Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.900 BEDRIJVEN
KW2 2024
13.16% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking
KW1 2024

Branchecijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking (SBI code: 25.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

De branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking valt onder de sector vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (40.5%), Personeel (26.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking.
start vergelijking

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking Trends

De bedrijfstak van oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkelt. Door de steeds strengere milieuwetgeving, komen er steeds meer slijtvaste en duurzame coatingmogelijkheden met een lange levensduur. Ook het aanbod aan verfsoorten en coatingsystemen is de laatste jaren sterk toegenomen. Daardoor kunnen opdrachtgevers nu kiezen uit een breed palet van kleuren, gluten en afwerkingen die bij hun product passen. Daarnaast is het belangrijk dat het product eenvoudiger te reinigen is. Onze ondernemers moeten hier dus rekening mee houden en de laatste innovaties volgen om bedrijfsrisico’s te voorkomen.

Bedrijfsresultaat oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.18% procentpunt naar 13.16%. Hierbij wordt in de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking gemiddeld een bruto marge van 59.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 14.7% naar 13.2%.

Kosten per categorie branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.2% 99.3% 98.2% 98.6%
Overige opbrengsten 0.8% 0.7% 1.8% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 39.0% 40.8% 41.3% 40.5%
Bruto marge 61.0% 59.2% 58.7% 59.5%
  - Bruto Loon   17.3%   16.4%   16.4%   17.1%
  - Sociale lasten   2.8%   2.7%   2.7%   2.9%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.6%   1.6%   1.8%
  - Overig   5.0%   5.4%   4.9%   4.8%
Personeelkosten Totaal 26.9% 26.1% 25.6% 26.5%
Verkoopkosten 1.1% 1.0% 1.0% 0.9%
Huisvestingskosten 2.9% 2.7% 2.6% 2.8%
Apparatuur en Inventaris 2.9% 3.0% 2.9% 2.9%
Energieverbruik 1.7% 1.5% 1.5% 1.6%
Vervoermiddelen 1.2% 1.2% 1.1% 1.2%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 3.6% 3.3% 3.5% 3.2%
Overige diensten 1.8% 1.7% 1.5% 2.0%
Overige bedrijfskosten 3.7% 4.4% 4.0% 4.8%
Bedrijfsresultaat 15.0% 14.2% 14.7% 13.2%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

Trend aantal bedrijven oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5.845 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 10.900.