Brancheinformatie en cijfers winkels in juweliersartikelen en uurwerken

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.295 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
9.96% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Winkels in juweliersartikelen en uurwerken
KW02 - 2023

Branchecijfers winkels in juweliersartikelen en uurwerken

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in juweliersartikelen en uurwerken (SBI code: 47.77). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in juweliersartikelen en uurwerken

De branche winkels in juweliersartikelen en uurwerken valt onder de sector winkels in overige artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in juweliersartikelen en uurwerken zijn respectievelijk: Kosten omzet (57.4%), Personeel (15.5%) en Huisvestingskosten (6.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in juweliersartikelen en uurwerken.
start vergelijking

Winkels in juweliersartikelen en uurwerken Trends

Juweliersondernemers moeten rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De concurrentie wordt steeds groter, waardoor bedrijven zich moeten blijven onderscheiden door middel van kwaliteit, innovatie en service. Verder zien we dat luxegoederen steeds populariter worden, waardoor ondernemers vooral oog moeten hebben voor trendy en bijzondere sieraden. Ook is het belangrijk dat ze aangesloten zijn bij de juiste influencers, om zo goede promotie en naamsbekendheid te krijgen. Daarnaast is de technologie een belangrijk onderdeel; door middel van nieuwe technieken hebben ondernemers inzicht in de behoefte en wensen van hun klanten.

Bedrijfsresultaat winkels in juweliersartikelen en uurwerken

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in juweliersartikelen en uurwerken tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.35% procentpunt naar 9.96%. Hierbij wordt in de branche winkels in juweliersartikelen en uurwerken gemiddeld een bruto marge van 42.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.0% naar 10.0%.

Kosten per categorie branche winkels in juweliersartikelen en uurwerken
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.4% 99.7% 99.6% 99.8%
Overige opbrengsten 0.6% 0.3% 0.4% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 54.1% 56.4% 57.4% 57.4%
Bruto marge 45.9% 43.6% 42.6% 42.6%
  - Bruto Loon   13.0%   12.2%   12.3%   11.9%
  - Sociale lasten   2.2%   2.0%   2.1%   2.0%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.9%   0.9%   1.0%
  - Overig   0.8%   0.8%   0.7%   0.6%
Personeelkosten Totaal 16.8% 15.9% 16.0% 15.5%
Verkoopkosten 4.0% 4.2% 4.0% 3.4%
Huisvestingskosten 7.6% 6.5% 6.4% 6.2%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.6% 0.5% 0.4%
Energieverbruik 1.1% 0.7% 0.6% 0.7%
Vervoermiddelen 0.8% 0.6% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.6% 0.6% 0.5% 0.6%
Afschrijvingen 2.6% 1.9% 1.9% 2.1%
Overige diensten 2.0% 1.5% 1.4% 1.4%
Overige bedrijfskosten 2.6% 1.6% 1.9% 1.8%
Bedrijfsresultaat 7.2% 9.7% 9.0% 10.0%

Ondersteun uw zakelijk inzicht winkels in juweliersartikelen en uurwerken

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief winkels in juweliersartikelen en uurwerken
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat winkels in juweliersartikelen en uurwerken

Trend aantal bedrijven winkels in juweliersartikelen en uurwerken

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in juweliersartikelen en uurwerken geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 565 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.295.