Branchecijfers Goederenvervoer over de weg

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 5.86% in 2014 naar 6.18% in 2015

Goederenvervoer over de weg (494)

Branchecijfers Goederenvervoer over de weg: Omzet

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Goederenvervoer over de weg aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 124.5 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 24.5% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 6.05% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten voor Goederenvervoer over de weg

De branche Goederenvervoer over de weg valt onder de sector Vervoer over land. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Goederenvervoer over de weg: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Goederenvervoer over de weg. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 5.86% in 2014 naar 6.18% in 2015.Laatst beschikbare cijfers goederenvervoer over de weg

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast goederenvervoer over de weg bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Goederenvervoer over de weg: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Goederenvervoer over de weg wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (33.1%) gevolgd door 'Personeel' (29.9%) en daarna 'Kosten vervoermiddelen' (17.0%). De gemiddelde winstmarge Goederenvervoer over de weg is 66.90%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 6.18% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 33.10%
Bruto Marge 66.90%
Personeel 29.88%
Verkoopkosten 0.51%
Huisvestingskosten 2.27%
Kosten apparatuur en inventaris 0.72%
Kosten energieverbruik 0.35%
Kosten vervoermiddelen 17.05%
Communicatiekosten 0.34%
Afschrijvingen 4.41%
Kosten van overige diensten 2.76%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.42%
Bedrijfsresultaat 6.18%

Branchecijfers Goederenvervoer over de weg in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Goederenvervoer over de weg

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Goederenvervoer over de weg. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Goederenvervoer over de weg
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.