Brancheinformatie en cijfers groothandel in audio- en videoapparatuur

610 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in audio- en videoapparatuur
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in audio- en videoapparatuur

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche groothandel in audio- en videoapparatuur (SBI code: 46.43.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen (SBI code: 46.43).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen (SBI code: 46.43).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen (46.43) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Groothandel in audio- en videoapparatuur Trends

De groothandel in audio- en videoapparatuur is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er is een vergroting van het aanbod waardoor consumenten meer opties hebben. Een oplossing met innovatieve features wordt daardoor steeds interessanter. De omgeving is competitiever geworden, waardoor de verschillende actoren moeten innoveren en hun marktaandeel veilig stellen. Verder is er een toename van de activiteiten op een wereldwijd niveau, waarbij trends en technologische voorsprong belangrijke aandachtspunten zijn. Ondernemers in deze bedrijfstak moeten voortdurend op de hoogte blijven van de marktontwikkelingen om hun bedrijf op de lange termijn te versterken.

Trend aantal bedrijven groothandel in audio- en videoapparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in audio- en videoapparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 105 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 610.