Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers winkels in parfums en cosmetica

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

370 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.82% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in parfums en cosmetica
KW1 2024

Branchecijfers winkels in parfums en cosmetica

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in parfums en cosmetica (SBI code: 47.75). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in parfums en cosmetica

De branche winkels in parfums en cosmetica valt onder de sector winkels in overige artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in parfums en cosmetica in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (51.6%), Personeel (16.3%) en Huisvestingskosten (9.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in parfums en cosmetica.
start vergelijking

Winkels in parfums en cosmetica Trends

De parfumerie is in de afgelopen jaren enorm veranderd. Kopers zijn meer op zoek naar zowel natuurlijke producten als producten met een meer 'luxe' en innovatieve look. Er moet meer worden geïnvesteerd in marketing om klanten te bereiken, en marketingstrategieën die gericht zijn op sociale media platformen zijn steeds belangrijker geworden. Merkidentiteit is belangrijker dan ooit, en consumenten zijn steeds meer op zoek naar natuurlijke producten, samengesteld met ethisch verantwoorde ingrediënten. Ondernemers in de sector zouden moeten investeren in een duurzame supply chain om zo te kunnen voldoen aan de eisen van de consument.

Bedrijfsresultaat winkels in parfums en cosmetica

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in parfums en cosmetica tussen 2009 en 2019 is gedaald met 2.05% procentpunt naar 4.82%. Hierbij wordt in de branche winkels in parfums en cosmetica gemiddeld een bruto marge van 48.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.5% naar 4.8%.

Kosten per categorie branche winkels in parfums en cosmetica
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 96.5% 96.8% 97.1% 97.2%
Overige opbrengsten 3.5% 3.2% 2.9% 2.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 46.2% 45.6% 49.3% 51.6%
Bruto marge 53.8% 54.4% 50.7% 48.4%
  - Bruto Loon   10.3%   9.2%   10.4%   10.6%
  - Sociale lasten   1.7%   1.6%   1.8%   1.8%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.7%   0.8%   0.8%
  - Overig   2.0%   2.2%   2.7%   3.1%
Personeelkosten Totaal 14.9% 13.7% 15.7% 16.3%
Verkoopkosten 4.2% 4.3% 4.5% 5.2%
Huisvestingskosten 10.6% 9.5% 9.9% 9.9%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.4% 0.3% 0.3% 0.4%
Vervoermiddelen 0.2% 0.3% 0.2% 0.4%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.7% 1.5% 1.8% 1.8%
Overige diensten 4.1% 4.7% 5.4% 6.5%
Overige bedrijfskosten 2.1% 2.6% 3.0% 2.8%
Bedrijfsresultaat 15.3% 17.3% 9.5% 4.8%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers winkels in parfums en cosmetica, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder winkels in parfums en cosmetica
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in parfums en cosmetica

Trend aantal bedrijven winkels in parfums en cosmetica

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in parfums en cosmetica geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 15 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 370.