Brancheinformatie en cijfers winkels in parfums en cosmetica

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

345 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
17.28% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers winkels in parfums en cosmetica

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in parfums en cosmetica (SBI code: 47.75). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige artikelen (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers winkels in parfums en cosmetica en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie winkels in parfums en cosmetica
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten winkels in parfums en cosmetica

De branche winkels in parfums en cosmetica valt onder de sector winkels in overige artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in parfums en cosmetica zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.6%), Personeel (13.7%) en Huisvestingskosten (9.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in parfums en cosmetica.
start vergelijking

Winkels in parfums en cosmetica Trends

De parfumerie is in de afgelopen jaren enorm veranderd. Kopers zijn meer op zoek naar zowel natuurlijke producten als producten met een meer 'luxe' en innovatieve look. Er moet meer worden geïnvesteerd in marketing om klanten te bereiken, en marketingstrategieën die gericht zijn op sociale media platformen zijn steeds belangrijker geworden. Merkidentiteit is belangrijker dan ooit, en consumenten zijn steeds meer op zoek naar natuurlijke producten, samengesteld met ethisch verantwoorde ingrediënten. Ondernemers in de sector zouden moeten investeren in een duurzame supply chain om zo te kunnen voldoen aan de eisen van de consument.

Bedrijfsresultaat winkels in parfums en cosmetica

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in parfums en cosmetica tussen 2009 en 2017 is gestegen met 10.41% procentpunt naar 17.28%. Hierbij wordt in de branche winkels in parfums en cosmetica gemiddeld een bruto marge van 54.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 15.3% naar 17.3%.

Kosten naar soort winkels in parfums en cosmetica
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 95.9% 96.4% 96.5% 96.8%
Overige bedrijfsopbrengsten 4.1% 3.6% 3.5% 3.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 51.2% 48.3% 46.2% 45.6%
Bruto marge 48.8% 51.7% 53.8% 54.4%
  - Bruto Loon   11.6%   10.7%   10.3%   9.2%
  - Sociale lasten   4.6%   4.7%   4.6%   4.4%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.8%   0.8%   0.7%
  - Overig   1.8%   2.1%   2.0%   2.2%
Personeelkosten Totaal 16.1% 15.5% 14.9% 13.7%
Verkoopkosten 4.0% 3.9% 4.2% 4.3%
Huisvestingskosten 12.7% 11.7% 10.6% 9.5%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%
Kosten energieverbruik 0.5% 0.5% 0.4% 0.3%
Kosten vervoermiddelen 0.1% 0.2% 0.2% 0.3%
Communicatiekosten 0.4% 0.2% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.0% 1.7% 1.7% 1.5%
Kosten van overige diensten 2.3% 3.8% 4.1% 4.7%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.2% 1.5% 2.1% 2.6%
Bedrijfsresultaat 8.4% 12.6% 15.3% 17.3%

Trend bedrijfsresultaat winkels in parfums en cosmetica

Trend aantal bedrijven winkels in parfums en cosmetica

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in parfums en cosmetica geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 345.