Brancheinformatie en cijfers dakdekken en bouwen van dakconstructies

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.490 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
13.48% WINST (% OMZET)
2017
26.000 VACATURES SECTOR
Dakdekken en bouwen van dakconstructies
KW02 - 2023

Branchecijfers dakdekken en bouwen van dakconstructies

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche dakdekken en bouwen van dakconstructies (SBI code: 43.91). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dakdekken en bouwen van dakconstructies

De branche dakdekken en bouwen van dakconstructies valt onder de sector dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche dakdekken en bouwen van dakconstructies zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.9%), Personeel (21.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dakdekken en bouwen van dakconstructies.
start vergelijking

Dakdekken en bouwen van dakconstructies Trends

De dakbouwbedrijf sector heeft de afgelopen jaren flinke veranderingen meegemaakt. Duurzaamheid is hierin een steeds belangrijkere factor. Er zijn veel milieuvriendelijke materialen en technieken binnengekomen wat betekent dat er minder energieverbruik is. Daarnaast is er ook een stijging te zien in de kennis die er is rondom de bouw van daken. Er is meer kennis over de technieken, materialen en innovaties die er beschikbaar zijn. Er is ook een toenemende nadruk op veiligheid bij daken. Al deze elementen kunnen ervoor zorgen dat bedrijven in deze sector goed voorbereid zijn voor de toekomst.

Bedrijfsresultaat dakdekken en bouwen van dakconstructies

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dakdekken en bouwen van dakconstructies tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.75% procentpunt naar 13.48%. Hierbij wordt in de branche dakdekken en bouwen van dakconstructies gemiddeld een bruto marge van 46.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 12.4% naar 13.5%.

Kosten per categorie branche dakdekken en bouwen van dakconstructies
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.7% 99.0% 99.0% 98.6%
Overige opbrengsten 0.3% 1.0% 1.0% 1.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 47.9% 49.7% 51.9% 53.9%
Bruto marge 52.1% 50.3% 48.1% 46.1%
  - Bruto Loon   17.7%   15.7%   15.2%   13.4%
  - Sociale lasten   3.5%   3.2%   2.8%   2.5%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.6%   1.5%   1.4%
  - Overig   4.8%   5.9%   4.3%   4.1%
Personeelkosten Totaal 27.8% 26.3% 23.9% 21.3%
Verkoopkosten 1.0% 0.9% 0.9% 0.7%
Huisvestingskosten 1.4% 1.2% 1.1% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 1.0% 1.1% 1.0% 0.8%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Vervoermiddelen 3.2% 3.0% 2.9% 2.6%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Afschrijvingen 1.4% 1.2% 1.1% 1.2%
Overige diensten 1.4% 1.2% 1.1% 1.2%
Overige bedrijfskosten 3.1% 3.0% 2.9% 2.7%
Bedrijfsresultaat 10.8% 11.6% 12.4% 13.5%

Ondersteun uw zakelijk inzicht dakdekken en bouwen van dakconstructies

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief dakdekken en bouwen van dakconstructies
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat dakdekken en bouwen van dakconstructies

Trend aantal bedrijven dakdekken en bouwen van dakconstructies

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dakdekken en bouwen van dakconstructies geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.110 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 5.490.