Brancheinformatie en cijfers architecten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

6.880 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.00% OMZETGROEI
KW04 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
22.18% WINST (% OMZET)
2017
42.000 VACATURES SECTOR
Architecten
KW02 - 2023

Branchecijfers architecten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche architecten (SBI code: 71.11). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten architecten

De branche architecten valt onder de sector architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche architecten zijn respectievelijk: Personeel (38.2%), Kosten omzet (16.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (9.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor architecten.
start vergelijking

Architecten Trends

Inspelen op nieuwe technologieën, zoals op het gebied van duurzaamheid en digitalisering, is essentieel voor ondernemers in de bedrijfstak van architectenbureaus. Verder is het verstandig om te streven naar diversificatie of specialisatie, bijvoorbeeld in stedelijk ontwerp of in de bouwsector. Daarnaast is een brede kennis van bouwcodes en constructiematerialen in verschillende landen nodig om goede resultaten te kunnen neerzetten. Fysiek kantoorwerk maakt plaats voor projecten waarbij je gebruik maakt van online platforms. klantenrelaties en stakeholdermanagement zijn hier ook van groot belang, alsmede meer samenwerken met andere bedrijven.

Bedrijfsresultaat architecten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche architecten tussen 2009 en 2017 is gestegen met 7.81% procentpunt naar 22.18%. Hierbij wordt in de branche architecten gemiddeld een bruto marge van 83.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 23.1% naar 22.2%.

Kosten per categorie branche architecten
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.5% 99.0% 99.0% 97.9%
Overige opbrengsten 1.5% 1.0% 1.0% 2.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 12.3% 12.2% 15.7% 16.5%
Bruto marge 87.7% 87.8% 84.3% 83.5%
  - Bruto Loon   33.2%   31.8%   28.7%   28.0%
  - Sociale lasten   5.0%   4.7%   4.5%   4.5%
  - Pensioenpremies   3.2%   2.9%   2.3%   2.2%
  - Overig   4.1%   3.2%   4.2%   3.4%
Personeelkosten Totaal 45.5% 42.6% 39.7% 38.2%
Verkoopkosten 1.7% 1.6% 1.6% 1.5%
Huisvestingskosten 4.9% 4.8% 3.9% 4.3%
Apparatuur en Inventaris 1.3% 1.3% 1.1% 1.1%
Energieverbruik 0.8% 0.6% 0.5% 0.7%
Vervoermiddelen 2.4% 1.7% 1.9% 1.5%
Communicatiekosten 1.0% 0.8% 0.9% 0.9%
Afschrijvingen 2.0% 2.0% 1.6% 1.4%
Overige diensten 2.3% 2.2% 2.3% 2.6%
Overige bedrijfskosten 8.9% 9.4% 7.8% 9.3%
Bedrijfsresultaat 16.9% 20.9% 23.1% 22.2%

Ondersteun uw zakelijk inzicht architecten

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief architecten
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat architecten

Trend aantal bedrijven architecten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven architecten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.330 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 6.880.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche architecten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 139. Dat betekent dat de omzet in 2022 39% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 1% hoger.

Trend omzet architecten (indexcijfers)