Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

26.340 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.10% OMZETGROEI
DECEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
14.13% WINST (% OMZET)
2019
26.000 VACATURES SECTOR
Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
KW1 2024

Branchecijfers dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (SBI code: 43.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

De branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw valt onder de sector gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (47.3%), Personeel (23.0%) en Afschrijvingen (3.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
start vergelijking

Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Trends

De bedrijfskap is de afgelopen jaren op de dakbouwsector sterk toegenomen. Verder zijn er verschillende kansen ontstaan door innovatieve manieren van bouwmaterialen toepassen en daarmee ook energiebesparing mogelijk te maken. Daarnaast is klanttevredenheid steeds belangrijker geworden. Ondernemers in de bedrijfstak dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden moeten daarom goed up-to-date blijven op het gebied van technische ontwikkelingen en technische voorzieningen voor het uitvoeren van dakwerkzaamheden, om zo de vraag vanuit de markt goed te kunnen beantwoorden. Ook is de gezondheids- en veiligheidsaspect een steeds belangrijker element aan het worden.

Bedrijfsresultaat dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw tussen 2009 en 2019 is gestegen met 4.14% procentpunt naar 14.13%. Hierbij wordt in de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw gemiddeld een bruto marge van 52.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 13.7% naar 14.1%.

Kosten per categorie branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 96.6% 97.2% 98.0% 97.7%
Overige opbrengsten 3.4% 2.8% 2.0% 2.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 47.1% 47.5% 47.4% 47.3%
Bruto marge 52.9% 52.5% 52.6% 52.7%
  - Bruto Loon   15.2%   13.7%   13.3%   13.2%
  - Sociale lasten   2.8%   2.5%   2.4%   2.4%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.5%   1.5%   1.5%
  - Overig   5.2%   5.9%   6.7%   5.9%
Personeelkosten Totaal 24.7% 23.6% 23.9% 23.0%
Verkoopkosten 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Huisvestingskosten 1.4% 1.3% 1.3% 1.3%
Apparatuur en Inventaris 2.3% 2.1% 2.1% 2.3%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.6% 0.5%
Vervoermiddelen 3.3% 3.1% 3.0% 3.0%
Communicatiekosten 0.5% 0.4% 0.4% 0.3%
Afschrijvingen 3.1% 3.2% 3.2% 3.5%
Overige diensten 1.3% 1.1% 1.2% 1.2%
Overige bedrijfskosten 2.9% 2.7% 2.6% 2.9%
Bedrijfsresultaat 12.1% 13.8% 13.7% 14.1%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Trend aantal bedrijven dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 13.775 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 26.340.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 191.4. Dat betekent dat de omzet in 2023 91.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 4.9% hoger.

Trend omzet dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (indexcijfers)