Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers architecten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

6.820 BEDRIJVEN
KW2 2024
2.90% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
21.04% WINST (% OMZET)
2019
39.200 VACATURES SECTOR
Architecten
KW1 2024

Branchecijfers architecten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche architecten (SBI code: 71.11). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten architecten

De branche architecten valt onder de sector architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche architecten in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (37.5%), Kosten omzet (19.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (8.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor architecten.
start vergelijking

Architecten Trends

Inspelen op nieuwe technologieƫn, zoals op het gebied van duurzaamheid en digitalisering, is essentieel voor ondernemers in de bedrijfstak van architectenbureaus. Verder is het verstandig om te streven naar diversificatie of specialisatie, bijvoorbeeld in stedelijk ontwerp of in de bouwsector. Daarnaast is een brede kennis van bouwcodes en constructiematerialen in verschillende landen nodig om goede resultaten te kunnen neerzetten. Fysiek kantoorwerk maakt plaats voor projecten waarbij je gebruik maakt van online platforms. klantenrelaties en stakeholdermanagement zijn hier ook van groot belang, alsmede meer samenwerken met andere bedrijven.

Bedrijfsresultaat architecten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche architecten tussen 2009 en 2019 is gestegen met 6.67% procentpunt naar 21.04%. Hierbij wordt in de branche architecten gemiddeld een bruto marge van 80.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 22.1% naar 21.0%.

Kosten per categorie branche architecten
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.0% 97.9% 99.2% 99.1%
Overige opbrengsten 1.0% 2.1% 0.8% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 15.7% 16.5% 15.3% 19.8%
Bruto marge 84.3% 83.5% 84.7% 80.2%
  - Bruto Loon   28.7%   28.0%   29.3%   26.9%
  - Sociale lasten   4.5%   4.5%   4.7%   4.3%
  - Pensioenpremies   2.3%   2.2%   2.3%   2.1%
  - Overig   4.2%   3.4%   4.1%   4.3%
Personeelkosten Totaal 39.7% 38.2% 40.4% 37.5%
Verkoopkosten 1.6% 1.5% 1.5% 1.6%
Huisvestingskosten 3.9% 4.3% 3.8% 3.9%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.1% 1.0% 0.9%
Energieverbruik 0.5% 0.7% 0.6% 0.5%
Vervoermiddelen 1.9% 1.5% 1.6% 1.6%
Communicatiekosten 0.9% 0.9% 0.8% 0.6%
Afschrijvingen 1.6% 1.4% 1.4% 1.5%
Overige diensten 2.3% 2.6% 2.4% 2.1%
Overige bedrijfskosten 7.8% 9.3% 9.1% 9.0%
Bedrijfsresultaat 23.1% 22.2% 22.1% 21.0%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers architecten, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder architecten
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat architecten

Trend aantal bedrijven architecten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven architecten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.330 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 6.820.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche architecten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 139. Dat betekent dat de omzet in 2023 39% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 0.3% lager.

Trend omzet architecten (indexcijfers)