Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor vervoer over water

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.255 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.00% OMZETGROEI
KW01 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
35.45% WINST (% OMZET)
2017
18.000 VACATURES SECTOR
Dienstverlening voor vervoer over water
KW02 - 2023

Branchecijfers dienstverlening voor vervoer over water

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlening voor vervoer over water (SBI code: 52.22). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche dienstverlening voor vervoer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlening voor vervoer over water

De branche dienstverlening voor vervoer over water valt onder de sector dienstverlening voor vervoer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlening voor vervoer over water zijn respectievelijk: Personeel (18.3%), Kosten omzet (15.6%) en Afschrijvingen (12.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlening voor vervoer over water.
start vergelijking

Dienstverlening voor vervoer over water Trends

De bedrijfstak voor dienstverlening voor vervoer over water ondergaat momenteel een aanzienlijke verandering. Omdat waterstof steeds vaker wordt ingezet en kunstmatige intelligentie steeds meer wordt toegepast, is de nadruk meer op innovatie en efficiency gekomen. Door dit te realiseren, kan er meer gefocust worden op kostenbesparingen en duurzaamheid. Er zijn ook andere trends om rekening mee te houden, waaronder de toenemende vraag naar veilige en betrouwbare vaardiensten, het sterk toegenomen gebruik van technologie en de verbetering van customer service.

Bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer over water

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dienstverlening voor vervoer over water tussen 2009 en 2017 is gestegen met 5.56% procentpunt naar 35.45%. Hierbij wordt in de branche dienstverlening voor vervoer over water gemiddeld een bruto marge van 84.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 39.5% naar 35.5%.

Kosten per categorie branche dienstverlening voor vervoer over water
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.6% 98.5% 98.9% 99.1%
Overige opbrengsten 1.4% 1.5% 1.1% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 18.8% 16.9% 14.4% 15.6%
Bruto marge 81.2% 83.1% 85.6% 84.4%
  - Bruto Loon   12.9%   12.7%   13.4%   11.7%
  - Sociale lasten   1.8%   1.7%   2.1%   1.7%
  - Pensioenpremies   2.0%   2.1%   1.5%   2.2%
  - Overig   2.3%   2.4%   2.4%   2.8%
Personeelkosten Totaal 19.1% 18.9% 19.4% 18.3%
Verkoopkosten 1.4% 1.5% 0.9% 1.4%
Huisvestingskosten 3.1% 2.7% 2.9% 3.4%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.5% 0.5% 1.5%
Energieverbruik 0.4% 0.3% 0.2% 0.4%
Vervoermiddelen 2.3% 2.4% 3.0% 2.0%
Communicatiekosten 0.4% 0.5% 0.5% 0.4%
Afschrijvingen 13.0% 13.9% 12.6% 12.9%
Overige diensten 2.9% 3.5% 3.2% 2.7%
Overige bedrijfskosten 3.7% 3.1% 3.0% 5.8%
Bedrijfsresultaat 34.3% 35.9% 39.5% 35.5%

Ondersteun uw zakelijk inzicht dienstverlening voor vervoer over water

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief dienstverlening voor vervoer over water
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer over water

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor vervoer over water

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlening voor vervoer over water geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.840 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.255.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche dienstverlening voor vervoer over water aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 125. Dat betekent dat de omzet in 2022 25% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 17% hoger.

Trend omzet dienstverlening voor vervoer over water (indexcijfers)