Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor vervoer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.240 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
32.00% OMZETGROEI
KW04 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.94% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers dienstverlening voor vervoer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlening voor vervoer (SBI code: 52.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche opslag en dienstverlening voor vervoer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlening voor vervoer

De branche dienstverlening voor vervoer valt onder de sector opslag en dienstverlening voor vervoer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2017. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlening voor vervoer zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.5%), Personeel (19.5%) en Afschrijvingen (5.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlening voor vervoer.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche dienstverlening voor vervoer tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.95% procentpunt naar 7.94%. Hierbij wordt in de branche dienstverlening voor vervoer gemiddeld een bruto marge van 46.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.2% naar 7.9%.

Kosten naar soort dienstverlening voor vervoer
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 93.63%
Overige bedrijfsopbrengsten 6.37%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 53.46%
Bruto marge 46.54%
Personeelkosten 19.48%
Verkoopkosten 0.67%
Huisvestingskosten 4.15%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.05%
Kosten energieverbruik 0.41%
Kosten vervoermiddelen 1.95%
Communicatiekosten 0.34%
Afschrijvingen 5.68%
Kosten van overige diensten 1.41%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.46%
Bedrijfsresultaat 7.94%

Trend bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers dienstverlening voor vervoer


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 400 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 10.240.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche dienstverlening voor vervoer aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 127.7. Dat betekent dat de omzet in 2021 27.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 21.4% hoger.

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor vervoer

Trend omzet dienstverlening voor vervoer (indexcijfers)

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor