Brancheinformatie en cijfers bouw van kunstwerken

75 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven bouw van kunstwerken

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven bouw van kunstwerken geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 75.