Brancheinformatie en cijfers detailhandel via internet

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

82.175 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
0.90% OMZETGROEI
SEPTEMBER 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
2.49% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers detailhandel via internet

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche detailhandel via internet (SBI code: 47.91). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel niet via winkel of markt (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers detailhandel via internet en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie detailhandel via internet
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten detailhandel via internet

De branche detailhandel via internet valt onder de sector detailhandel niet via winkel of markt. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche detailhandel via internet zijn respectievelijk: Kosten omzet (68.0%), Personeel (10.3%) en Verkoopkosten (7.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor detailhandel via internet.
start vergelijking

Detailhandel via internet Trends

Het verkopen van goederen via internet is steeds belangrijker aan het worden in de detailhandel. Grotere bedrijven beschikken hierbij over de middelen om hun activiteiten naar online te verplaatsen. Gaande weg zal de consument er steeds meer voor kiezen om online te winkelen, wat resulteert in een aanzienlijk toenemende online omzet. Bedrijven in deze sector moeten er rekening mee houden om gebruik te maken van online marktplaatsen en e-commerce platforms om te concurreren tegen bestaande en nieuwe spelers. Veranderingen in consumentengedrag en technologische innovaties eisen bovendien dat bedrijven actief blijven om hun klantenservice te optimaliseren.

Bedrijfsresultaat detailhandel via internet

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche detailhandel via internet tussen 2011 en 2017 is gedaald met 4.15% procentpunt naar 2.49%. Hierbij wordt in de branche detailhandel via internet gemiddeld een bruto marge van 32.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.5% naar 2.5%.

Kosten naar soort detailhandel via internet
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.9% 99.9% 99.8% 99.8%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 68.3% 67.8% 67.4% 68.0%
Bruto marge 31.7% 32.2% 32.6% 32.0%
  - Bruto Loon   6.7%   6.2%   6.3%   6.1%
  - Sociale lasten   3.2%   3.6%   3.8%   4.1%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.5%   0.5%
  - Overig   1.6%   2.2%   2.3%   2.6%
Personeelkosten Totaal 10.0% 9.8% 10.0% 10.3%
Verkoopkosten 6.2% 8.0% 7.9% 7.2%
Huisvestingskosten 1.5% 1.6% 1.4% 1.6%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Kosten energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Kosten vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 1.0% 0.7% 0.6% 0.5%
Afschrijvingen 1.3% 1.2% 1.4% 3.0%
Kosten van overige diensten 2.0% 2.2% 2.3% 2.2%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.8% 3.6% 3.5% 3.7%
Bedrijfsresultaat 5.9% 4.1% 4.5% 2.5%

Trend bedrijfsresultaat detailhandel via internet

Trend aantal bedrijven detailhandel via internet

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven detailhandel via internet geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 74.795 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 82.175.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche detailhandel via internet aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 274.5. Dat betekent dat de omzet in 2021 174.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 20.7% hoger.

Trend omzet detailhandel via internet (indexcijfers)