Brancheinformatie en cijfers bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

7.895 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
17.00% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.67% WINST (% OMZET)
2017
26.000 VACATURES SECTOR
Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken
KW02 - 2023

Branchecijfers bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken (SBI code: 42.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

De branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken valt onder de sector grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken zijn respectievelijk: Kosten omzet (59.2%), Personeel (23.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken.
start vergelijking

Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken Trends

De ontwikkelingen in de bouwsector van wegen, spoorwegen en kunstwerken ontwikkelen zich steeds verder. Ondernemers moeten rekening houden met de groeiende vraag naar betere infrastructuur, zoals snelwegen, bruggen en tunnels. Er is meer aandacht voor het milieu en energiebesparing en duurzaamheid. Er zijn steeds meer regelgevende milieu- en kwaliteitsnormen die de kwaliteit zullen verhogen. Ook technologisch gezien wordt er steeds meer gebruik gemaakt van geavanceerde technologie zoals drones en 3D-modellen om de bouwprocessen te verbeteren. Om op lange termijn succesvol te blijven, zullen ondernemers in deze sector moeten investeren in hun innovatie en technologie, waardoor ze steeds meer concurrentievoordeel kunnen behalen.

Bedrijfsresultaat bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.39% procentpunt naar 4.67%. Hierbij wordt in de branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken gemiddeld een bruto marge van 40.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.4% naar 4.7%.

Kosten per categorie branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 100.4% 97.9% 98.8% 97.7%
Overige opbrengsten -0.4% 2.1% 1.2% 2.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 61.6% 60.3% 58.6% 59.2%
Bruto marge 38.4% 39.7% 41.4% 40.8%
  - Bruto Loon   15.9%   15.8%   15.4%   15.2%
  - Sociale lasten   2.9%   2.8%   2.8%   2.6%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.7%   1.7%   1.6%
  - Overig   3.1%   2.8%   3.3%   3.7%
Personeelkosten Totaal 23.7% 23.1% 23.2% 23.2%
Verkoopkosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Huisvestingskosten 1.0% 1.1% 1.2% 1.1%
Apparatuur en Inventaris 1.7% 1.7% 2.3% 2.2%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 2.0% 2.0% 2.5% 2.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.8% 1.7% 1.7% 1.6%
Overige diensten 0.9% 0.9% 1.1% 1.1%
Overige bedrijfskosten 3.5% 4.4% 4.8% 3.3%
Bedrijfsresultaat 2.7% 3.7% 3.4% 4.7%

Laatste cijfers bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

Trend aantal bedrijven bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.395 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 7.895.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 127. Dat betekent dat de omzet in 2022 27% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 5% hoger.

Trend omzet bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken (indexcijfers)