Brancheinformatie en cijfers dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

25.905 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
9.00% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.79% WINST (% OMZET)
2017
26.000 VACATURES SECTOR
Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
KW02 - 2023

Branchecijfers dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (SBI code: 43.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

De branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw valt onder de sector gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw zijn respectievelijk: Kosten omzet (47.5%), Personeel (23.6%) en Afschrijvingen (3.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
start vergelijking

Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Trends

De bedrijfskap is de afgelopen jaren op de dakbouwsector sterk toegenomen. Verder zijn er verschillende kansen ontstaan door innovatieve manieren van bouwmaterialen toepassen en daarmee ook energiebesparing mogelijk te maken. Daarnaast is klanttevredenheid steeds belangrijker geworden. Ondernemers in de bedrijfstak dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden moeten daarom goed up-to-date blijven op het gebied van technische ontwikkelingen en technische voorzieningen voor het uitvoeren van dakwerkzaamheden, om zo de vraag vanuit de markt goed te kunnen beantwoorden. Ook is de gezondheids- en veiligheidsaspect een steeds belangrijker element aan het worden.

Bedrijfsresultaat dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.80% procentpunt naar 13.79%. Hierbij wordt in de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw gemiddeld een bruto marge van 52.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 12.1% naar 13.8%.

Kosten per categorie branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 95.5% 96.0% 96.6% 97.2%
Overige opbrengsten 4.5% 4.0% 3.4% 2.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 44.9% 47.2% 47.1% 47.5%
Bruto marge 55.1% 52.8% 52.9% 52.5%
  - Bruto Loon   16.4%   15.4%   15.2%   13.7%
  - Sociale lasten   3.1%   2.9%   2.8%   2.5%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.6%   1.6%   1.5%
  - Overig   5.2%   5.2%   5.2%   5.9%
Personeelkosten Totaal 26.6% 25.1% 24.7% 23.6%
Verkoopkosten 0.8% 0.7% 0.7% 0.6%
Huisvestingskosten 1.5% 1.4% 1.4% 1.3%
Apparatuur en Inventaris 2.6% 2.3% 2.3% 2.1%
Energieverbruik 0.8% 0.7% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 3.8% 3.6% 3.3% 3.1%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Afschrijvingen 3.5% 3.1% 3.1% 3.2%
Overige diensten 1.3% 1.2% 1.3% 1.1%
Overige bedrijfskosten 2.9% 2.9% 2.9% 2.7%
Bedrijfsresultaat 11.0% 11.3% 12.1% 13.8%

Laatste cijfers dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Trend aantal bedrijven dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 13.775 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 25.905.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 182. Dat betekent dat de omzet in 2022 82% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 10% hoger.

Trend omzet dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (indexcijfers)