Brancheinformatie en cijfers bouw van kunstwerken

75 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
26.000 VACATURES SECTOR
Bouw van kunstwerken
KW02 - 2023

Branchecijfers bouw van kunstwerken

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche bouw van kunstwerken (SBI code: 42.13). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken (SBI code: 42.1).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken (SBI code: 42.1).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken (42.1) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Bouw van kunstwerken Trends

De bouwsector is de afgelopen decennia enorm veranderd. De bouw van kunstwerken is niet meer louter het samenstellen van een bouwwerk met stenen en beton. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van innovatieve materialen, technieken en producten die vele malen efficiënter en duurzamer zijn dan andere opties. Ook bestaat er steeds meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord bouwen. Dit houdt in dat ondernemers rekening moeten houden met het verminderen van de impact op het milieu, het verhogen van sociale cohesie en het verbeteren van de levenskwaliteit.

Trend aantal bedrijven bouw van kunstwerken

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven bouw van kunstwerken geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 75.