Kengetallen branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 14.97% in 2014 naar 14.24% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking (sbi code: 256).

Trend winst en kosten oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

De branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking valt onder de sector vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten). Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking . Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 14.97% in 2014 naar 14.24% in 2015.Laatst beschikbare cijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking, bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (39.9%) gevolgd door 'Personeel' (26.5%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (3.6%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 14.24% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 60.09%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 39.91%
Bruto Marge 60.09%
Personeel 26.54%
Verkoopkosten 0.94%
Huisvestingskosten 3.04%
Kosten apparatuur en inventaris 2.92%
Kosten energieverbruik 1.87%
Kosten vervoermiddelen 1.24%
Communicatiekosten 0.35%
Afschrijvingen 3.39%
Kosten van overige diensten 1.94%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.62%
Bedrijfsresultaat 14.24%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.