Brancheinformatie en cijfers algemene metaalbewerking

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

9.780 BEDRIJVEN
KW2 2024
15.25% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Algemene metaalbewerking
KW1 2024

Branchecijfers algemene metaalbewerking

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche algemene metaalbewerking (SBI code: 25.62). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten algemene metaalbewerking

De branche algemene metaalbewerking valt onder de sector oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche algemene metaalbewerking in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (40.7%), Personeel (25.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor algemene metaalbewerking.
start vergelijking

Algemene metaalbewerking Trends

In de metaalbewerking hebben de afgelopen jaren verscheidene nieuwe technieken en ontwikkelingen hun intrede gedaan zoals 3D-printen, laser- en waterstraling en ultrasone technieken. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van robotisering en automatisering, waardoor steeds meer processen geoptimaliseerd en het productieproces verbeterd wordt. Verder spelen duurzaamheidseisen een steeds belangrijker rol. Ondernemers moeten nauwlettend deze nieuwe technologieën en duurzaamheidseisen volgen om op de markt concurrentieel te blijven.

Bedrijfsresultaat algemene metaalbewerking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche algemene metaalbewerking tussen 2009 en 2019 is gestegen met 4.43% procentpunt naar 15.25%. Hierbij wordt in de branche algemene metaalbewerking gemiddeld een bruto marge van 59.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 16.2% naar 15.2%.

Kosten per categorie branche algemene metaalbewerking
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.1% 99.3% 98.9% 98.3%
Overige opbrengsten 0.9% 0.7% 1.1% 1.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 39.1% 39.7% 41.4% 40.7%
Bruto marge 60.9% 60.3% 58.6% 59.3%
  - Bruto Loon   16.7%   16.8%   16.1%   16.6%
  - Sociale lasten   2.6%   2.8%   2.6%   2.8%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.7%   1.6%   1.7%
  - Overig   4.4%   4.8%   4.4%   3.9%
Personeelkosten Totaal 25.6% 26.1% 24.7% 25.0%
Verkoopkosten 0.9% 0.8% 0.8% 0.7%
Huisvestingskosten 2.9% 2.7% 2.7% 2.7%
Apparatuur en Inventaris 3.2% 3.3% 3.1% 3.1%
Energieverbruik 1.1% 1.0% 1.0% 1.0%
Vervoermiddelen 1.2% 1.3% 1.2% 1.3%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.4%
Afschrijvingen 3.4% 3.2% 3.7% 3.4%
Overige diensten 1.2% 1.5% 1.4% 2.2%
Overige bedrijfskosten 3.4% 4.0% 3.6% 4.2%
Bedrijfsresultaat 17.6% 16.2% 16.2% 15.2%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers algemene metaalbewerking?

Versterk uw inzicht in de branche algemene metaalbewerking en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder algemene metaalbewerking
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat algemene metaalbewerking

Trend aantal bedrijven algemene metaalbewerking

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven algemene metaalbewerking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5.600 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 9.780.