Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers winkels in overige artikelen (rest)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.090 BEDRIJVEN
KW2 2024
10.53% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in overige artikelen (rest)
KW1 2024

Branchecijfers winkels in overige artikelen (rest)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in overige artikelen (rest) (SBI code: 47.78). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in overige artikelen (rest)

De branche winkels in overige artikelen (rest) valt onder de sector winkels in overige artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in overige artikelen (rest) in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.9%), Personeel (20.9%) en Huisvestingskosten (6.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in overige artikelen (rest).
start vergelijking

Winkels in overige artikelen (rest) Trends

De bedrijfstak winkels in overige artikelen (SBI-code 47.78) is de afgelopen jaren veel veranderd. De krimpende markt in Europa heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar op maat gemaakte producten toenam. Nieuwe technologieën hebben de mogelijkheid geboden om de verkoop te verbeteren en kosten te reduceren. Daarom hebben veel bedrijven in deze branche hun processen geautomatiseerd. Digitalisering is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsmodel geworden. Het is belangrijk voor ondernemers in deze branche om hiermee rekening te houden. Verder moeten ondernemers ook hun bedrijven innovatief maken door nieuwe producten en serviceconcepten aan te bieden en slimme marketingstrategieën te ontwikkelen.

Bedrijfsresultaat winkels in overige artikelen (rest)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in overige artikelen (rest) tussen 2012 en 2019 is gedaald met 1.66% procentpunt naar 10.53%. Hierbij wordt in de branche winkels in overige artikelen (rest) gemiddeld een bruto marge van 54.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 11.0% naar 10.5%.

Kosten per categorie branche winkels in overige artikelen (rest)
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.6% 98.6% 98.4% 98.4%
Overige opbrengsten 1.4% 1.4% 1.6% 1.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 43.2% 43.7% 44.7% 45.9%
Bruto marge 56.8% 56.3% 55.3% 54.1%
  - Bruto Loon   15.9%   15.6%   15.3%   15.6%
  - Sociale lasten   2.6%   2.6%   2.6%   2.8%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.3%   1.2%   1.1%
  - Overig   1.4%   1.5%   1.6%   1.5%
Personeelkosten Totaal 21.2% 21.0% 20.7% 20.9%
Verkoopkosten 4.8% 4.4% 4.8% 4.8%
Huisvestingskosten 7.1% 7.4% 6.9% 6.1%
Apparatuur en Inventaris 0.9% 0.6% 0.7% 0.7%
Energieverbruik 0.9% 0.9% 0.7% 0.7%
Vervoermiddelen 0.9% 0.9% 0.8% 0.7%
Communicatiekosten 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%
Afschrijvingen 3.2% 3.0% 3.1% 3.0%
Overige diensten 1.5% 1.5% 1.8% 1.7%
Overige bedrijfskosten 3.4% 3.7% 4.2% 4.3%
Bedrijfsresultaat 12.2% 12.3% 11.0% 10.5%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers winkels in overige artikelen (rest), tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder winkels in overige artikelen (rest)
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in overige artikelen (rest)

Trend aantal bedrijven winkels in overige artikelen (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in overige artikelen (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 1.485 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 5.090.