Brancheinformatie en cijfers goederenvervoer over de weg

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

22.080 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.10% OMZETGROEI
KW1 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.30% WINST (% OMZET)
2019
16.600 VACATURES SECTOR
Goederenvervoer over de weg
KW1 2024

Branchecijfers goederenvervoer over de weg

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche goederenvervoer over de weg (SBI code: 49.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervoer over land (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten goederenvervoer over de weg

De branche goederenvervoer over de weg valt onder de sector vervoer over land. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche goederenvervoer over de weg in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (34.4%), Personeel (30.1%) en Kosten vervoermiddelen (16.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor goederenvervoer over de weg.
start vergelijking

Goederenvervoer over de weg Trends

De verzending van goederen over de weg is in de laatste jaren meer en meer veranderd door een toenemende behoefte aan transparantie, milieuvriendelijkheid en beveiligingsmaatregelen. Ondernemers moeten rekening houden met meer wet- en regelgeving, waaronder veiligheidsnormen, vierdagen- of zeven dagenregels, maar ook strengere kwaliteits noodzakelijkheden van verpakkingen of milieuvergunningen. Daarnaast is er ook steeds meer aandacht voor de verhoging van productiviteit, zoals chauffeur inzet, activeert herverdeling, toegang tot slimme systemen of elektronische betalingen. Kortom, de bedrijfstak goederenvervoer over de weg heeft naar verwachting meer complexe veranderingen te gaan, waar ondernemers goed op in moeten spelen.

Bedrijfsresultaat goederenvervoer over de weg

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche goederenvervoer over de weg tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.11% procentpunt naar 6.30%. Hierbij wordt in de branche goederenvervoer over de weg gemiddeld een bruto marge van 65.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.0% naar 6.3%.

Kosten per categorie branche goederenvervoer over de weg
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.2% 99.1% 99.2% 99.5%
Overige opbrengsten 0.8% 0.9% 0.8% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 34.2% 33.4% 34.9% 34.4%
Bruto marge 65.8% 66.6% 65.1% 65.6%
  - Bruto Loon   20.0%   19.9%   19.5%   19.7%
  - Sociale lasten   3.3%   3.2%   3.3%   3.4%
  - Pensioenpremies   2.2%   2.1%   2.1%   2.2%
  - Overig   4.6%   4.9%   5.0%   4.8%
Personeelkosten Totaal 30.1% 30.2% 29.9% 30.1%
Verkoopkosten 0.4% 0.5% 0.5% 0.5%
Huisvestingskosten 2.2% 2.2% 2.2% 2.1%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 15.6% 16.2% 15.8% 16.0%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 4.6% 4.7% 4.6% 4.7%
Overige diensten 2.9% 2.7% 2.6% 2.5%
Overige bedrijfskosten 2.7% 2.8% 2.6% 2.4%
Bedrijfsresultaat 5.9% 6.2% 6.0% 6.3%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers goederenvervoer over de weg?

Versterk uw inzicht in de branche goederenvervoer over de weg en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder goederenvervoer over de weg
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat goederenvervoer over de weg

Trend aantal bedrijven goederenvervoer over de weg

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven goederenvervoer over de weg geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 11.600 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 22.080.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche goederenvervoer over de weg aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 147.4. Dat betekent dat de omzet in 2023 47.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 2.2% lager.

Trend omzet goederenvervoer over de weg (indexcijfers)