Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor vervoer over land

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.845 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.00% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.55% WINST (% OMZET)
2019
16.600 VACATURES SECTOR
Dienstverlening voor vervoer over land
KW1 2024

Branchecijfers dienstverlening voor vervoer over land

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlening voor vervoer over land (SBI code: 52.21). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche dienstverlening voor vervoer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlening voor vervoer over land

De branche dienstverlening voor vervoer over land valt onder de sector dienstverlening voor vervoer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlening voor vervoer over land in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (31.2%), Personeel (24.4%) en Afschrijvingen (22.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlening voor vervoer over land.
start vergelijking

Dienstverlening voor vervoer over land Trends

De bedrijfstak voor vervoer over land beleeft momenteel veel veranderingen. Veel ondernemers kampen met financiële druk, door de hoge brandstofprijzen en digitalisering. Er is ook een toenemende focus op duurzaamheid, met meer elektrische, hybride en biobrandstofvoertuigen. Tegelijkertijd neemt de concurrentie toe, zowel binnen de sector als door ketens die via apps vervoer aanbieden. Om succesvol te blijven, moeten ondernemers de technologische ontwikkelingen volgen, nieuwe manieren om hun bedrijf te vermarkten en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer over land

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dienstverlening voor vervoer over land tussen 2009 en 2019 is gestegen met 4.45% procentpunt naar 7.55%. Hierbij wordt in de branche dienstverlening voor vervoer over land gemiddeld een bruto marge van 68.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.6% naar 7.5%.

Kosten per categorie branche dienstverlening voor vervoer over land
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 47.6% 49.9% 51.9% 52.9%
Overige opbrengsten 52.4% 50.1% 48.1% 47.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 32.8% 35.4% 30.3% 31.2%
Bruto marge 67.2% 64.6% 69.7% 68.8%
  - Bruto Loon   13.9%   15.3%   15.7%   15.7%
  - Sociale lasten   2.0%   2.2%   2.4%   2.6%
  - Pensioenpremies   0.9%   1.1%   1.2%   1.3%
  - Overig   4.3%   4.0%   4.7%   4.8%
Personeelkosten Totaal 21.1% 22.7% 23.9% 24.4%
Verkoopkosten 0.6% 0.7% 0.7% 0.8%
Huisvestingskosten 5.6% 5.1% 5.7% 5.8%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.6% 0.5% 0.4%
Energieverbruik 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 1.3% 1.7% 1.8% 1.6%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 22.8% 21.5% 22.8% 22.6%
Overige diensten 2.3% 1.9% 1.7% 3.0%
Overige bedrijfskosten 1.9% 1.7% 2.5% 2.3%
Bedrijfsresultaat 10.7% 8.4% 9.6% 7.5%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers dienstverlening voor vervoer over land?

Versterk uw inzicht in de branche dienstverlening voor vervoer over land en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder dienstverlening voor vervoer over land
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer over land

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor vervoer over land

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlening voor vervoer over land geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 4.805 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 5.845.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche dienstverlening voor vervoer over land aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 160.2. Dat betekent dat de omzet in 2023 60.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8% hoger.

Trend omzet dienstverlening voor vervoer over land (indexcijfers)