Brancheinformatie en cijfers architecten (geen interieurarchitecten)

5.365 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven architecten (geen interieurarchitecten)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven architecten (geen interieurarchitecten) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2013 tot 2022. Er is sprake van een afname van 55 bedrijven in 9 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 5.365.