Brancheinformatie en cijfers overige gespecialiseerde groothandel

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.720 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
52.00% OMZETGROEI
KW04 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.60% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers overige gespecialiseerde groothandel

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche overige gespecialiseerde groothandel (SBI code: 46.7). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten overige gespecialiseerde groothandel

De branche overige gespecialiseerde groothandel valt onder de sector groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2017. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche overige gespecialiseerde groothandel zijn respectievelijk: Kosten omzet (85.6%), Personeel (3.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor overige gespecialiseerde groothandel.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat overige gespecialiseerde groothandel

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche overige gespecialiseerde groothandel tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.88% procentpunt naar 3.60%. Hierbij wordt in de branche overige gespecialiseerde groothandel gemiddeld een bruto marge van 14.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.4% naar 3.6%.

Kosten naar soort overige gespecialiseerde groothandel
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar voor leden

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.53%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.47%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 85.58%
Bruto marge 14.42%
Personeelkosten 3.77%
Verkoopkosten 0.47%
Huisvestingskosten 0.58%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.30%
Kosten energieverbruik 0.10%
Kosten vervoermiddelen 0.34%
Communicatiekosten 0.07%
Afschrijvingen 0.61%
Kosten van overige diensten 1.52%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.06%
Bedrijfsresultaat 3.60%

Trend bedrijfsresultaat overige gespecialiseerde groothandel

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers overige gespecialiseerde groothandel


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 16 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 10.720.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche overige gespecialiseerde groothandel aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 141.7. Dat betekent dat de omzet in 2021 41.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 33.9% hoger.

Trend aantal bedrijven overige gespecialiseerde groothandel

Trend omzet overige gespecialiseerde groothandel (indexcijfers)

Tips    Rapport Bedrijfstak | meer info in winkel    Lid worden | meer informatieOnderliggende bedrijfstakkengroothandel in brandstoffen en overige minerale olieproductengroothandel in vaste brandstoffengroothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffengroothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen)groothandel in metalen en metaalertsengroothandel in metaalertsengroothandel in ferrometalen en -halffabrikatengroothandel in non-ferrometalen en -halffabrikatengroothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialengroothandel in hout en plaatmateriaalgroothandel in verf en verfwarengroothandel in behanggroothandel in vlakglasgroothandel in zand en grindgroothandel in tegels en plavuizengroothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaalgroothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialengroothandel in bouwmaterialen algemeen assortimentgroothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatengroothandel in ijzer- en metaalwarengroothandel in verwarmingsapparatengroothandel in chemische productengroothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassinggroothandel in bestrijdingsmiddelen en meststoffengroothandel in overige intermediaire productengroothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikatengroothandel in papier en kartongroothandel in overige intermediaire producten (rest)groothandel in afval en schrootgroothandel in autosloopmateriaalgroothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalengroothandel in overige oude materialen en afvalstoffenAndere branches onder groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)handelsbemiddelinggroothandel in landbouwproducten en levende dierengroothandel in voedings- en genotmiddelengroothandel in consumentenartikelen (non-food)groothandel in ict-apparatuurgroothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handeloverige gespecialiseerde groothandelniet-gespecialiseerde groothandel

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor