Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in computers, randapparatuur en software

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.795 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.10% OMZETGROEI
KW1 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.92% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in computers, randapparatuur en software
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in computers, randapparatuur en software

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in computers, randapparatuur en software (SBI code: 46.51). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in ict-apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in computers, randapparatuur en software

De branche groothandel in computers, randapparatuur en software valt onder de sector groothandel in ict-apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in computers, randapparatuur en software in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (74.2%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (9.6%) en Personeel (5.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in computers, randapparatuur en software.
start vergelijking

Groothandel in computers, randapparatuur en software Trends

Met de toenemende populariteit van computers, software en de bijbehorende apparatuur heeft de bedrijfstak Groothandel Computers, Software (46.51) een belangrijke bijdrage geleverd aan de technologische wereld. Mensen kiezen steeds vaker voor deze bedrijfstak vanwege de voordelen: lage kosten, grotere selectiviteit en een betere service. Door de steeds veranderende technologie moeten ondernemers voortdurend op de hoogte blijven van de nieuwste producten, trends en productieprocessen om succesvol te kunnen opereren. Daarnaast is er ook een toenemende concurrentie in dit veld waardoor ondernemers moeten instaan voor kwaliteit en prijs om te kunnen blijven concurreren.

Bedrijfsresultaat groothandel in computers, randapparatuur en software

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in computers, randapparatuur en software tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.17% procentpunt naar 3.92%. Hierbij wordt in de branche groothandel in computers, randapparatuur en software gemiddeld een bruto marge van 25.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.6% naar 3.9%.

Kosten per categorie branche groothandel in computers, randapparatuur en software
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 94.9% 95.8% 95.8% 95.7%
Overige opbrengsten 5.1% 4.2% 4.2% 4.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 71.4% 72.0% 73.3% 74.2%
Bruto marge 28.6% 28.0% 26.7% 25.8%
  - Bruto Loon   4.0%   4.0%   4.0%   4.2%
  - Sociale lasten   0.5%   0.6%   0.6%   0.6%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.3%   0.3%   0.3%
  - Overig   0.6%   0.5%   0.5%   0.7%
Personeelkosten Totaal 5.5% 5.4% 5.4% 5.8%
Verkoopkosten 4.0% 4.3% 3.7% 2.8%
Huisvestingskosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Energieverbruik 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.7% 0.7% 0.8% 1.1%
Overige diensten 1.5% 1.5% 1.6% 1.5%
Overige bedrijfskosten 12.6% 11.5% 10.6% 9.6%
Bedrijfsresultaat 3.4% 3.6% 3.6% 3.9%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers groothandel in computers, randapparatuur en software, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder groothandel in computers, randapparatuur en software
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in computers, randapparatuur en software

Trend aantal bedrijven groothandel in computers, randapparatuur en software

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in computers, randapparatuur en software geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 1.845 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.795.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2019 tot en met 2023 voor de branche groothandel in computers, randapparatuur en software aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 106.4. Dat betekent dat de omzet in 2023 6.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 3.6% lager.

Trend omzet groothandel in computers, randapparatuur en software (indexcijfers)