Brancheinformatie en cijfers bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

7.380 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
11.30% OMZETGROEI
AUGUST 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.67% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken (SBI code: 42.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

De branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken valt onder de sector grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken zijn respectievelijk: Kosten omzet (59.2%), Personeel (23.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken.
start vergelijking

Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken Trends

De ontwikkelingen in de bouwsector van wegen, spoorwegen en kunstwerken ontwikkelen zich steeds verder. Ondernemers moeten rekening houden met de groeiende vraag naar betere infrastructuur, zoals snelwegen, bruggen en tunnels. Er is meer aandacht voor het milieu en energiebesparing en duurzaamheid. Er zijn steeds meer regelgevende milieu- en kwaliteitsnormen die de kwaliteit zullen verhogen. Ook technologisch gezien wordt er steeds meer gebruik gemaakt van geavanceerde technologie zoals drones en 3D-modellen om de bouwprocessen te verbeteren. Om op lange termijn succesvol te blijven, zullen ondernemers in deze sector moeten investeren in hun innovatie en technologie, waardoor ze steeds meer concurrentievoordeel kunnen behalen.

Bedrijfsresultaat bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.39% procentpunt naar 4.67%. Hierbij wordt in de branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken gemiddeld een bruto marge van 40.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.4% naar 4.7%.

Kosten naar soort bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 100.4% 97.9% 98.8% 97.7%
Overige bedrijfsopbrengsten -0.4% 2.1% 1.2% 2.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 61.6% 60.3% 58.6% 59.2%
Bruto marge 38.4% 39.7% 41.4% 40.8%
  - Bruto Loon   15.9%   15.8%   15.4%   15.2%
  - Sociale lasten   7.8%   7.3%   7.8%   7.9%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.7%   1.7%   1.6%
  - Overig   3.1%   2.8%   3.3%   3.7%
Personeelkosten Totaal 23.7% 23.1% 23.2% 23.2%
Verkoopkosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Huisvestingskosten 1.0% 1.1% 1.2% 1.1%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.7% 1.7% 2.3% 2.2%
Kosten energieverbruik 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Kosten vervoermiddelen 2.0% 2.0% 2.5% 2.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.8% 1.7% 1.7% 1.6%
Kosten van overige diensten 0.9% 0.9% 1.1% 1.1%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.5% 4.4% 4.8% 3.3%
Bedrijfsresultaat 2.7% 3.7% 3.4% 4.7%

Trend bedrijfsresultaat bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

Trend aantal bedrijven bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 2.880 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 7.380.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 120.8. Dat betekent dat de omzet in 2021 20.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 2.8% hoger.

Trend omzet bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken (indexcijfers)