Brancheinformatie en cijfers bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

315 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.07% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)
KW02 - 2023

Branchecijfers bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) (SBI code: 30.11). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche scheepsbouw (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

De branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) valt onder de sector scheepsbouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) zijn respectievelijk: Kosten omzet (68.2%), Personeel (20.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen).
start vergelijking

Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) Trends

De bedrijfstak bouw van schepen en drijvend materieel (SBI-code: 30.11) is voortdurend in beweging. Ondernemers moeten daarom volgen wat er gaande is met nieuwe technologieën, producten, materiaal en verfijningen om de kwaliteit en vereisten van moderne schepen en ander drijvend materieel te verhogen. Er worden ook actief maatregelen genomen om de milieueffecten te beperken, waaronder verbeterde systemen voor afvalwaterbehandeling, energiebesparende technologieën, duurzame materialen en meer. Daarnaast is de nadruk op digitalisering toegenomen, waardoor er verschillende software-oplossingen zijn ontstaan voor betere efficiëntie en geleverde toegevoegde waarde.

Bedrijfsresultaat bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) tussen 2016 en 2017 is gestegen met 3.24% procentpunt naar 3.07%. Hierbij wordt in de branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) gemiddeld een bruto marge van 31.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van -0.2% naar 3.1%.

Kosten per categorie branche bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 93.7% 104.8%
Overige opbrengsten 6.3% -4.8%
Totale omzet 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 71.8% 68.2%
Bruto marge NB NB 28.2% 31.8%
  - Bruto Loon   0.0%   0.0%   10.7%   12.5%
  - Sociale lasten   0.0%   0.0%   2.0%   2.2%
  - Pensioenpremies   0.0%   0.0%   1.0%   1.2%
  - Overig   0.0%   0.0%   4.6%   4.1%
Personeelkosten Totaal 18.2% 20.0%
Verkoopkosten 1.4% 1.5%
Huisvestingskosten 1.8% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.6%
Energieverbruik 0.5% 0.4%
Vervoermiddelen 0.2% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.2% 1.1%
Overige diensten 0.8% 0.8%
Overige bedrijfskosten 3.5% 2.4%
Bedrijfsresultaat -0.2% 3.1%

Ondersteun uw zakelijk inzicht bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

Trend aantal bedrijven bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 165 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 315.