Stappen strategievorming (Stap 4a)

Bepaal de strategische opties voor de onderneming.

Confrontatie interne en externe analyse (SWOT)

In de vierde stap worden de resultaten van de externe en interne analyse bijeengebracht. Het gaat om een confrontatie van de sterke en zwakke punten van de organisatie met de kansen en bedreigingen in de markt. Dit wordt een SWOT analyse genoemd (Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threaths). Hieruit kunnen strategische opties worden bepaald om de missie te realiseren. Het kan zijn de SWOT analyse ertoe leidt dat de missie moet worden aangepast. Doelstellingen van deze stap zijn dus het vaststellen van de beste strategische opties en het eventueel aanpassen van de missie/visie.

SWOT analyse

De SWOT analyse wordt meestal uitgevoerd door een vorm van confrontatie matrix te gebruiken. Tijdens de discussie of evaluatie worden de resultaten uit de interne en externe analyse opgesomd in een matrix. Deze matrix geeft dan in de rijen alle sterke en zwakke punten van de organisatie en in de kolommen alle kansen en bedreigingen weer. Er wordt in de matrix aangegeven waar de belangrijkste uitdagingen en kansen voor de organisatie liggen. Dit kan worden gedaan door een score toe te kennen aan alle items. Lees meer over het maken van een confrontatie matrix.

Nadat de confrontatie matrix is gemaakt, worden de strategische opties bepaald. Met de opgedane kennis gedurende de interne en externe analyse zal het minder moeite kosten om waardevolle resultaten te genereren. Het is verstandig om de creativiteit zoveel mogelijk de vrijheid te geven en "out-of-the-box" te denken. Volg niet alleen bestaande paden, maar probeer open te staan voor nieuwe mogelijkheden/inzichten. Ook kunnen zoveel mogelijk betrokkenen worden gevraagd om mee te denken. Op deze manier ontstaan meer strategische opties waaruit gekozen kan worden. Let op een strategisch optie hoeft niet uitgevoerd te worden, maar dient wel geëvalueerd te worden om geen kansen te missen.

Nogmaals deze stap zal niet zelden leiden tot het aanpassen van de aanvankelijk vastgestelde missie en visie. Er is nu veel meer informatie beschikbaar en missie en visie kunnen daardoor op basis van feiten en analyse worden bepaald.

Vaste onderdelen

Het resultaat van deze stap zijn dus:

  • confrontatiematrix (laatste onderdeel van de SWOT analyse)
  • strategische opties
  • eventueel een aangepaste missie/visie

bedrijfstakinformatie excel

Maak uw SWOT analyse online of met onze Excel SWOT tool


Maak gebruik van onze premium diensten voor ondernemers met lidmaatschap voor een jaar.

  Verkrijg direct toegang