Brancheinformatie en cijfers goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

18.620 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
15.70% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.14% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) (SBI code: 49.41). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche goederenvervoer over de weg (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

De branche goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) valt onder de sector goederenvervoer over de weg. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) zijn respectievelijk: Kosten omzet (33.2%), Personeel (30.1%) en Kosten vervoermiddelen (16.5%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) 0.29% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).
start vergelijking

Bedrijfsresultaat goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.02% procentpunt naar 6.14%. Hierbij wordt in de branche goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) gemiddeld een bruto marge van 66.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.8% naar 6.1%.

Kosten naar soort goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.14%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.86%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 33.23%
Bruto marge 66.77%
  - Bruto Loon   19.86%
  - Premie & Pensioen   5.17%
  - Andere Sociale lasten   0.16%
  - Overig   + 4.93%
Personeelkosten Totaal 30.12%
Verkoopkosten 0.52%
Huisvestingskosten 2.15%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.56%
Kosten energieverbruik 0.29%
Kosten vervoermiddelen 16.50%
Communicatiekosten 0.28%
Afschrijvingen 4.76%
Kosten van overige diensten 2.70%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.76%
Bedrijfsresultaat 6.14%
bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers goederenvervoer over de weg en Office tools?

Krijg nu toegang tot de laatst beschikbare cijfers goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) en al onze Office tools voor ondernemers.
Met de Excel bedrijfstakdashboard heeft u alle cijfers direct bij de hand.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Excel bedrijfstakdatabase met interactief dashboard en alle data
  • Vergelijken eigen cijfers
  • Downloaden Firmfocus tools en templates

Trend bedrijfsresultaat goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

Trend aantal bedrijven goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 8.960 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 18.620.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 131.3. Dat betekent dat de omzet in 2021 31.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 11.2% hoger.

Trend omzet goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) (indexcijfers)