Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor vervoer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

12.650 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.00% OMZETGROEI
KW04 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.94% WINST (% OMZET)
2017
18.000 VACATURES SECTOR
Dienstverlening voor vervoer
KW02 - 2023

Branchecijfers dienstverlening voor vervoer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlening voor vervoer (SBI code: 52.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche opslag en dienstverlening voor vervoer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlening voor vervoer

De branche dienstverlening voor vervoer valt onder de sector opslag en dienstverlening voor vervoer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlening voor vervoer zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.5%), Personeel (19.5%) en Afschrijvingen (5.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlening voor vervoer.
start vergelijking

Dienstverlening voor vervoer Trends

Deze bedrijfstak is jarenlang voortvarend gegroeid met het toenemende aantal cliënten en vervoersdiensten. Vooral met de groei van toerisme en de stijgende levensstandaard is er een toename waarneembaar van mensen die kiezen voor vervoersdiensten. De technologische vooruitgang heeft ook bijgedragen aan de groei. Tegenwoordig zijn mobiele apps beschikbaar waarmee klanten op een eenvoudige manier een gewenste service kunnen reserveren. Er is ook een toenemende concurrentie tussen bedrijven die vergelijkbare diensten aanbieden. Daarom is het belangrijk dat bedrijven hun dienstverlening blijven vernieuwen en innoveren om het voor hun klanten aantrekkelijk te houden.

Bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dienstverlening voor vervoer tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.95% procentpunt naar 7.94%. Hierbij wordt in de branche dienstverlening voor vervoer gemiddeld een bruto marge van 46.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.2% naar 7.9%.

Kosten per categorie branche dienstverlening voor vervoer
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 93.1% 93.7% 93.5% 93.6%
Overige opbrengsten 6.9% 6.3% 6.5% 6.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 52.1% 50.6% 51.5% 53.5%
Bruto marge 47.9% 49.4% 48.5% 46.5%
  - Bruto Loon   13.1%   13.8%   13.4%   12.8%
  - Sociale lasten   1.9%   2.1%   2.0%   2.0%
  - Pensioenpremies   1.2%   1.2%   1.2%   1.2%
  - Overig   2.9%   3.2%   3.8%   3.6%
Personeelkosten Totaal 19.1% 20.3% 20.4% 19.5%
Verkoopkosten 0.7% 0.7% 0.8% 0.7%
Huisvestingskosten 4.3% 4.3% 4.3% 4.2%
Apparatuur en Inventaris 1.2% 1.1% 1.1% 1.0%
Energieverbruik 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Vervoermiddelen 2.2% 2.1% 2.0% 2.0%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Afschrijvingen 6.0% 6.0% 5.9% 5.7%
Overige diensten 1.4% 1.4% 1.5% 1.4%
Overige bedrijfskosten 3.1% 3.2% 3.5% 3.5%
Bedrijfsresultaat 9.0% 9.4% 8.2% 7.9%

Ondersteun uw zakelijk inzicht dienstverlening voor vervoer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief dienstverlening voor vervoer
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor vervoer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlening voor vervoer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 8.445 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 12.650.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche dienstverlening voor vervoer aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 160. Dat betekent dat de omzet in 2022 60% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 24% hoger.

Trend omzet dienstverlening voor vervoer (indexcijfers)