Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

320 BEDRIJVEN
KW2 2024
-4.47% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)
KW1 2024

Branchecijfers bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) (SBI code: 30.11). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche scheepsbouw (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

De branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) valt onder de sector scheepsbouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (75.2%), Personeel (20.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen).
start vergelijking

Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) Trends

De bedrijfstak bouw van schepen en drijvend materieel (SBI-code: 30.11) is voortdurend in beweging. Ondernemers moeten daarom volgen wat er gaande is met nieuwe technologieën, producten, materiaal en verfijningen om de kwaliteit en vereisten van moderne schepen en ander drijvend materieel te verhogen. Er worden ook actief maatregelen genomen om de milieueffecten te beperken, waaronder verbeterde systemen voor afvalwaterbehandeling, energiebesparende technologieën, duurzame materialen en meer. Daarnaast is de nadruk op digitalisering toegenomen, waardoor er verschillende software-oplossingen zijn ontstaan voor betere efficiëntie en geleverde toegevoegde waarde.

Bedrijfsresultaat bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) tussen 2016 en 2019 is gedaald met 4.30% procentpunt naar -4.47%. Hierbij wordt in de branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) gemiddeld een bruto marge van 24.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van -2.6% naar -4.5%.

Kosten per categorie branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 93.7% 104.8% 103.4% 100.7%
Overige opbrengsten 6.3% -4.8% -3.4% -0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 71.8% 68.2% 73.6% 75.2%
Bruto marge 28.2% 31.8% 26.4% 24.8%
  - Bruto Loon   10.7%   12.5%   11.4%   11.0%
  - Sociale lasten   2.0%   2.2%   2.1%   2.1%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.2%   1.0%   0.9%
  - Overig   4.6%   4.1%   5.0%   6.7%
Personeelkosten Totaal 18.2% 20.0% 19.6% 20.6%
Verkoopkosten 1.4% 1.5% 1.3% 0.9%
Huisvestingskosten 1.8% 1.4% 1.4% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.6% 0.8% 0.6%
Energieverbruik 0.5% 0.4% 0.4% 0.3%
Vervoermiddelen 0.2% 0.4% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.2% 1.1% 1.2% 0.8%
Overige diensten 0.8% 0.8% 1.0% 1.2%
Overige bedrijfskosten 3.5% 2.4% 3.0% 3.2%
Bedrijfsresultaat -0.2% 3.1% -2.6% -4.5%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen), tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

Trend aantal bedrijven bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 165 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 320.