Branchecijfers Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 10.95% in 2014 naar 11.30% in 2015

Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (439)

Branchecijfers Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw: Omzet

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 126.5 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 26.5% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 12.64% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten voor Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

De branche Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw valt onder de sector Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 10.95% in 2014 naar 11.30% in 2015.Laatst beschikbare cijfers dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (47.2%) gevolgd door 'Personeel' (25.1%) en daarna 'Kosten vervoermiddelen' (3.6%). De gemiddelde winstmarge Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw is 52.84%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 11.30% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 47.16%
Bruto Marge 52.84%
Personeel 25.14%
Verkoopkosten 0.72%
Huisvestingskosten 1.40%
Kosten apparatuur en inventaris 2.26%
Kosten energieverbruik 0.72%
Kosten vervoermiddelen 3.59%
Communicatiekosten 0.46%
Afschrijvingen 3.14%
Kosten van overige diensten 1.24%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.88%
Bedrijfsresultaat 11.30%

Branchecijfers Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.