Brancheinformatie en cijfers goederenvervoer over de weg

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

21.660 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.00% OMZETGROEI
KW01 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.24% WINST (% OMZET)
2017
18.000 VACATURES SECTOR
Goederenvervoer over de weg
KW02 - 2023

Branchecijfers goederenvervoer over de weg

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche goederenvervoer over de weg (SBI code: 49.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervoer over land (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten goederenvervoer over de weg

De branche goederenvervoer over de weg valt onder de sector vervoer over land. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche goederenvervoer over de weg zijn respectievelijk: Kosten omzet (33.4%), Personeel (30.2%) en Kosten vervoermiddelen (16.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor goederenvervoer over de weg.
start vergelijking

Goederenvervoer over de weg Trends

De verzending van goederen over de weg is in de laatste jaren meer en meer veranderd door een toenemende behoefte aan transparantie, milieuvriendelijkheid en beveiligingsmaatregelen. Ondernemers moeten rekening houden met meer wet- en regelgeving, waaronder veiligheidsnormen, vierdagen- of zeven dagenregels, maar ook strengere kwaliteits noodzakelijkheden van verpakkingen of milieuvergunningen. Daarnaast is er ook steeds meer aandacht voor de verhoging van productiviteit, zoals chauffeur inzet, activeert herverdeling, toegang tot slimme systemen of elektronische betalingen. Kortom, de bedrijfstak goederenvervoer over de weg heeft naar verwachting meer complexe veranderingen te gaan, waar ondernemers goed op in moeten spelen.

Bedrijfsresultaat goederenvervoer over de weg

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche goederenvervoer over de weg tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.04% procentpunt naar 6.24%. Hierbij wordt in de branche goederenvervoer over de weg gemiddeld een bruto marge van 66.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.9% naar 6.2%.

Kosten per categorie branche goederenvervoer over de weg
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.4% 99.4% 99.2% 99.1%
Overige opbrengsten 0.6% 0.6% 0.8% 0.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 32.0% 33.1% 34.2% 33.4%
Bruto marge 68.0% 66.9% 65.8% 66.6%
  - Bruto Loon   19.9%   20.1%   20.0%   19.9%
  - Sociale lasten   3.4%   3.2%   3.3%   3.2%
  - Pensioenpremies   2.2%   2.2%   2.2%   2.1%
  - Overig   3.8%   4.4%   4.6%   4.9%
Personeelkosten Totaal 29.3% 29.9% 30.1% 30.2%
Verkoopkosten 0.5% 0.5% 0.4% 0.5%
Huisvestingskosten 2.2% 2.3% 2.2% 2.2%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 19.1% 17.0% 15.6% 16.2%
Communicatiekosten 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 4.5% 4.4% 4.6% 4.7%
Overige diensten 2.5% 2.8% 2.9% 2.7%
Overige bedrijfskosten 2.6% 2.4% 2.7% 2.8%
Bedrijfsresultaat 5.9% 6.2% 5.9% 6.2%

Ondersteun uw zakelijk inzicht goederenvervoer over de weg

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief goederenvervoer over de weg
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat goederenvervoer over de weg

Trend aantal bedrijven goederenvervoer over de weg

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven goederenvervoer over de weg geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 11.595 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 21.660.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche goederenvervoer over de weg aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 150. Dat betekent dat de omzet in 2022 50% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 14% hoger.

Trend omzet goederenvervoer over de weg (indexcijfers)