Brancheinformatie en cijfers expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.265 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.00% OMZETGROEI
KW04 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.77% WINST (% OMZET)
2017
18.000 VACATURES SECTOR
Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting
KW02 - 2023

Branchecijfers expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting (SBI code: 52.29). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche dienstverlening voor vervoer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

De branche expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting valt onder de sector dienstverlening voor vervoer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting zijn respectievelijk: Kosten omzet (67.3%), Personeel (16.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting.
start vergelijking

Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting Trends

Expediteurs, cargadoors en bevrachters leveren meer dan ooit oplossingen die hun klanten in staat stellen producten efficiënt te wegen, meten en verpakken. De technologie voor wegen en meten heeft hierbij een grote vaarderingssprong gemaakt, waarbij meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk is. Grote expediteurs en logistiek dienstverleners geven daarnaast voorkeur aan samenwerkingen met MKB-bedrijven die hun nauwe eigen netwerk van vaste vervoerders en bevrachters gebruiken.

Bedrijfsresultaat expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.06% procentpunt naar 4.77%. Hierbij wordt in de branche expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting gemiddeld een bruto marge van 32.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.0% naar 4.8%.

Kosten per categorie branche expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.3% 99.2% 99.0% 99.2%
Overige opbrengsten 0.7% 0.8% 1.0% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 67.6% 64.7% 65.7% 67.3%
Bruto marge 32.4% 35.3% 34.3% 32.7%
  - Bruto Loon   10.7%   11.9%   11.4%   10.4%
  - Sociale lasten   1.6%   1.9%   1.8%   1.7%
  - Pensioenpremies   0.8%   0.9%   0.9%   0.8%
  - Overig   2.7%   2.9%   3.4%   3.1%
Personeelkosten Totaal 16.0% 17.7% 17.6% 16.1%
Verkoopkosten 0.6% 0.7% 0.7% 0.5%
Huisvestingskosten 2.6% 2.7% 2.7% 2.7%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Vervoermiddelen 2.2% 2.2% 2.1% 1.9%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 1.3% 1.3% 1.5% 1.3%
Overige diensten 1.0% 0.9% 1.1% 1.0%
Overige bedrijfskosten 3.1% 3.5% 3.7% 3.6%
Bedrijfsresultaat 4.5% 5.4% 4.0% 4.8%

Laatste cijfers expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

Trend aantal bedrijven expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 665 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 3.265.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 176. Dat betekent dat de omzet in 2022 76% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 24% hoger.

Trend omzet expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting (indexcijfers)