Brancheinformatie en cijfers dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

22.935 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
10.10% OMZETGROEI
MARCH 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.79% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (SBI code: 43.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

De branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw valt onder de sector gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw zijn respectievelijk: Kosten omzet (47.5%), Personeel (23.6%) en Afschrijvingen (3.2%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 0.58% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.80% procentpunt naar 13.79%. Hierbij wordt in de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw gemiddeld een bruto marge van 52.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 12.1% naar 13.8%.

Kosten naar soort dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar met Premium

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 97.19%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.81%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 47.53%
Bruto marge 52.47%
  - Bruto Loon   13.74%
  - Premie & Pensioen   3.77%
  - Andere Sociale lasten   0.22%
  - Overig   + 5.91%
Personeelkosten Totaal 23.64%
Verkoopkosten 0.61%
Huisvestingskosten 1.27%
Kosten Apparatuur en Inventaris 2.14%
Kosten energieverbruik 0.60%
Kosten vervoermiddelen 3.06%
Communicatiekosten 0.36%
Afschrijvingen 3.18%
Kosten van overige diensten 1.14%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.68%
Bedrijfsresultaat 13.79%

Trend bedrijfsresultaat dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Trend aantal bedrijven dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Trend bedijven

De grafiek trend bedrijven dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een toename van 10.220 bedrijven in 14 jaar

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 22.935.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 164.5. Dat betekent dat de omzet in 2021 64.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 12.9% hoger.

Trend omzet dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (indexcijfers)

bedrijfstakinformatie excel

Premium: laatste cijfers en MS Office Tools

Met Premium toegang heeft u nu, naast toegang tot de laatst beschikbare cijfers dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw, ook de beschikking over onze MS Office tools voor ondernemers. Zo heeft u met de Excel bedrijfstakdashboard offline inzicht in omzet, kosten en winsttrend voor iedere bedrijfstak. Na inloggen kunt u hier natuurlijk ook online de laatste brancheinformatie dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw raadplegen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers, eigen cijfers vergelijken en bewaren
  • Excel bedrijfstakdatabase: alle bedrijfstakdata in Excel met handig dashboard
  • Kosteloos downloaden van de andere Firmfocus tools en templates

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor