Brancheinformatie en cijfers groothandel in computers, randapparatuur en software

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.825 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.00% OMZETGROEI
KW01 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.58% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in computers, randapparatuur en software
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in computers, randapparatuur en software

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in computers, randapparatuur en software (SBI code: 46.51). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in ict-apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in computers, randapparatuur en software

De branche groothandel in computers, randapparatuur en software valt onder de sector groothandel in ict-apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in computers, randapparatuur en software in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (72.0%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (11.5%) en Personeel (5.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in computers, randapparatuur en software.
start vergelijking

Groothandel in computers, randapparatuur en software Trends

Met de toenemende populariteit van computers, software en de bijbehorende apparatuur heeft de bedrijfstak Groothandel Computers, Software (46.51) een belangrijke bijdrage geleverd aan de technologische wereld. Mensen kiezen steeds vaker voor deze bedrijfstak vanwege de voordelen: lage kosten, grotere selectiviteit en een betere service. Door de steeds veranderende technologie moeten ondernemers voortdurend op de hoogte blijven van de nieuwste producten, trends en productieprocessen om succesvol te kunnen opereren. Daarnaast is er ook een toenemende concurrentie in dit veld waardoor ondernemers moeten instaan voor kwaliteit en prijs om te kunnen blijven concurreren.

Bedrijfsresultaat groothandel in computers, randapparatuur en software

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in computers, randapparatuur en software tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.83% procentpunt naar 3.58%. Hierbij wordt in de branche groothandel in computers, randapparatuur en software gemiddeld een bruto marge van 28.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.4% naar 3.6%.

Kosten per categorie branche groothandel in computers, randapparatuur en software
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 98.9% 98.9% 94.9% 95.8%
Overige opbrengsten 1.1% 1.1% 5.1% 4.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 74.0% 73.4% 71.4% 72.0%
Bruto marge 26.0% 26.6% 28.6% 28.0%
  - Bruto Loon   5.0%   4.1%   4.0%   4.0%
  - Sociale lasten   0.7%   0.6%   0.5%   0.6%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.3%   0.3%   0.3%
  - Overig   0.7%   0.6%   0.6%   0.5%
Personeelkosten Totaal 6.8% 5.6% 5.5% 5.4%
Verkoopkosten 4.8% 4.2% 4.0% 4.3%
Huisvestingskosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Energieverbruik 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
Vervoermiddelen 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.5% 0.5% 0.7% 0.7%
Overige diensten 1.6% 1.4% 1.5% 1.5%
Overige bedrijfskosten 5.9% 9.4% 12.6% 11.5%
Bedrijfsresultaat 5.1% 4.5% 3.4% 3.6%

Laatste cijfers groothandel in computers, randapparatuur en software en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief groothandel in computers, randapparatuur en software
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in computers, randapparatuur en software

Trend aantal bedrijven groothandel in computers, randapparatuur en software

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in computers, randapparatuur en software geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 1.845 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.825.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2019 tot en met 2022 voor de branche groothandel in computers, randapparatuur en software aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 110. Dat betekent dat de omzet in 2022 10% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6% hoger.

Trend omzet groothandel in computers, randapparatuur en software (indexcijfers)