Brancheinformatie en cijfers bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

300 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
-2.61% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) (SBI code: 30.11). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche scheepsbouw (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

De branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) valt onder de sector scheepsbouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2018. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) zijn respectievelijk: Kosten omzet (73.6%), Personeel (19.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.0%).

Bedrijfsresultaat bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) tussen 2016 en 2018 is gedaald met 2.44% procentpunt naar -2.61%. Hierbij wordt in de branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) gemiddeld een bruto marge van 26.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2017) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 3.1% naar -2.6%.

Kosten naar soort bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)
Let op: cijfers 2018 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 103.43%
Overige bedrijfsopbrengsten -3.43%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 73.56%
Bruto marge 26.44%
Personeelkosten 19.56%
Verkoopkosten 1.27%
Huisvestingskosten 1.44%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.78%
Kosten energieverbruik 0.36%
Kosten vervoermiddelen 0.33%
Communicatiekosten 0.13%
Afschrijvingen 1.18%
Kosten van overige diensten 1.01%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.00%
Bedrijfsresultaat -2.61%

Trend bedrijfsresultaat bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 11 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 300.

Trend aantal bedrijven bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor