Branchecijfers Verhuur en overige zakelijke diensten
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van verhuur en overige zakelijke diensten.

Sector informatie verhuur en overige zakelijke diensten

Branchecijfers exploitatie verhuur en overige zakelijke diensten

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor verhuur en overige zakelijke diensten. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector verhuur en overige zakelijke diensten worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers verhuur en overige zakelijke diensten

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast verhuur en overige zakelijke diensten, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat verhuur en overige zakelijke diensten: 7,6%

Als eerste valt op dat in de sector verhuur en overige zakelijke diensten een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 7,6 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 7,6 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 92,4% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 40,19%. U kunt de sector verhuur en overige zakelijke diensten vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie verhuur en overige zakelijke diensten.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector verhuur en overige zakelijke diensten. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Verhuur en overige zakelijke diensten

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Verhuur en overige zakelijke diensten
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
40,19 %
Bruto marge
59,81 %
Personeelskosten
32,76 %
Afschrijvingen
7,81 %
Overig ingekochte diensten
1,53 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,51 %
Huisvestingskosten
1,92 %
Energiekosten
0,33 %
Kosten Communicatie
0,56 %
Overige Kosten
3,02 %
Verkoopkosten
2,08 %
Vervoerskosten
1,69 %
Bedrijfsresultaat
7,60 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche verhuur en overige zakelijke diensten en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.