Brancheinformatie en cijfers winkels in parfums en cosmetica

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

370 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
17.28% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Winkels in parfums en cosmetica
KW02 - 2023

Branchecijfers winkels in parfums en cosmetica

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in parfums en cosmetica (SBI code: 47.75). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in parfums en cosmetica

De branche winkels in parfums en cosmetica valt onder de sector winkels in overige artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in parfums en cosmetica zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.6%), Personeel (13.7%) en Huisvestingskosten (9.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in parfums en cosmetica.
start vergelijking

Winkels in parfums en cosmetica Trends

De parfumerie is in de afgelopen jaren enorm veranderd. Kopers zijn meer op zoek naar zowel natuurlijke producten als producten met een meer 'luxe' en innovatieve look. Er moet meer worden geïnvesteerd in marketing om klanten te bereiken, en marketingstrategieën die gericht zijn op sociale media platformen zijn steeds belangrijker geworden. Merkidentiteit is belangrijker dan ooit, en consumenten zijn steeds meer op zoek naar natuurlijke producten, samengesteld met ethisch verantwoorde ingrediënten. Ondernemers in de sector zouden moeten investeren in een duurzame supply chain om zo te kunnen voldoen aan de eisen van de consument.

Bedrijfsresultaat winkels in parfums en cosmetica

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in parfums en cosmetica tussen 2009 en 2017 is gestegen met 10.41% procentpunt naar 17.28%. Hierbij wordt in de branche winkels in parfums en cosmetica gemiddeld een bruto marge van 54.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 15.3% naar 17.3%.

Kosten per categorie branche winkels in parfums en cosmetica
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 95.9% 96.4% 96.5% 96.8%
Overige opbrengsten 4.1% 3.6% 3.5% 3.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 51.2% 48.3% 46.2% 45.6%
Bruto marge 48.8% 51.7% 53.8% 54.4%
  - Bruto Loon   11.6%   10.7%   10.3%   9.2%
  - Sociale lasten   1.9%   1.8%   1.7%   1.6%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.8%   0.8%   0.7%
  - Overig   1.8%   2.1%   2.0%   2.2%
Personeelkosten Totaal 16.1% 15.5% 14.9% 13.7%
Verkoopkosten 4.0% 3.9% 4.2% 4.3%
Huisvestingskosten 12.7% 11.7% 10.6% 9.5%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%
Energieverbruik 0.5% 0.5% 0.4% 0.3%
Vervoermiddelen 0.1% 0.2% 0.2% 0.3%
Communicatiekosten 0.4% 0.2% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.0% 1.7% 1.7% 1.5%
Overige diensten 2.3% 3.8% 4.1% 4.7%
Overige bedrijfskosten 2.2% 1.5% 2.1% 2.6%
Bedrijfsresultaat 8.4% 12.6% 15.3% 17.3%

Laatste cijfers winkels in parfums en cosmetica en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief winkels in parfums en cosmetica
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in parfums en cosmetica

Trend aantal bedrijven winkels in parfums en cosmetica

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in parfums en cosmetica geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 15 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 370.