Branchecijfers Bedrijfsmeubelindustrie
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van bedrijfsmeubelindustrie.

Sector informatie bedrijfsmeubelindustrie

Branchecijfers exploitatie bedrijfsmeubelindustrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor bedrijfsmeubelindustrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector bedrijfsmeubelindustrie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Meubelindustrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers bedrijfsmeubelindustrie

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast bedrijfsmeubelindustrie, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat bedrijfsmeubelindustrie: 12,52%

Als eerste valt op dat in de sector bedrijfsmeubelindustrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 12,52 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 12,52 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 87,48% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 42,91%. U kunt de sector bedrijfsmeubelindustrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie bedrijfsmeubelindustrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector bedrijfsmeubelindustrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Bedrijfsmeubelindustrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Bedrijfsmeubelindustrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
42,91 %
Bruto marge
57,09 %
Personeelskosten
26,97 %
Afschrijvingen
3,09 %
Overig ingekochte diensten
1,71 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,83 %
Huisvestingskosten
3,31 %
Energiekosten
1,10 %
Kosten Communicatie
0,50 %
Overige Kosten
3,86 %
Verkoopkosten
1,27 %
Vervoerskosten
1,93 %
Bedrijfsresultaat
12,52 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche bedrijfsmeubelindustrie en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.