Brancheinformatie en cijfers winkels in juweliersartikelen en uurwerken

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.285 BEDRIJVEN
KW2 2024
11.73% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in juweliersartikelen en uurwerken
KW1 2024

Branchecijfers winkels in juweliersartikelen en uurwerken

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in juweliersartikelen en uurwerken (SBI code: 47.77). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in juweliersartikelen en uurwerken

De branche winkels in juweliersartikelen en uurwerken valt onder de sector winkels in overige artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in juweliersartikelen en uurwerken in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (54.5%), Personeel (15.4%) en Huisvestingskosten (6.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in juweliersartikelen en uurwerken.
start vergelijking

Winkels in juweliersartikelen en uurwerken Trends

Juweliersondernemers moeten rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De concurrentie wordt steeds groter, waardoor bedrijven zich moeten blijven onderscheiden door middel van kwaliteit, innovatie en service. Verder zien we dat luxegoederen steeds populariter worden, waardoor ondernemers vooral oog moeten hebben voor trendy en bijzondere sieraden. Ook is het belangrijk dat ze aangesloten zijn bij de juiste influencers, om zo goede promotie en naamsbekendheid te krijgen. Daarnaast is de technologie een belangrijk onderdeel; door middel van nieuwe technieken hebben ondernemers inzicht in de behoefte en wensen van hun klanten.

Bedrijfsresultaat winkels in juweliersartikelen en uurwerken

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in juweliersartikelen en uurwerken tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.12% procentpunt naar 11.73%. Hierbij wordt in de branche winkels in juweliersartikelen en uurwerken gemiddeld een bruto marge van 45.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.6% naar 11.7%.

Kosten per categorie branche winkels in juweliersartikelen en uurwerken
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.6% 99.8% 99.7% 99.8%
Overige opbrengsten 0.4% 0.2% 0.3% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 57.4% 57.4% 55.4% 54.5%
Bruto marge 42.6% 42.6% 44.6% 45.5%
  - Bruto Loon   12.3%   11.9%   12.0%   11.3%
  - Sociale lasten   2.1%   2.0%   2.1%   2.3%
  - Pensioenpremies   0.9%   1.0%   1.0%   1.0%
  - Overig   0.7%   0.6%   0.8%   0.9%
Personeelkosten Totaal 16.0% 15.5% 15.9% 15.4%
Verkoopkosten 4.0% 3.4% 4.1% 4.0%
Huisvestingskosten 6.4% 6.2% 6.0% 6.2%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.6% 0.7% 0.6% 0.5%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.7% 0.7%
Communicatiekosten 0.5% 0.6% 0.6% 0.5%
Afschrijvingen 1.9% 2.1% 1.9% 2.1%
Overige diensten 1.4% 1.4% 1.3% 1.2%
Overige bedrijfskosten 1.9% 1.8% 2.5% 2.7%
Bedrijfsresultaat 9.0% 10.0% 10.6% 11.7%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers winkels in juweliersartikelen en uurwerken?

Versterk uw inzicht in de branche winkels in juweliersartikelen en uurwerken en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder winkels in juweliersartikelen en uurwerken
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in juweliersartikelen en uurwerken

Trend aantal bedrijven winkels in juweliersartikelen en uurwerken

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in juweliersartikelen en uurwerken geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 565 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.285.