Brancheinformatie en cijfers groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

495 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
79.90% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
1.85% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten (SBI code: 46.71). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche overige gespecialiseerde groothandel (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

De branche groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten valt onder de sector overige gespecialiseerde groothandel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten zijn respectievelijk: Kosten omzet (91.1%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.2%) en Personeel (0.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten.
start vergelijking

Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten Trends

De laatste jaren heeft de bedrijfstak Groothandel Olie en Steenkool (46.71) een aantal cruciale ontwikkelingen ondergaan. Zo is er een toenemende druk op de prijzen doordat veel zaken online worden aangeboden, waardoor ondernemers gedwongen worden lager te gaan staan met hun prijzen. Daarnaast staan bedrijven onder druk vanuit milieuoverwegingen, waardoor ondernemers veel meer oog moeten hebben voor duurzaamheid. Verder is de digitalisering steeds meer doorgedrongen in de bedrijfstak waardoor ondernemers moeten inspelen op deze online ontwikkelingen. Al deze ontwikkelingen vereisen dat bedrijven in deze sector moeten blijven innoveren om op de concurrentie vooruit te blijven.

Bedrijfsresultaat groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.99% procentpunt naar 1.85%. Hierbij wordt in de branche groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten gemiddeld een bruto marge van 8.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 1.9% naar 1.9%.

Kosten naar soort groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.1% 99.6% 100.2% 99.7%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.9% 0.4% -0.2% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 91.5% 87.9% 90.7% 91.1%
Bruto marge 8.5% 12.1% 9.3% 8.9%
  - Bruto Loon   0.5%   0.7%   0.7%   0.6%
  - Sociale lasten   0.5%   0.4%   0.3%   0.3%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.2%   0.1%   0.1%
  - Overig   0.1%   0.2%   0.2%   0.1%
Personeelkosten Totaal 1.0% 1.2% 1.0% 0.9%
Verkoopkosten 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
Huisvestingskosten 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.2% 0.3% 0.2%
Kosten energieverbruik 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kosten vervoermiddelen 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
Kosten van overige diensten 0.6% 0.4% 0.9% 0.8%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.2% 7.8% 4.2% 4.2%
Bedrijfsresultaat 0.9% 1.4% 1.9% 1.9%

Trend bedrijfsresultaat groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

Trend aantal bedrijven groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 25 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 495.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 140. Dat betekent dat de omzet in 2021 40% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 47.7% hoger.

Trend omzet groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten (indexcijfers)