Branchecijfers Algemene metaalbewerking

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 19.09% in 2014 naar 16.98% in 2015

Algemene metaalbewerking (2562)

Trend winst en kosten voor Algemene metaalbewerking

De branche Algemene metaalbewerking valt onder de sector Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking . Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Algemene metaalbewerking: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Algemene metaalbewerking. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 19.09% in 2014 naar 16.98% in 2015.Laatst beschikbare cijfers algemene metaalbewerking

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast algemene metaalbewerking bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Algemene metaalbewerking: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Algemene metaalbewerking wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (39.9%) gevolgd door 'Personeel' (25.5%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (3.4%). De gemiddelde winstmarge Algemene metaalbewerking is 60.05%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 16.98% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 39.95%
Bruto Marge 60.05%
Personeel 25.54%
Verkoopkosten 0.80%
Huisvestingskosten 2.87%
Kosten apparatuur en inventaris 3.12%
Kosten energieverbruik 1.05%
Kosten vervoermiddelen 1.31%
Communicatiekosten 0.36%
Afschrijvingen 3.19%
Kosten van overige diensten 1.45%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.37%
Bedrijfsresultaat 16.98%

Branchecijfers Algemene metaalbewerking in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Algemene metaalbewerking

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Algemene metaalbewerking. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Algemene metaalbewerking
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.