Brancheinformatie en cijfers scheepsbouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.035 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.74% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Scheepsbouw
KW02 - 2023

Branchecijfers scheepsbouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche scheepsbouw (SBI code: 30.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige transportmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten scheepsbouw

De branche scheepsbouw valt onder de sector vervaardiging van overige transportmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche scheepsbouw zijn respectievelijk: Kosten omzet (67.9%), Personeel (19.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor scheepsbouw.
start vergelijking

Scheepsbouw Trends

De Producent Scheepsbouw bedrijfstak is aan een snelle transformatie onderhevig. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van innovatieve technologieën zoals 3D-printing, robots en intelligente controlesystemen. Ook het gebruik van duurzame materialen neemt toe om schepen milieuvriendelijker te maken. Bovendien zorgen bancaire financieringsmogelijkheden en gunstige scherpe kosten voor optimale concurrentiepositie. Met de digitalisering gaat ook de manier van werken drastisch veranderen. Er moet bijvoorbeeld meer op afstand gemonitord, gecontroleerd en gewerkt worden. Kortom, ondernemers in de producent scheepsbouw bedrijfstak moeten voorbereid zijn op deze veranderingen.

Bedrijfsresultaat scheepsbouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche scheepsbouw tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.52% procentpunt naar 3.74%. Hierbij wordt in de branche scheepsbouw gemiddeld een bruto marge van 32.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 0.9% naar 3.7%.

Kosten per categorie branche scheepsbouw
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.6% 95.3% 97.1% 104.9%
Overige opbrengsten 0.4% 4.7% 2.9% -4.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 70.9% 70.8% 71.3% 67.9%
Bruto marge 29.1% 29.2% 28.7% 32.1%
  - Bruto Loon   9.8%   8.9%   10.7%   11.8%
  - Sociale lasten   1.5%   1.4%   1.9%   2.0%
  - Pensioenpremies   0.9%   0.8%   1.0%   1.1%
  - Overig   4.2%   4.5%   4.1%   4.2%
Personeelkosten Totaal 16.5% 15.6% 17.6% 19.1%
Verkoopkosten 1.0% 1.1% 1.2% 1.3%
Huisvestingskosten 1.3% 1.3% 1.9% 1.8%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.5% 0.7% 0.6%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.5% 0.5%
Vervoermiddelen 0.3% 0.2% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.2% 1.1% 1.5% 1.5%
Overige diensten 0.7% 0.7% 0.9% 0.9%
Overige bedrijfskosten 1.8% 2.2% 3.0% 2.2%
Bedrijfsresultaat 5.3% 5.9% 0.9% 3.7%

Laatste cijfers scheepsbouw en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief scheepsbouw
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat scheepsbouw

Trend aantal bedrijven scheepsbouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven scheepsbouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 50 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.035.