Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers winkels in vloerbedekking en gordijnen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

790 BEDRIJVEN
KW2 2024
10.42% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in vloerbedekking en gordijnen
KW1 2024

Branchecijfers winkels in vloerbedekking en gordijnen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in vloerbedekking en gordijnen (SBI code: 47.53). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige huishoudelijke artikelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in vloerbedekking en gordijnen

De branche winkels in vloerbedekking en gordijnen valt onder de sector winkels in overige huishoudelijke artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in vloerbedekking en gordijnen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (52.1%), Personeel (20.0%) en Huisvestingskosten (6.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in vloerbedekking en gordijnen.
start vergelijking

Winkels in vloerbedekking en gordijnen Trends

De verkoop van winkeltapijt en gordijnen is sterk veranderd met de komst van online winkelen en internet. Ondernemers moeten zich aanpassen aan deze veranderingen door het bieden van verbeterde online klantenservice, verschillende betaalopties en het aantrekken van nieuwe klanten met speciale aanbiedingen. Het aanbieden van een ruime selectie tapijt en gordijnen aan een concurrerende prijs is ook enorm belangrijk in de bedrijfstak. Verder is het ook van belang om een goede website te hebben met uitgebreide productinformatie en andere relevante informatie over het bedrijf. Ook zijn er verschillende milieuvriendelijke alternatieven beschikbaar, wat een aantrekkelijke factor is voor veel potentiële klanten.

Bedrijfsresultaat winkels in vloerbedekking en gordijnen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in vloerbedekking en gordijnen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 7.28% procentpunt naar 10.42%. Hierbij wordt in de branche winkels in vloerbedekking en gordijnen gemiddeld een bruto marge van 47.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 11.0% naar 10.4%.

Kosten per categorie branche winkels in vloerbedekking en gordijnen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.8% 99.8% 99.6% 99.6%
Overige opbrengsten 0.2% 0.2% 0.4% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 53.1% 52.2% 51.7% 52.1%
Bruto marge 46.9% 47.8% 48.3% 47.9%
  - Bruto Loon   13.7%   13.7%   13.3%   13.2%
  - Sociale lasten   2.2%   2.3%   2.2%   2.0%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.5%   1.2%   1.2%
  - Overig   1.8%   2.3%   3.7%   3.6%
Personeelkosten Totaal 19.5% 19.8% 20.4% 20.0%
Verkoopkosten 2.9% 2.7% 2.7% 2.4%
Huisvestingskosten 6.9% 7.1% 6.5% 6.4%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.2% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 1.1% 1.2% 1.0% 1.0%
Vervoermiddelen 1.5% 1.7% 1.2% 1.4%
Communicatiekosten 0.7% 0.6% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 2.0% 2.1% 1.8% 1.8%
Overige diensten 1.1% 1.2% 0.8% 1.0%
Overige bedrijfskosten 2.4% 2.5% 1.8% 2.6%
Bedrijfsresultaat 8.4% 8.7% 11.0% 10.4%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers winkels in vloerbedekking en gordijnen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder winkels in vloerbedekking en gordijnen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in vloerbedekking en gordijnen

Trend aantal bedrijven winkels in vloerbedekking en gordijnen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in vloerbedekking en gordijnen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 385 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 790.