Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor vervoer over land

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.520 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
9.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.44% WINST (% OMZET)
2017
18.000 VACATURES SECTOR
Dienstverlening voor vervoer over land
KW02 - 2023

Branchecijfers dienstverlening voor vervoer over land

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlening voor vervoer over land (SBI code: 52.21). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche dienstverlening voor vervoer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlening voor vervoer over land

De branche dienstverlening voor vervoer over land valt onder de sector dienstverlening voor vervoer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlening voor vervoer over land zijn respectievelijk: Kosten omzet (35.4%), Personeel (22.7%) en Afschrijvingen (21.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlening voor vervoer over land.
start vergelijking

Dienstverlening voor vervoer over land Trends

De bedrijfstak voor vervoer over land beleeft momenteel veel veranderingen. Veel ondernemers kampen met financiële druk, door de hoge brandstofprijzen en digitalisering. Er is ook een toenemende focus op duurzaamheid, met meer elektrische, hybride en biobrandstofvoertuigen. Tegelijkertijd neemt de concurrentie toe, zowel binnen de sector als door ketens die via apps vervoer aanbieden. Om succesvol te blijven, moeten ondernemers de technologische ontwikkelingen volgen, nieuwe manieren om hun bedrijf te vermarkten en de kosten zo laag mogelijk te houden.

Bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer over land

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dienstverlening voor vervoer over land tussen 2009 en 2017 is gestegen met 5.34% procentpunt naar 8.44%. Hierbij wordt in de branche dienstverlening voor vervoer over land gemiddeld een bruto marge van 64.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 10.7% naar 8.4%.

Kosten per categorie branche dienstverlening voor vervoer over land
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 40.4% 46.0% 47.6% 49.9%
Overige opbrengsten 59.6% 54.0% 52.4% 50.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 32.0% 32.2% 32.8% 35.4%
Bruto marge 68.0% 67.8% 67.2% 64.6%
  - Bruto Loon   14.6%   14.4%   13.9%   15.3%
  - Sociale lasten   2.0%   2.0%   2.0%   2.2%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.8%   0.9%   1.1%
  - Overig   2.9%   2.9%   4.3%   4.0%
Personeelkosten Totaal 20.2% 20.1% 21.1% 22.7%
Verkoopkosten 0.3% 0.4% 0.6% 0.7%
Huisvestingskosten 5.9% 6.7% 5.6% 5.1%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.3% 0.3% 0.6%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Vervoermiddelen 1.2% 1.0% 1.3% 1.7%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 23.6% 23.5% 22.8% 21.5%
Overige diensten 2.2% 1.8% 2.3% 1.9%
Overige bedrijfskosten 1.7% 1.3% 1.9% 1.7%
Bedrijfsresultaat 12.0% 12.0% 10.7% 8.4%

Ondersteun uw zakelijk inzicht dienstverlening voor vervoer over land

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief dienstverlening voor vervoer over land
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer over land

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor vervoer over land

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlening voor vervoer over land geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 4.800 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 5.520.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche dienstverlening voor vervoer over land aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 148. Dat betekent dat de omzet in 2022 48% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 17% hoger.

Trend omzet dienstverlening voor vervoer over land (indexcijfers)