Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor vervoer over land

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 8.44% in 2017 naar 9.57% in 2018

3.940 BEDRIJVEN
KW04 - 2021
6.00% OMZETGROEI
KW03 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
9.57% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers dienstverlening voor vervoer over land

Hier treft u informatie aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlening voor vervoer over land (SBI code: 52.21). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche dienstverlening voor vervoer (klik om te bekijken).

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 230 bedrijven per jaar.

In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal bedrijven 3.940.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2020 voor de branche dienstverlening voor vervoer over land aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015.

In 2020 was de omzetindex 118.3. Dat betekent dat de omzet in 2020 18.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.7% lager.

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor vervoer over land

Trend omzet dienstverlening voor vervoer over land (indexcijfers)

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers dienstverlening voor vervoer over land


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase of het premium abonnement.
De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik. U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Ga voor meer informatie naar de webshop:

  Excel Bedrijfstak Rapport   Online Premium Toegang

Kosten naar soort (2018)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 51.94%
Overige bedrijfsopbrengsten 48.06%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 30.28%
Bruto marge 69.72%
Personeelkosten 23.93%
Verkoopkosten 0.70%
Huisvestingskosten 5.68%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.53%
Kosten energieverbruik 0.27%
Kosten vervoermiddelen 1.79%
Communicatiekosten 0.27%
Afschrijvingen 22.77%
Kosten van overige diensten 1.73%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.49%
Bedrijfsresultaat 9.57%

Trend winst en kosten dienstverlening voor vervoer over land

De branche dienstverlening voor vervoer over land valt onder de sector dienstverlening voor vervoer. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer over land

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche dienstverlening voor vervoer over land tussen 2009 en 2018 is gestegen met 6.47% procentpunt naar 9.57%.

In de tabel links zijn de gemiddelde kosten per kostensoort weergegeven. De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlening voor vervoer over land zijn respectievelijk: Kosten omzet (30.3%), Personeel (23.9%) en Afschrijvingen (22.8%).

Trend bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer over land

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor