Brancheinformatie en cijfers vervoer over water

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.090 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
7.00% OMZETGROEI
KW01 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
9.79% WINST (% OMZET)
2017
18.000 VACATURES SECTOR
Vervoer over water
KW02 - 2023

Branchecijfers vervoer over water

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervoer over water (SBI code: 50). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervoer en opslag (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervoer over water

De branche vervoer over water valt onder de sector vervoer en opslag. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervoer over water zijn respectievelijk: Kosten omzet (26.2%), Kosten vervoermiddelen (19.7%) en Personeel (17.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervoer over water.
start vergelijking

Vervoer over water Trends

In de bedrijfstak vervoer over water (SBI code: 50) heeft digitalisering een grote impact op de bedrijfsprocessen. Er zijn betere routingssoftware ontwikkeld zodat het schip efficiënter op weg kan, meer lading kan vervoeren en de kosten laag worden gehouden. Bovendien worden er steeds meer slimme sensoren geïntegreerd in de boten, die informatie verstrekken over de staat van het schip en de geografische positie waardoor shipping beslissingen beter gestuurd kunnen worden. Automatisering van processen is daarnaast een grote trend waardoor er een veiligere en meer vlote bedrijfsvoering kan worden gerealiseerd.

Bedrijfsresultaat vervoer over water

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervoer over water tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.51% procentpunt naar 9.79%. Hierbij wordt in de branche vervoer over water gemiddeld een bruto marge van 73.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.5% naar 9.8%.

Kosten per categorie branche vervoer over water
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.1% 98.9% 99.1% 98.7%
Overige opbrengsten 0.9% 1.1% 0.9% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 21.9% 23.9% 27.5% 26.2%
Bruto marge 78.1% 76.1% 72.5% 73.8%
  - Bruto Loon   8.8%   8.6%   9.2%   9.1%
  - Sociale lasten   1.1%   1.0%   1.2%   1.2%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Overig   6.5%   7.0%   5.9%   6.2%
Personeelkosten Totaal 17.2% 17.3% 16.9% 17.2%
Verkoopkosten 1.6% 1.6% 1.3% 1.3%
Huisvestingskosten 0.6% 0.5% 0.4% 0.5%
Apparatuur en Inventaris 1.0% 1.0% 0.9% 1.6%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 24.6% 20.4% 19.1% 19.7%
Communicatiekosten 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 10.7% 11.2% 12.1% 10.6%
Overige diensten 7.1% 6.8% 6.7% 6.7%
Overige bedrijfskosten 4.9% 5.4% 5.3% 6.1%
Bedrijfsresultaat 9.9% 11.6% 9.5% 9.8%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervoer over water

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervoer over water
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervoer over water

Trend aantal bedrijven vervoer over water

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervoer over water geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 275 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 5.090.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche vervoer over water aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 135. Dat betekent dat de omzet in 2022 35% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 30% hoger.

Trend omzet vervoer over water (indexcijfers)