Brancheinformatie en cijfers groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.655 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
1.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.21% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen (SBI code: 46.43). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in consumentenartikelen (non-food) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

De branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen valt onder de sector groothandel in consumentenartikelen (non-food). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (75.6%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (6.9%) en Personeel (6.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen.
start vergelijking

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen Trends

De ontwikkelingen in de bedrijfstak Groothandel Consumentenapparatuur (46.43) gaan snel en innovatief.De trend bij consumenten is steeds meer naar de nieuwste en beste technologie, waardoor de groothandel innovaties ontwikkelt om hun aanbod te voorzien. Daarnaast zien we steeds meer toepassingen van slimme technologie in consumentenapparatuur, waardoor de vraag naar slimme apparaten toeneemt. Als ondernemer in deze sector is het belangrijk om mee te gaan met deze trends door je assortiment slimme apparaten aan te bieden en up-to-date te blijven met de laatste ontwikkelingen.

Bedrijfsresultaat groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.46% procentpunt naar 3.21%. Hierbij wordt in de branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen gemiddeld een bruto marge van 24.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 2.9% naar 3.2%.

Kosten per categorie branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 95.3% 99.3% 99.6% 99.7%
Overige opbrengsten 4.7% 0.7% 0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 70.7% 76.4% 78.1% 75.6%
Bruto marge 29.3% 23.6% 21.9% 24.4%
  - Bruto Loon   5.2%   5.9%   5.3%   4.9%
  - Sociale lasten   0.8%   0.9%   0.8%   0.7%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.3%   0.3%
  - Overig   0.8%   0.6%   0.6%   0.6%
Personeelkosten Totaal 7.1% 7.9% 7.1% 6.5%
Verkoopkosten 3.4% 2.7% 3.5% 3.4%
Huisvestingskosten 0.8% 0.9% 0.8% 0.7%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.4% 0.6% 0.5% 0.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.1% 0.9% 1.0% 0.7%
Overige diensten 6.1% 2.7% 2.5% 2.1%
Overige bedrijfskosten 6.3% 3.4% 3.2% 7.0%
Bedrijfsresultaat 3.6% 4.0% 2.9% 3.2%

Ondersteun uw zakelijk inzicht groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

Trend aantal bedrijven groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 220 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.655.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 130. Dat betekent dat de omzet in 2022 30% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 11% hoger.

Trend omzet groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen (indexcijfers)