Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor vervoer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

13.105 BEDRIJVEN
KW2 2024
6.80% OMZETGROEI
KW4 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.93% WINST (% OMZET)
2019
16.600 VACATURES SECTOR
Dienstverlening voor vervoer
KW1 2024

Branchecijfers dienstverlening voor vervoer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlening voor vervoer (SBI code: 52.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche opslag en dienstverlening voor vervoer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlening voor vervoer

De branche dienstverlening voor vervoer valt onder de sector opslag en dienstverlening voor vervoer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlening voor vervoer in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.2%), Personeel (20.0%) en Afschrijvingen (6.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlening voor vervoer.
start vergelijking

Dienstverlening voor vervoer Trends

Deze bedrijfstak is jarenlang voortvarend gegroeid met het toenemende aantal cliënten en vervoersdiensten. Vooral met de groei van toerisme en de stijgende levensstandaard is er een toename waarneembaar van mensen die kiezen voor vervoersdiensten. De technologische vooruitgang heeft ook bijgedragen aan de groei. Tegenwoordig zijn mobiele apps beschikbaar waarmee klanten op een eenvoudige manier een gewenste service kunnen reserveren. Er is ook een toenemende concurrentie tussen bedrijven die vergelijkbare diensten aanbieden. Daarom is het belangrijk dat bedrijven hun dienstverlening blijven vernieuwen en innoveren om het voor hun klanten aantrekkelijk te houden.

Bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dienstverlening voor vervoer tussen 2009 en 2019 is gedaald met 0.06% procentpunt naar 6.93%. Hierbij wordt in de branche dienstverlening voor vervoer gemiddeld een bruto marge van 46.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.6% naar 6.9%.

Kosten per categorie branche dienstverlening voor vervoer
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 93.5% 93.6% 94.2% 94.0%
Overige opbrengsten 6.5% 6.4% 5.8% 6.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 51.5% 53.5% 54.6% 53.2%
Bruto marge 48.5% 46.5% 45.4% 46.8%
  - Bruto Loon   13.4%   12.8%   12.7%   13.0%
  - Sociale lasten   2.0%   2.0%   2.0%   2.1%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.2%   1.1%   1.2%
  - Overig   3.8%   3.6%   3.8%   3.7%
Personeelkosten Totaal 20.4% 19.5% 19.7% 20.0%
Verkoopkosten 0.8% 0.7% 0.6% 0.6%
Huisvestingskosten 4.3% 4.2% 4.0% 3.9%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.0% 1.0% 1.0%
Energieverbruik 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Vervoermiddelen 2.0% 2.0% 1.9% 1.7%
Communicatiekosten 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 5.9% 5.7% 5.7% 6.4%
Overige diensten 1.5% 1.4% 1.5% 1.8%
Overige bedrijfskosten 3.5% 3.5% 3.8% 3.7%
Bedrijfsresultaat 8.2% 7.9% 6.6% 6.9%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers dienstverlening voor vervoer?

Versterk uw inzicht in de branche dienstverlening voor vervoer en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder dienstverlening voor vervoer
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor vervoer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlening voor vervoer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 8.450 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 13.105.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche dienstverlening voor vervoer aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 135. Dat betekent dat de omzet in 2023 35% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 15.8% lager.

Trend omzet dienstverlening voor vervoer (indexcijfers)