Brancheinformatie en cijfers groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

515 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
40.00% OMZETGROEI
KW04 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
1.85% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten (SBI code: 46.71). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche overige gespecialiseerde groothandel (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

De branche groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten valt onder de sector overige gespecialiseerde groothandel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (91.1%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.2%) en Personeel (0.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten.
start vergelijking

Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten Trends

De laatste jaren heeft de bedrijfstak Groothandel Olie en Steenkool (46.71) een aantal cruciale ontwikkelingen ondergaan. Zo is er een toenemende druk op de prijzen doordat veel zaken online worden aangeboden, waardoor ondernemers gedwongen worden lager te gaan staan met hun prijzen. Daarnaast staan bedrijven onder druk vanuit milieuoverwegingen, waardoor ondernemers veel meer oog moeten hebben voor duurzaamheid. Verder is de digitalisering steeds meer doorgedrongen in de bedrijfstak waardoor ondernemers moeten inspelen op deze online ontwikkelingen. Al deze ontwikkelingen vereisen dat bedrijven in deze sector moeten blijven innoveren om op de concurrentie vooruit te blijven.

Bedrijfsresultaat groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.99% procentpunt naar 1.85%. Hierbij wordt in de branche groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten gemiddeld een bruto marge van 8.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 1.9% naar 1.9%.

Kosten per categorie branche groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.1% 99.6% 100.2% 99.7%
Overige opbrengsten 0.9% 0.4% -0.2% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 91.5% 87.9% 90.7% 91.1%
Bruto marge 8.5% 12.1% 9.3% 8.9%
  - Bruto Loon   0.5%   0.7%   0.7%   0.6%
  - Sociale lasten   0.1%   0.1%   0.1%   0.1%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.2%   0.1%   0.1%
  - Overig   0.1%   0.2%   0.2%   0.1%
Personeelkosten Totaal 1.0% 1.2% 1.0% 0.9%
Verkoopkosten 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
Huisvestingskosten 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.2% 0.3% 0.2%
Energieverbruik 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vervoermiddelen 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
Overige diensten 0.6% 0.4% 0.9% 0.8%
Overige bedrijfskosten 5.2% 7.8% 4.2% 4.2%
Bedrijfsresultaat 0.9% 1.4% 1.9% 1.9%

Laatste cijfers groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

Trend aantal bedrijven groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 45 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 515.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 226. Dat betekent dat de omzet in 2022 126% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 62% hoger.

Trend omzet groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten (indexcijfers)