Omzet en kosten goederenvervoer over de weg

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 5.94% in 2016 naar 6.24% in 2017

Trend omzet goederenvervoer over de weg

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche goederenvervoer over de weg aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 124.5 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 24.5% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 6.05% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten goederenvervoer over de weg

De branche goederenvervoer over de weg valt onder de sector vervoer over land. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst goederenvervoer over de weg

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche goederenvervoer over de weg. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 5.94% in 2016 naar 6.24% in 2017.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers goederenvervoer over de weg


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2017

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor goederenvervoer over de weg wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (33.4%) gevolgd door 'Personeel' (30.2%) en daarna 'Kosten vervoermiddelen' (16.2%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 6.24% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 66.64%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 33.36%
Bruto Marge 66.64%
Personeel 30.17%
Verkoopkosten 0.52%
Huisvestingskosten 2.20%
Kosten apparatuur en inventaris 0.56%
Kosten energieverbruik 0.29%
Kosten vervoermiddelen 16.22%
Communicatiekosten 0.28%
Afschrijvingen 4.70%
Kosten van overige diensten 2.67%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.77%
Bedrijfsresultaat 6.24%

Branchecijfers jaar 2017: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche goederenvervoer over de weg

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche goederenvervoer over de weg. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers goederenvervoer over de weg
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.