Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.055 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.87% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen
KW1 2024

Branchecijfers winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen (SBI code: 47.74). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

De branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen valt onder de sector winkels in overige artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (58.9%), Personeel (16.9%) en Huisvestingskosten (5.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen.
start vergelijking

Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen Trends

De drogisterij bedrijven staan voor een groeiende competitie, waarin het belangrijk is up-to-date te blijven. De toenemende digitalisering en de groei van e-commerce zijn essentiële factoren voor succes. Bedrijven zullen deze trend moeten omarmen en online mogelijkheden benutten, zoals het verkopen op platforms als Amazon of bol.com. Tevens is het belangrijk om een goede merkprofilering en productplaatsing te hebben, zodat klanten eenvoudig producten kunnen vinden. Verder moet er ook geïnvesteerd worden in duurzaamheid. Door duurzame producten aan te bieden, kunnen bedrijven hun klanten een waardevolle service aanbieden die in lijn is met de laatste uitstootcatergorieen.

Bedrijfsresultaat winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.84% procentpunt naar 8.87%. Hierbij wordt in de branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen gemiddeld een bruto marge van 41.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 8.3% naar 8.9%.

Kosten per categorie branche winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 96.4% 96.8% 97.0% 96.8%
Overige opbrengsten 3.6% 3.2% 3.0% 3.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 60.5% 60.4% 59.3% 58.9%
Bruto marge 39.5% 39.6% 40.7% 41.1%
  - Bruto Loon   12.2%   12.3%   12.7%   12.8%
  - Sociale lasten   1.9%   2.0%   2.0%   2.0%
  - Pensioenpremies   0.9%   0.8%   1.0%   0.9%
  - Overig   1.0%   1.0%   1.0%   1.2%
Personeelkosten Totaal 16.0% 16.1% 16.8% 16.9%
Verkoopkosten 3.5% 3.6% 3.6% 3.5%
Huisvestingskosten 6.1% 6.1% 6.2% 5.6%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.4% 0.5% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 1.5% 1.4% 1.7% 1.9%
Overige diensten 0.7% 0.7% 0.6% 0.5%
Overige bedrijfskosten 2.5% 2.7% 2.5% 2.6%
Bedrijfsresultaat 8.0% 7.8% 8.3% 8.9%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

Trend aantal bedrijven winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 395 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.055.