Brancheinformatie en cijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

9.830 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
14.16% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking (SBI code: 25.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

De branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking valt onder de sector vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking zijn respectievelijk: Kosten omzet (40.8%), Personeel (26.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking.
start vergelijking

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking Trends

De bedrijfstak van oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkelt. Door de steeds strengere milieuwetgeving, komen er steeds meer slijtvaste en duurzame coatingmogelijkheden met een lange levensduur. Ook het aanbod aan verfsoorten en coatingsystemen is de laatste jaren sterk toegenomen. Daardoor kunnen opdrachtgevers nu kiezen uit een breed palet van kleuren, gluten en afwerkingen die bij hun product passen. Daarnaast is het belangrijk dat het product eenvoudiger te reinigen is. Onze ondernemers moeten hier dus rekening mee houden en de laatste innovaties volgen om bedrijfsrisico’s te voorkomen.

Bedrijfsresultaat oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.17% procentpunt naar 14.16%. Hierbij wordt in de branche oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking gemiddeld een bruto marge van 59.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 15.0% naar 14.2%.

Kosten naar soort oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.1% 99.2% 99.2% 99.3%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.9% 0.8% 0.8% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 38.4% 39.9% 39.0% 40.8%
Bruto marge 61.6% 60.1% 61.0% 59.2%
  - Bruto Loon   18.1%   17.6%   17.3%   16.4%
  - Sociale lasten   9.1%   9.0%   9.6%   9.7%
  - Pensioenpremies   1.9%   1.7%   1.8%   1.6%
  - Overig   4.1%   4.3%   5.0%   5.4%
Personeelkosten Totaal 27.1% 26.5% 26.9% 26.1%
Verkoopkosten 1.1% 0.9% 1.1% 1.0%
Huisvestingskosten 3.1% 3.0% 2.9% 2.7%
Kosten Apparatuur en Inventaris 2.9% 2.9% 2.9% 3.0%
Kosten energieverbruik 1.8% 1.9% 1.7% 1.5%
Kosten vervoermiddelen 1.3% 1.2% 1.2% 1.2%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 3.6% 3.4% 3.6% 3.3%
Kosten van overige diensten 1.9% 1.9% 1.8% 1.7%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.4% 3.6% 3.7% 4.4%
Bedrijfsresultaat 15.0% 14.3% 15.0% 14.2%

Trend bedrijfsresultaat oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

Trend aantal bedrijven oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 4.905 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 9.830.