Omzet en kosten overige gespecialiseerde groothandel

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 3.81% in 2016 naar 3.99% in 2017

Trend omzet overige gespecialiseerde groothandel

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche overige gespecialiseerde groothandel aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 85.8 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal -14.2% lager was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 10% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten overige gespecialiseerde groothandel

De branche overige gespecialiseerde groothandel valt onder de sector groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen). Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst overige gespecialiseerde groothandel

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche overige gespecialiseerde groothandel. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 3.81% in 2016 naar 3.99% in 2017.bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers overige gespecialiseerde groothandel


Voor de laatste beschikbare cijfers gebaseerd op verrijkte CBS data van alle bedrijfstakken gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. U treft hierin onder meer aan:

  • Horeca, includief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Kostenstructuur in 2017

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor overige gespecialiseerde groothandel wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (85.2%) gevolgd door 'Personeel' (3.8%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (3.1%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 3.99% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 14.80%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 85.20%
Bruto Marge 14.80%
Personeel 3.76%
Verkoopkosten 0.47%
Huisvestingskosten 0.58%
Kosten apparatuur en inventaris 0.30%
Kosten energieverbruik 0.10%
Kosten vervoermiddelen 0.34%
Communicatiekosten 0.07%
Afschrijvingen 0.60%
Kosten van overige diensten 1.52%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.06%
Bedrijfsresultaat 3.99%

Branchecijfers jaar 2017: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche overige gespecialiseerde groothandel

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche overige gespecialiseerde groothandel. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers overige gespecialiseerde groothandel
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.

Branches:   Rapport Bedrijfstak | meer info in winkel  Trainingen voor ondernemers  Vergelijk boekhoudpakkettengroothandel in brandstoffen en overige minerale olieproductengroothandel in metalen en metaalertsengroothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialengroothandel in chemische productengroothandel in afval en schrootgroothandel in vaste brandstoffen groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffengroothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen)groothandel in metaalertsengroothandel in ferrometalen en -halffabrikatengroothandel in non-ferrometalen en -halffabrikatengroothandel in hout en plaatmateriaalgroothandel in verf en verfwarengroothandel in behanggroothandel in vlakglasgroothandel in zand en grindgroothandel in tegels en plavuizengroothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialengroothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatengroothandel in ijzer- en metaalwarengroothandel in verwarmingsapparatengroothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassinggroothandel in bestrijdingsmiddelen en meststoffengroothandel in overige intermediaire productengroothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikatengroothandel in papier en kartongroothandel in overige intermediaire producten (rest)groothandel in autosloopmateriaalgroothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalengroothandel in overige oude materialen en afvalstoffenAanverwante branchesgroothandel in landbouwproducten en levende dierengroothandel in voedings- en genotmiddelengroothandel in consumentenartikelen (non-food)groothandel in ict-apparatuurgroothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handeloverige gespecialiseerde groothandelniet-gespecialiseerde groothandelhandelsbemiddeling