Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.665 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.30% OMZETGROEI
KW2 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.84% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen (SBI code: 46.43). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in consumentenartikelen (non-food) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

De branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen valt onder de sector groothandel in consumentenartikelen (non-food). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (74.9%), Personeel (6.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen.
start vergelijking

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen Trends

De ontwikkelingen in de bedrijfstak Groothandel Consumentenapparatuur (46.43) gaan snel en innovatief.De trend bij consumenten is steeds meer naar de nieuwste en beste technologie, waardoor de groothandel innovaties ontwikkelt om hun aanbod te voorzien. Daarnaast zien we steeds meer toepassingen van slimme technologie in consumentenapparatuur, waardoor de vraag naar slimme apparaten toeneemt. Als ondernemer in deze sector is het belangrijk om mee te gaan met deze trends door je assortiment slimme apparaten aan te bieden en up-to-date te blijven met de laatste ontwikkelingen.

Bedrijfsresultaat groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.08% procentpunt naar 3.84%. Hierbij wordt in de branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen gemiddeld een bruto marge van 25.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.3% naar 3.8%.

Kosten per categorie branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.6% 99.7% 99.7% 99.5%
Overige opbrengsten 0.4% 0.3% 0.3% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 78.1% 75.6% 75.1% 74.9%
Bruto marge 21.9% 24.4% 24.9% 25.1%
  - Bruto Loon   5.3%   4.9%   5.1%   4.9%
  - Sociale lasten   0.8%   0.7%   0.8%   0.8%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.3%   0.3%   0.3%
  - Overig   0.6%   0.6%   0.6%   0.7%
Personeelkosten Totaal 7.1% 6.5% 6.8% 6.8%
Verkoopkosten 3.5% 3.4% 3.2% 3.3%
Huisvestingskosten 0.8% 0.7% 0.7% 0.7%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
Vervoermiddelen 0.5% 0.4% 0.4% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.0% 0.7% 0.7% 0.8%
Overige diensten 2.5% 2.1% 2.0% 2.2%
Overige bedrijfskosten 3.2% 7.0% 7.3% 6.6%
Bedrijfsresultaat 2.9% 3.2% 3.3% 3.8%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

Trend aantal bedrijven groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 215 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.665.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 126.8. Dat betekent dat de omzet in 2023 26.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 3% lager.

Trend omzet groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen (indexcijfers)