Brancheinformatie en cijfers goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

20.390 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.00% OMZETGROEI
KW01 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.14% WINST (% OMZET)
2017
18.000 VACATURES SECTOR
Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
KW02 - 2023

Branchecijfers goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) (SBI code: 49.41). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche goederenvervoer over de weg (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

De branche goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) valt onder de sector goederenvervoer over de weg. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) zijn respectievelijk: Kosten omzet (33.2%), Personeel (30.1%) en Kosten vervoermiddelen (16.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).
start vergelijking

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) Trends

Goederenvervoer over de weg is een bedrijfstak die sterk afhankelijk is van de economie. Als er meer mensen zijn die producten willen kopen, neemt de vraag naar vervoer toe. Daarnaast speelt innovatie ook een grote rol. Steeds meer vervoersmiddelen zijn voorzien van technologische hulpmiddelen, zoals sensors, die meer efficiency in het vervoer mogelijk maken. Een andere factor is de toenemende verkeersdrukte, wat extra competentie vereist van chauffeurs om de deadline te halen. Tot slot worden steeds meer milieuvriendelijke vervoermiddelen ontwikkeld om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Door deze ontwikkelingen zullen ondernemers in de bedrijfstak van goederenvervoer goed op de hoogte moeten blijven van alle veranderingen om succesvol te kunnen blijven.

Bedrijfsresultaat goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.02% procentpunt naar 6.14%. Hierbij wordt in de branche goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) gemiddeld een bruto marge van 66.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.8% naar 6.1%.

Kosten per categorie branche goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.4% 99.4% 99.2% 99.1%
Overige opbrengsten 0.6% 0.6% 0.8% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 32.2% 33.2% 34.3% 33.2%
Bruto marge 67.8% 66.8% 65.7% 66.8%
  - Bruto Loon   19.7%   20.0%   19.9%   19.9%
  - Sociale lasten   3.3%   3.2%   3.3%   3.2%
  - Pensioenpremies   2.2%   2.2%   2.2%   2.1%
  - Overig   3.7%   4.3%   4.5%   4.9%
Personeelkosten Totaal 29.0% 29.7% 29.9% 30.1%
Verkoopkosten 0.5% 0.5% 0.4% 0.5%
Huisvestingskosten 2.1% 2.2% 2.2% 2.1%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%
Energieverbruik 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 19.3% 17.3% 15.9% 16.5%
Communicatiekosten 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 4.5% 4.4% 4.7% 4.8%
Overige diensten 2.5% 2.8% 2.9% 2.7%
Overige bedrijfskosten 2.6% 2.4% 2.7% 2.8%
Bedrijfsresultaat 5.8% 6.1% 5.8% 6.1%

Ondersteun uw zakelijk inzicht goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

Trend aantal bedrijven goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 10.730 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 20.390.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 150. Dat betekent dat de omzet in 2022 50% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 14% hoger.

Trend omzet goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) (indexcijfers)