Kengetallen branche winkels in parfums en cosmetica

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 8.66% in 2014 naar 12.55% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: winkels in parfums en cosmetica (sbi code: 4775).

Trend winst en kosten winkels in parfums en cosmetica

De branche winkels in parfums en cosmetica valt onder de sector winkels in overige artikelen. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst winkels in parfums en cosmetica

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche winkels in parfums en cosmetica. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 8.66% in 2014 naar 12.55% in 2015.Laatst beschikbare cijfers winkels in parfums en cosmetica

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast winkels in parfums en cosmetica bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor winkels in parfums en cosmetica wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (48.3%) gevolgd door 'Personeel' (15.5%) en daarna 'Huisvestingskosten' (11.7%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 12.55% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 51.72%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 48.28%
Bruto Marge 51.72%
Personeel 15.45%
Verkoopkosten 3.86%
Huisvestingskosten 11.70%
Kosten apparatuur en inventaris 0.21%
Kosten energieverbruik 0.54%
Kosten vervoermiddelen 0.21%
Communicatiekosten 0.21%
Afschrijvingen 1.72%
Kosten van overige diensten 3.76%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.50%
Bedrijfsresultaat 12.55%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche winkels in parfums en cosmetica

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche winkels in parfums en cosmetica. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers winkels in parfums en cosmetica
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.