Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers winkels in schoenen en lederwaren

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.030 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.80% OMZETGROEI
DECEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.35% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in schoenen en lederwaren
KW1 2024

Branchecijfers winkels in schoenen en lederwaren

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winkels in schoenen en lederwaren (SBI code: 47.72). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in schoenen en lederwaren

De branche winkels in schoenen en lederwaren valt onder de sector winkels in overige artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in schoenen en lederwaren in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.1%), Personeel (16.6%) en Huisvestingskosten (10.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in schoenen en lederwaren.
start vergelijking

Winkels in schoenen en lederwaren Trends

De bedrijfstak schoenenwinkel heeft een aantal ontwikkelingen doorgemaakt die ondernemers in de gaten moeten houden. Zo begonnen veel winkels met de verkoop van schoenen middels e-commerce om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag van consumenten. Bovendien besteden klanten steeds meer aandacht aan duurzame, milieuvriendelijke producenten. Om te kunnen concurreren met internationale concurrenten is het voor winkels in de bedrijfstak goed om innovatieve technologie te gebruiken in hun bedrijfsvoering. Daarnaast is het belangrijk dat de klantervaring bij aankopen optimaal is, waarbij ze vaak op zoek zijn naar snelle levertijden.

Bedrijfsresultaat winkels in schoenen en lederwaren

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in schoenen en lederwaren tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.71% procentpunt naar 6.35%. Hierbij wordt in de branche winkels in schoenen en lederwaren gemiddeld een bruto marge van 46.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.8% naar 6.3%.

Kosten per categorie branche winkels in schoenen en lederwaren
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.6% 99.6% 99.7% 99.6%
Overige opbrengsten 0.4% 0.4% 0.3% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 53.1% 53.0% 53.2% 53.1%
Bruto marge 46.9% 47.0% 46.8% 46.9%
  - Bruto Loon   12.7%   12.3%   13.1%   12.6%
  - Sociale lasten   2.2%   2.2%   2.3%   2.2%
  - Pensioenpremies   0.9%   0.8%   0.9%   0.9%
  - Overig   0.8%   0.7%   1.0%   0.9%
Personeelkosten Totaal 16.5% 16.0% 17.4% 16.6%
Verkoopkosten 3.9% 4.1% 4.6% 4.2%
Huisvestingskosten 9.8% 9.9% 10.5% 10.6%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.2% 0.2% 0.3%
Energieverbruik 1.0% 1.0% 0.9% 0.9%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.4% 0.5%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.4% 2.3% 2.2% 2.2%
Overige diensten 1.4% 1.4% 1.8% 1.7%
Overige bedrijfskosten 3.0% 3.2% 2.7% 3.2%
Bedrijfsresultaat 7.6% 8.0% 5.8% 6.3%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers winkels in schoenen en lederwaren, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder winkels in schoenen en lederwaren
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in schoenen en lederwaren

Trend aantal bedrijven winkels in schoenen en lederwaren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in schoenen en lederwaren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 650 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.030.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche winkels in schoenen en lederwaren aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 96.9. Dat betekent dat de omzet in 2023 3.1% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 1.8% hoger.

Trend omzet winkels in schoenen en lederwaren (indexcijfers)