Brancheinformatie en cijfers detailhandel via internet

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

91.640 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
7.00% OMZETGROEI
SEPTEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
2.49% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Detailhandel via internet
KW02 - 2023

Branchecijfers detailhandel via internet

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche detailhandel via internet (SBI code: 47.91). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel niet via winkel of markt (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten detailhandel via internet

De branche detailhandel via internet valt onder de sector detailhandel niet via winkel of markt. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche detailhandel via internet in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (68.0%), Personeel (10.3%) en Verkoopkosten (7.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor detailhandel via internet.
start vergelijking

Detailhandel via internet Trends

Het verkopen van goederen via internet is steeds belangrijker aan het worden in de detailhandel. Grotere bedrijven beschikken hierbij over de middelen om hun activiteiten naar online te verplaatsen. Gaande weg zal de consument er steeds meer voor kiezen om online te winkelen, wat resulteert in een aanzienlijk toenemende online omzet. Bedrijven in deze sector moeten er rekening mee houden om gebruik te maken van online marktplaatsen en e-commerce platforms om te concurreren tegen bestaande en nieuwe spelers. Veranderingen in consumentengedrag en technologische innovaties eisen bovendien dat bedrijven actief blijven om hun klantenservice te optimaliseren.

Bedrijfsresultaat detailhandel via internet

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche detailhandel via internet tussen 2011 en 2017 is gedaald met 4.15% procentpunt naar 2.49%. Hierbij wordt in de branche detailhandel via internet gemiddeld een bruto marge van 32.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.5% naar 2.5%.

Kosten per categorie branche detailhandel via internet
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.9% 99.9% 99.8% 99.8%
Overige opbrengsten 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 68.3% 67.8% 67.4% 68.0%
Bruto marge 31.7% 32.2% 32.6% 32.0%
  - Bruto Loon   6.7%   6.2%   6.3%   6.1%
  - Sociale lasten   1.3%   1.0%   1.0%   1.0%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.5%   0.5%
  - Overig   1.6%   2.2%   2.3%   2.6%
Personeelkosten Totaal 10.0% 9.8% 10.0% 10.3%
Verkoopkosten 6.2% 8.0% 7.9% 7.2%
Huisvestingskosten 1.5% 1.6% 1.4% 1.6%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 1.0% 0.7% 0.6% 0.5%
Afschrijvingen 1.3% 1.2% 1.4% 3.0%
Overige diensten 2.0% 2.2% 2.3% 2.2%
Overige bedrijfskosten 2.8% 3.6% 3.5% 3.7%
Bedrijfsresultaat 5.9% 4.1% 4.5% 2.5%

Laatste cijfers detailhandel via internet en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief detailhandel via internet
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat detailhandel via internet

Trend aantal bedrijven detailhandel via internet

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven detailhandel via internet geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 84.260 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 91.640.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche detailhandel via internet aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 274. Dat betekent dat de omzet in 2022 174% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet gelijk.

Trend omzet detailhandel via internet (indexcijfers)