Brancheinformatie en cijfers winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.070 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
7.78% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen
KW02 - 2023

Branchecijfers winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen (SBI code: 47.74). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

De branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen valt onder de sector winkels in overige artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (60.4%), Personeel (16.1%) en Huisvestingskosten (6.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen.
start vergelijking

Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen Trends

De drogisterij bedrijven staan voor een groeiende competitie, waarin het belangrijk is up-to-date te blijven. De toenemende digitalisering en de groei van e-commerce zijn essentiële factoren voor succes. Bedrijven zullen deze trend moeten omarmen en online mogelijkheden benutten, zoals het verkopen op platforms als Amazon of bol.com. Tevens is het belangrijk om een goede merkprofilering en productplaatsing te hebben, zodat klanten eenvoudig producten kunnen vinden. Verder moet er ook geïnvesteerd worden in duurzaamheid. Door duurzame producten aan te bieden, kunnen bedrijven hun klanten een waardevolle service aanbieden die in lijn is met de laatste uitstootcatergorieen.

Bedrijfsresultaat winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.75% procentpunt naar 7.78%. Hierbij wordt in de branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen gemiddeld een bruto marge van 39.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.0% naar 7.8%.

Kosten per categorie branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 97.5% 97.3% 96.4% 96.8%
Overige opbrengsten 2.5% 2.7% 3.6% 3.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 60.6% 61.0% 60.5% 60.4%
Bruto marge 39.4% 39.0% 39.5% 39.6%
  - Bruto Loon   12.5%   12.0%   12.2%   12.3%
  - Sociale lasten   2.0%   1.9%   1.9%   2.0%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.8%   0.9%   0.8%
  - Overig   0.8%   0.8%   1.0%   1.0%
Personeelkosten Totaal 16.0% 15.5% 16.0% 16.1%
Verkoopkosten 3.2% 3.5% 3.5% 3.6%
Huisvestingskosten 6.1% 6.3% 6.1% 6.1%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Vervoermiddelen 0.4% 0.2% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.5%
Afschrijvingen 1.5% 1.3% 1.5% 1.4%
Overige diensten 0.7% 0.6% 0.7% 0.7%
Overige bedrijfskosten 1.7% 2.0% 2.5% 2.7%
Bedrijfsresultaat 8.5% 8.6% 8.0% 7.8%

Ondersteun uw zakelijk inzicht winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

Trend aantal bedrijven winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 395 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.070.