ontwikkeld zodat het schip efficiënter op weg kan, meer lading kan vervoeren en de kosten laag worden gehouden. Bovendien worden er steeds meer slimme sensoren geïntegreerd in de boten, die informatie verstrekken over de staat van het schip en de geografische positie waardoor shipping beslissingen beter gestuurd kunnen worden. Automatisering van processen is daarnaast een grote trend waardoor er een veiligere en meer vlote bedrijfsvoering kan worden gerealiseerd.

Bedrijfsresultaat vervoer over water

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervoer over water tussen 2009 en 2019 is gedaald met 2.49% procentpunt naar 7.81%. Hierbij wordt in de branche vervoer over water gemiddeld een bruto marge van 67.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.1% naar 7.8%.

Kosten per categorie branche vervoer over water
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.1% 98.7% 99.1% 98.5%
Overige opbrengsten 0.9% 1.3% 0.9% 1.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 27.5% 26.2% 33.2% 32.6%
Bruto marge 72.5% 73.8% 66.8% 67.4%
  - Bruto Loon   9.2%   9.1%   8.3%   8.5%
  - Sociale lasten   1.2%   1.2%   1.1%   1.2%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.7%   0.6%   0.7%
  - Overig   5.9%   6.2%   5.6%   5.8%
Personeelkosten Totaal 16.9% 17.2% 15.6% 16.2%
Verkoopkosten 1.3% 1.3% 1.2% 1.4%
Huisvestingskosten 0.4% 0.5% 0.6% 0.6%
Apparatuur en Inventaris 0.9% 1.6% 0.8% 0.8%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 19.1% 19.7% 17.7% 18.0%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 12.1% 10.6% 10.3% 10.7%
Overige diensten 6.7% 6.7% 6.1% 6.2%
Overige bedrijfskosten 5.3% 6.1% 6.1% 5.3%
Bedrijfsresultaat 9.5% 9.8% 8.1% 7.8%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers vervoer over water, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervoer over water
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervoer over water

Trend aantal bedrijven vervoer over water

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervoer over water geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 275 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 5.030.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche vervoer over water aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 126.2. Dat betekent dat de omzet in 2023 26.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 7.1% lager.

Trend omzet vervoer over water (indexcijfers)