Brancheinformatie en cijfers winkels in vloerbedekking en gordijnen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

790 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
8.73% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers winkels in vloerbedekking en gordijnen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche winkels in vloerbedekking en gordijnen (SBI code: 47.53). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche winkels in overige huishoudelijke artikelen (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers winkels in vloerbedekking en gordijnen en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie winkels in vloerbedekking en gordijnen
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten winkels in vloerbedekking en gordijnen

De branche winkels in vloerbedekking en gordijnen valt onder de sector winkels in overige huishoudelijke artikelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in vloerbedekking en gordijnen zijn respectievelijk: Kosten omzet (52.2%), Personeel (19.8%) en Huisvestingskosten (7.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in vloerbedekking en gordijnen.
start vergelijking

Winkels in vloerbedekking en gordijnen Trends

De verkoop van winkeltapijt en gordijnen is sterk veranderd met de komst van online winkelen en internet. Ondernemers moeten zich aanpassen aan deze veranderingen door het bieden van verbeterde online klantenservice, verschillende betaalopties en het aantrekken van nieuwe klanten met speciale aanbiedingen. Het aanbieden van een ruime selectie tapijt en gordijnen aan een concurrerende prijs is ook enorm belangrijk in de bedrijfstak. Verder is het ook van belang om een goede website te hebben met uitgebreide productinformatie en andere relevante informatie over het bedrijf. Ook zijn er verschillende milieuvriendelijke alternatieven beschikbaar, wat een aantrekkelijke factor is voor veel potentiële klanten.

Bedrijfsresultaat winkels in vloerbedekking en gordijnen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in vloerbedekking en gordijnen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 5.60% procentpunt naar 8.73%. Hierbij wordt in de branche winkels in vloerbedekking en gordijnen gemiddeld een bruto marge van 47.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 8.4% naar 8.7%.

Kosten naar soort winkels in vloerbedekking en gordijnen
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.8% 99.8% 99.8% 99.8%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 54.5% 53.7% 53.1% 52.2%
Bruto marge 45.5% 46.3% 46.9% 47.8%
  - Bruto Loon   15.3%   13.4%   13.7%   13.7%
  - Sociale lasten   4.5%   5.7%   5.8%   6.0%
  - Pensioenpremies   0.9%   1.6%   1.8%   1.5%
  - Overig   1.4%   2.0%   1.8%   2.3%
Personeelkosten Totaal 19.7% 19.0% 19.5% 19.8%
Verkoopkosten 3.5% 2.9% 2.9% 2.7%
Huisvestingskosten 8.7% 7.3% 6.9% 7.1%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.2% 0.4% 0.2%
Kosten energieverbruik 1.6% 1.1% 1.1% 1.2%
Kosten vervoermiddelen 1.9% 1.6% 1.5% 1.7%
Communicatiekosten 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%
Afschrijvingen 2.1% 2.0% 2.0% 2.1%
Kosten van overige diensten 1.2% 1.1% 1.1% 1.2%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.6% 2.5% 2.4% 2.5%
Bedrijfsresultaat 4.0% 7.7% 8.4% 8.7%

Trend bedrijfsresultaat winkels in vloerbedekking en gordijnen

Trend aantal bedrijven winkels in vloerbedekking en gordijnen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in vloerbedekking en gordijnen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 390 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 790.