Brancheinformatie en cijfers winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.060 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
7.78% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen (SBI code: 47.74). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche winkels in overige artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

De branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen valt onder de sector winkels in overige artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2017. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (60.4%), Personeel (16.1%) en Huisvestingskosten (6.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.75% procentpunt naar 7.78%. Hierbij wordt in de branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen gemiddeld een bruto marge van 39.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.0% naar 7.8%.

Kosten naar soort winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 96.81%
Overige bedrijfsopbrengsten 3.19%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 60.39%
Bruto marge 39.61%
Personeelkosten 16.12%
Verkoopkosten 3.57%
Huisvestingskosten 6.06%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.19%
Kosten energieverbruik 0.46%
Kosten vervoermiddelen 0.21%
Communicatiekosten 0.46%
Afschrijvingen 1.42%
Kosten van overige diensten 0.67%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.68%
Bedrijfsresultaat 7.78%

Trend bedrijfsresultaat winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde afname van 29 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.060.

Trend aantal bedrijven winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor