Brancheinformatie en cijfers winkels in schoenen en lederwaren

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.075 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.00% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.00% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Winkels in schoenen en lederwaren
KW02 - 2023

Branchecijfers winkels in schoenen en lederwaren

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winkels in schoenen en lederwaren (SBI code: 47.72). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in schoenen en lederwaren

De branche winkels in schoenen en lederwaren valt onder de sector winkels in overige artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in schoenen en lederwaren zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.0%), Personeel (16.0%) en Huisvestingskosten (9.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in schoenen en lederwaren.
start vergelijking

Winkels in schoenen en lederwaren Trends

De bedrijfstak schoenenwinkel heeft een aantal ontwikkelingen doorgemaakt die ondernemers in de gaten moeten houden. Zo begonnen veel winkels met de verkoop van schoenen middels e-commerce om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag van consumenten. Bovendien besteden klanten steeds meer aandacht aan duurzame, milieuvriendelijke producenten. Om te kunnen concurreren met internationale concurrenten is het voor winkels in de bedrijfstak goed om innovatieve technologie te gebruiken in hun bedrijfsvoering. Daarnaast is het belangrijk dat de klantervaring bij aankopen optimaal is, waarbij ze vaak op zoek zijn naar snelle levertijden.

Bedrijfsresultaat winkels in schoenen en lederwaren

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in schoenen en lederwaren tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.36% procentpunt naar 8.00%. Hierbij wordt in de branche winkels in schoenen en lederwaren gemiddeld een bruto marge van 47.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.6% naar 8.0%.

Kosten per categorie branche winkels in schoenen en lederwaren
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.3% 99.5% 99.6% 99.6%
Overige opbrengsten 0.7% 0.5% 0.4% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 53.8% 53.8% 53.1% 53.0%
Bruto marge 46.2% 46.2% 46.9% 47.0%
  - Bruto Loon   13.9%   13.1%   12.7%   12.3%
  - Sociale lasten   2.3%   2.1%   2.2%   2.2%
  - Pensioenpremies   1.0%   0.9%   0.9%   0.8%
  - Overig   1.0%   0.9%   0.8%   0.7%
Personeelkosten Totaal 18.2% 17.0% 16.5% 16.0%
Verkoopkosten 3.6% 3.5% 3.9% 4.1%
Huisvestingskosten 11.8% 11.6% 9.8% 9.9%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Energieverbruik 1.2% 1.1% 1.0% 1.0%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 2.4% 2.4% 2.4% 2.3%
Overige diensten 1.2% 1.5% 1.4% 1.4%
Overige bedrijfskosten 2.5% 3.1% 3.0% 3.2%
Bedrijfsresultaat 3.9% 4.8% 7.6% 8.0%

Ondersteun uw zakelijk inzicht winkels in schoenen en lederwaren

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief winkels in schoenen en lederwaren
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat winkels in schoenen en lederwaren

Trend aantal bedrijven winkels in schoenen en lederwaren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in schoenen en lederwaren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 650 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.075.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche winkels in schoenen en lederwaren aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 95. Dat betekent dat de omzet in 2022 5% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 18% hoger.

Trend omzet winkels in schoenen en lederwaren (indexcijfers)