Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor vervoer over water

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.290 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.40% OMZETGROEI
KW1 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
34.94% WINST (% OMZET)
2019
16.600 VACATURES SECTOR
Dienstverlening voor vervoer over water
KW1 2024

Branchecijfers dienstverlening voor vervoer over water

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche dienstverlening voor vervoer over water (SBI code: 52.22). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche dienstverlening voor vervoer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlening voor vervoer over water

De branche dienstverlening voor vervoer over water valt onder de sector dienstverlening voor vervoer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlening voor vervoer over water in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (18.8%), Kosten omzet (16.8%) en Afschrijvingen (13.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlening voor vervoer over water.
start vergelijking

Dienstverlening voor vervoer over water Trends

De bedrijfstak voor dienstverlening voor vervoer over water ondergaat momenteel een aanzienlijke verandering. Omdat waterstof steeds vaker wordt ingezet en kunstmatige intelligentie steeds meer wordt toegepast, is de nadruk meer op innovatie en efficiency gekomen. Door dit te realiseren, kan er meer gefocust worden op kostenbesparingen en duurzaamheid. Er zijn ook andere trends om rekening mee te houden, waaronder de toenemende vraag naar veilige en betrouwbare vaardiensten, het sterk toegenomen gebruik van technologie en de verbetering van customer service.

Bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer over water

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dienstverlening voor vervoer over water tussen 2009 en 2019 is gestegen met 5.05% procentpunt naar 34.94%. Hierbij wordt in de branche dienstverlening voor vervoer over water gemiddeld een bruto marge van 83.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 35.4% naar 34.9%.

Kosten per categorie branche dienstverlening voor vervoer over water
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.9% 99.1% 99.2% 98.8%
Overige opbrengsten 1.1% 0.9% 0.8% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 14.4% 15.6% 17.6% 16.8%
Bruto marge 85.6% 84.4% 82.4% 83.2%
  - Bruto Loon   13.4%   11.7%   11.5%   11.5%
  - Sociale lasten   2.1%   1.7%   1.8%   1.8%
  - Pensioenpremies   1.5%   2.2%   1.7%   2.2%
  - Overig   2.4%   2.8%   3.3%   3.3%
Personeelkosten Totaal 19.4% 18.3% 18.3% 18.8%
Verkoopkosten 0.9% 1.4% 1.0% 1.0%
Huisvestingskosten 2.9% 3.4% 3.0% 2.8%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 1.5% 0.7% 0.6%
Energieverbruik 0.2% 0.4% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 3.0% 2.0% 2.1% 2.6%
Communicatiekosten 0.5% 0.4% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 12.6% 12.9% 12.3% 13.4%
Overige diensten 3.2% 2.7% 3.6% 3.8%
Overige bedrijfskosten 3.0% 5.8% 5.4% 4.9%
Bedrijfsresultaat 39.5% 35.5% 35.4% 34.9%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers dienstverlening voor vervoer over water?

Versterk uw inzicht in de branche dienstverlening voor vervoer over water en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder dienstverlening voor vervoer over water
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat dienstverlening voor vervoer over water

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor vervoer over water

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlening voor vervoer over water geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.840 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.290.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche dienstverlening voor vervoer over water aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 114.5. Dat betekent dat de omzet in 2023 14.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8.8% lager.

Trend omzet dienstverlening voor vervoer over water (indexcijfers)