Kengetallen branche dakdekken en bouwen van dakconstructies

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 10.83% in 2014 naar 11.58% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: dakdekken en bouwen van dakconstructies (sbi code: 4391).

Trend winst en kosten dakdekken en bouwen van dakconstructies

De branche dakdekken en bouwen van dakconstructies valt onder de sector dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst dakdekken en bouwen van dakconstructies

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche dakdekken en bouwen van dakconstructies . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 10.83% in 2014 naar 11.58% in 2015.Laatst beschikbare cijfers dakdekken en bouwen van dakconstructies

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast dakdekken en bouwen van dakconstructies, bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor dakdekken en bouwen van dakconstructies wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (49.7%) gevolgd door 'Personeel' (26.3%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (3.0%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 11.58% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 50.26%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 49.74%
Bruto Marge 50.26%
Personeel 26.34%
Verkoopkosten 0.91%
Huisvestingskosten 1.21%
Kosten apparatuur en inventaris 1.06%
Kosten energieverbruik 0.30%
Kosten vervoermiddelen 2.95%
Communicatiekosten 0.45%
Afschrijvingen 1.21%
Kosten van overige diensten 1.21%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.03%
Bedrijfsresultaat 11.58%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche dakdekken en bouwen van dakconstructies

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche dakdekken en bouwen van dakconstructies . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers dakdekken en bouwen van dakconstructies
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.