Brancheinformatie en cijfers algemene metaalbewerking

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

9.645 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
16.21% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Algemene metaalbewerking
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers algemene metaalbewerking

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie algemene metaalbewerking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers algemene metaalbewerking

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche algemene metaalbewerking (SBI code: 25.62). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten algemene metaalbewerking

De branche algemene metaalbewerking valt onder de sector oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche algemene metaalbewerking zijn respectievelijk: Kosten omzet (39.7%), Personeel (26.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor algemene metaalbewerking.
start vergelijking

Algemene metaalbewerking Trends

In de metaalbewerking hebben de afgelopen jaren verscheidene nieuwe technieken en ontwikkelingen hun intrede gedaan zoals 3D-printen, laser- en waterstraling en ultrasone technieken. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van robotisering en automatisering, waardoor steeds meer processen geoptimaliseerd en het productieproces verbeterd wordt. Verder spelen duurzaamheidseisen een steeds belangrijker rol. Ondernemers moeten nauwlettend deze nieuwe technologieën en duurzaamheidseisen volgen om op de markt concurrentieel te blijven.

Bedrijfsresultaat algemene metaalbewerking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche algemene metaalbewerking tussen 2009 en 2017 is gestegen met 5.39% procentpunt naar 16.21%. Hierbij wordt in de branche algemene metaalbewerking gemiddeld een bruto marge van 60.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 17.6% naar 16.2%.

Kosten per categorie branche algemene metaalbewerking
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.1% 99.1% 99.1% 99.3%
Overige opbrengsten 0.9% 0.9% 0.9% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 37.6% 39.9% 39.1% 39.7%
Bruto marge 62.4% 60.1% 60.9% 60.3%
  - Bruto Loon   17.9%   17.4%   16.7%   16.8%
  - Sociale lasten   2.9%   2.9%   2.6%   2.8%
  - Pensioenpremies   2.0%   1.7%   1.8%   1.7%
  - Overig   2.9%   3.6%   4.4%   4.8%
Personeelkosten Totaal 25.7% 25.5% 25.6% 26.1%
Verkoopkosten 0.9% 0.8% 0.9% 0.8%
Huisvestingskosten 2.7% 2.9% 2.9% 2.7%
Apparatuur en Inventaris 3.0% 3.1% 3.2% 3.3%
Energieverbruik 1.1% 1.1% 1.1% 1.0%
Vervoermiddelen 1.4% 1.3% 1.2% 1.3%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 3.4% 3.2% 3.4% 3.2%
Overige diensten 1.3% 1.5% 1.2% 1.5%
Overige bedrijfskosten 3.4% 3.3% 3.4% 4.0%
Bedrijfsresultaat 19.1% 17.0% 17.6% 16.2%

Laatst beschikbare cijfers algemene metaalbewerking

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie algemene metaalbewerking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat algemene metaalbewerking

Trend aantal bedrijven algemene metaalbewerking

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven algemene metaalbewerking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5.600 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 9.645.