Kengetallen branche expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 4.48% in 2014 naar 5.42% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting (sbi code: 5229).

Trend omzet expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 119 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 19% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 7.59% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

De branche expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting valt onder de sector dienstverlening voor vervoer. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 4.48% in 2014 naar 5.42% in 2015.Laatst beschikbare cijfers expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (64.7%) gevolgd door 'Personeel' (17.7%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (3.5%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 5.42% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 35.29%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 64.71%
Bruto Marge 35.29%
Personeel 17.67%
Verkoopkosten 0.66%
Huisvestingskosten 2.67%
Kosten apparatuur en inventaris 0.46%
Kosten energieverbruik 0.27%
Kosten vervoermiddelen 2.18%
Communicatiekosten 0.33%
Afschrijvingen 1.27%
Kosten van overige diensten 0.88%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.48%
Bedrijfsresultaat 5.42%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.