Brancheinformatie en cijfers zagen en schaven en overige primaire houtbewerking

385 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven zagen en schaven en overige primaire houtbewerking

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven zagen en schaven en overige primaire houtbewerking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 190 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 385.