Brancheinformatie en cijfers bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen

275 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
26.000 VACATURES SECTOR
Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
KW02 - 2023

Branchecijfers bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen (SBI code: 42.12). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken (SBI code: 42.1).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken (SBI code: 42.1).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken (42.1) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen Trends

De bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen is een complexe bedrijfstak met veel regels, procedures en technologische eisen. Er worden constant nieuwe technologieën ontwikkeld die de kosten en energiegebruik drastisch verminderen. Bovendien hebben overheden regelgevende wijzigingen doorgevoerd die wereldwijd worden doorgevoerd bij de bouw van spoorwegen. De mobiliteit van passagiers, veiligheid, mogelijkheid tot ecologisch verantwoord vervoer en digitalisering zijn cruciale thema's bij het bouwen van spoorwegen. Onlangs is er extra geïnvesteerd in spoorverbindingen binnen Europese landen om de verbindingen binnen de EU te verbeteren en het transporteren van goederen te verhogen.

Trend aantal bedrijven bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 265 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 275.