Brancheinformatie en cijfers overige gespecialiseerde groothandel

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

11.585 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
17.00% OMZETGROEI
KW04 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.62% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Overige gespecialiseerde groothandel
KW02 - 2023

Branchecijfers overige gespecialiseerde groothandel

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche overige gespecialiseerde groothandel (SBI code: 46.7). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten overige gespecialiseerde groothandel

De branche overige gespecialiseerde groothandel valt onder de sector groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche overige gespecialiseerde groothandel zijn respectievelijk: Kosten omzet (85.6%), Personeel (3.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor overige gespecialiseerde groothandel.
start vergelijking

Overige gespecialiseerde groothandel Trends

De bedrijfstak \

Bedrijfsresultaat overige gespecialiseerde groothandel

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche overige gespecialiseerde groothandel tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.90% procentpunt naar 3.62%. Hierbij wordt in de branche overige gespecialiseerde groothandel gemiddeld een bruto marge van 14.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.4% naar 3.6%.

Kosten per categorie branche overige gespecialiseerde groothandel
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.2% 99.0% 100.0% 100.0%
Overige opbrengsten 0.8% 0.8% 0.2% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 86.6% 83.9% 84.9% 85.6%
Bruto marge 13.4% 16.1% 15.1% 14.4%
  - Bruto Loon   2.7%   3.2%   3.0%   2.7%
  - Sociale lasten   0.4%   0.5%   0.4%   0.4%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.3%   0.3%   0.3%
  - Overig   0.3%   0.5%   0.5%   0.4%
Personeelkosten Totaal 3.8% 4.4% 4.1% 3.8%
Verkoopkosten 0.5% 0.6% 0.5% 0.5%
Huisvestingskosten 0.6% 0.7% 0.6% 0.6%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.3% 0.3% 0.3%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.6% 0.7% 0.7% 0.6%
Overige diensten 1.3% 1.4% 1.6% 1.5%
Overige bedrijfskosten 3.6% 4.4% 3.0% 3.1%
Bedrijfsresultaat 2.1% 2.9% 3.4% 3.6%

Ondersteun uw zakelijk inzicht overige gespecialiseerde groothandel

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief overige gespecialiseerde groothandel
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat overige gespecialiseerde groothandel

Trend aantal bedrijven overige gespecialiseerde groothandel

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven overige gespecialiseerde groothandel geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 965 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 11.585.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche overige gespecialiseerde groothandel aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 186. Dat betekent dat de omzet in 2022 86% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 32% hoger.

Trend omzet overige gespecialiseerde groothandel (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal overige gespecialiseerde groothandelDownloads voor ledenBranches onder overige gespecialiseerde groothandelGroothandel in brandstoffen en overige minerale olieproductenGroothandel in vaste brandstoffenGroothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffenGroothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen)Groothandel in metalen en metaalertsenGroothandel in metaalertsenGroothandel in ferrometalen en -halffabrikatenGroothandel in non-ferrometalen en -halffabrikatenGroothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialenGroothandel in hout en plaatmateriaalGroothandel in verf en verfwarenGroothandel in behangGroothandel in vlakglasGroothandel in zand en grindGroothandel in tegels en plavuizenGroothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaalGroothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialenGroothandel in bouwmaterialen algemeen assortimentGroothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatenGroothandel in ijzer- en metaalwarenGroothandel in verwarmingsapparatenGroothandel in chemische productenGroothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassingGroothandel in bestrijdingsmiddelen en meststoffenGroothandel in overige intermediaire productenGroothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikatenGroothandel in papier en kartonGroothandel in overige intermediaire producten (rest)Groothandel in afval en schrootGroothandel in autosloopmateriaalGroothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalenGroothandel in overige oude materialen en afvalstoffenMeer groot- en detailhandel; reparatie van auto’s10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)HandelsbemiddelingGroothandel in landbouwproducten en levende dierenGroothandel in voedings- en genotmiddelenGroothandel in consumentenartikelen (non-food)Groothandel in ict-apparatuurGroothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handelOverige gespecialiseerde groothandelNiet-gespecialiseerde groothandel