Brancheinformatie en cijfers dakdekken en bouwen van dakconstructies

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.725 BEDRIJVEN
KW2 2024
15.79% WINST (% OMZET)
2019
26.000 VACATURES SECTOR
Dakdekken en bouwen van dakconstructies
KW1 2024

Branchecijfers dakdekken en bouwen van dakconstructies

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche dakdekken en bouwen van dakconstructies (SBI code: 43.91). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dakdekken en bouwen van dakconstructies

De branche dakdekken en bouwen van dakconstructies valt onder de sector dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche dakdekken en bouwen van dakconstructies in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (51.5%), Personeel (20.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dakdekken en bouwen van dakconstructies.
start vergelijking

Dakdekken en bouwen van dakconstructies Trends

De dakbouwbedrijf sector heeft de afgelopen jaren flinke veranderingen meegemaakt. Duurzaamheid is hierin een steeds belangrijkere factor. Er zijn veel milieuvriendelijke materialen en technieken binnengekomen wat betekent dat er minder energieverbruik is. Daarnaast is er ook een stijging te zien in de kennis die er is rondom de bouw van daken. Er is meer kennis over de technieken, materialen en innovaties die er beschikbaar zijn. Er is ook een toenemende nadruk op veiligheid bij daken. Al deze elementen kunnen ervoor zorgen dat bedrijven in deze sector goed voorbereid zijn voor de toekomst.

Bedrijfsresultaat dakdekken en bouwen van dakconstructies

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dakdekken en bouwen van dakconstructies tussen 2009 en 2019 is gestegen met 7.05% procentpunt naar 15.79%. Hierbij wordt in de branche dakdekken en bouwen van dakconstructies gemiddeld een bruto marge van 48.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 14.7% naar 15.8%.

Kosten per categorie branche dakdekken en bouwen van dakconstructies
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.0% 98.6% 98.9% 99.5%
Overige opbrengsten 1.0% 1.4% 1.1% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 51.9% 53.9% 53.8% 51.5%
Bruto marge 48.1% 46.1% 46.2% 48.5%
  - Bruto Loon   15.2%   13.4%   11.8%   11.9%
  - Sociale lasten   2.8%   2.5%   2.1%   2.3%
  - Pensioenpremies   1.5%   1.4%   1.3%   1.3%
  - Overig   4.3%   4.1%   5.5%   4.7%
Personeelkosten Totaal 23.9% 21.3% 20.7% 20.3%
Verkoopkosten 0.9% 0.7% 0.7% 0.6%
Huisvestingskosten 1.1% 1.2% 1.1% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 1.0% 0.8% 0.7% 0.9%
Energieverbruik 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 2.9% 2.6% 2.5% 2.6%
Communicatiekosten 0.5% 0.4% 0.4% 0.3%
Afschrijvingen 1.1% 1.2% 1.3% 1.7%
Overige diensten 1.1% 1.2% 1.2% 1.3%
Overige bedrijfskosten 2.9% 2.7% 2.7% 3.2%
Bedrijfsresultaat 12.4% 13.5% 14.7% 15.8%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers dakdekken en bouwen van dakconstructies?

Versterk uw inzicht in de branche dakdekken en bouwen van dakconstructies en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder dakdekken en bouwen van dakconstructies
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat dakdekken en bouwen van dakconstructies

Trend aantal bedrijven dakdekken en bouwen van dakconstructies

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dakdekken en bouwen van dakconstructies geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.115 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 5.725.