Brancheinformatie en cijfers winkels in overige artikelen (rest)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.135 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
12.27% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers winkels in overige artikelen (rest)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in overige artikelen (rest) (SBI code: 47.78). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige artikelen (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers winkels in overige artikelen (rest) en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie winkels in overige artikelen (rest)
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten winkels in overige artikelen (rest)

De branche winkels in overige artikelen (rest) valt onder de sector winkels in overige artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in overige artikelen (rest) zijn respectievelijk: Kosten omzet (43.7%), Personeel (21.0%) en Huisvestingskosten (7.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in overige artikelen (rest).
start vergelijking

Winkels in overige artikelen (rest) Trends

De bedrijfstak winkels in overige artikelen (SBI-code 47.78) is de afgelopen jaren veel veranderd. De krimpende markt in Europa heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar op maat gemaakte producten toenam. Nieuwe technologieën hebben de mogelijkheid geboden om de verkoop te verbeteren en kosten te reduceren. Daarom hebben veel bedrijven in deze branche hun processen geautomatiseerd. Digitalisering is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsmodel geworden. Het is belangrijk voor ondernemers in deze branche om hiermee rekening te houden. Verder moeten ondernemers ook hun bedrijven innovatief maken door nieuwe producten en serviceconcepten aan te bieden en slimme marketingstrategieën te ontwikkelen.

Bedrijfsresultaat winkels in overige artikelen (rest)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in overige artikelen (rest) tussen 2012 en 2017 is gestegen met 0.08% procentpunt naar 12.27%. Hierbij wordt in de branche winkels in overige artikelen (rest) gemiddeld een bruto marge van 56.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 12.2% naar 12.3%.

Kosten naar soort winkels in overige artikelen (rest)
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 98.5% 98.3% 98.6% 98.6%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.5% 1.7% 1.4% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 42.6% 41.8% 43.2% 43.7%
Bruto marge 57.4% 58.2% 56.8% 56.3%
  - Bruto Loon   16.3%   16.6%   15.9%   15.6%
  - Sociale lasten   4.9%   5.3%   5.3%   5.4%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.2%   1.2%   1.3%
  - Overig   1.3%   1.4%   1.4%   1.5%
Personeelkosten Totaal 21.2% 21.9% 21.2% 21.0%
Verkoopkosten 4.9% 4.5% 4.8% 4.4%
Huisvestingskosten 7.8% 7.4% 7.1% 7.4%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.9% 0.9% 0.9% 0.6%
Kosten energieverbruik 0.9% 1.0% 0.9% 0.9%
Kosten vervoermiddelen 1.0% 0.9% 0.9% 0.9%
Communicatiekosten 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Afschrijvingen 3.6% 3.3% 3.2% 3.0%
Kosten van overige diensten 1.7% 1.5% 1.5% 1.5%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.6% 3.3% 3.4% 3.7%
Bedrijfsresultaat 11.0% 12.7% 12.2% 12.3%

Trend bedrijfsresultaat winkels in overige artikelen (rest)

Trend aantal bedrijven winkels in overige artikelen (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in overige artikelen (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 1.515 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 5.135.