Kengetallen branche dienstverlening voor vervoer over land

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 11.97% in 2014 naar 12.05% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: dienstverlening voor vervoer over land (sbi code: 5221).

Trend omzet dienstverlening voor vervoer over land

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche dienstverlening voor vervoer over land aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 138.8 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 38.8% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 2.28% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten dienstverlening voor vervoer over land

De branche dienstverlening voor vervoer over land valt onder de sector dienstverlening voor vervoer. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst dienstverlening voor vervoer over land

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche dienstverlening voor vervoer over land. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 11.97% in 2014 naar 12.05% in 2015.Laatst beschikbare cijfers dienstverlening voor vervoer over land

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast dienstverlening voor vervoer over land bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor dienstverlening voor vervoer over land wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (32.2%) gevolgd door 'Afschrijvingen' (23.5%) en daarna 'Personeel' (20.1%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 12.05% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 67.84%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 32.16%
Bruto Marge 67.84%
Personeel 20.12%
Verkoopkosten 0.39%
Huisvestingskosten 6.68%
Kosten apparatuur en inventaris 0.35%
Kosten energieverbruik 0.42%
Kosten vervoermiddelen 1.00%
Communicatiekosten 0.23%
Afschrijvingen 23.51%
Kosten van overige diensten 1.81%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.27%
Bedrijfsresultaat 12.05%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche dienstverlening voor vervoer over land

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche dienstverlening voor vervoer over land. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers dienstverlening voor vervoer over land
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.