Brancheinformatie en cijfers groothandel in ict-apparatuur

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.335 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
2.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.21% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in ICT-apparatuur
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in ict-apparatuur

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in ict-apparatuur (SBI code: 46.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in ict-apparatuur

De branche groothandel in ict-apparatuur valt onder de sector groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in ict-apparatuur zijn respectievelijk: Kosten omzet (71.7%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (9.6%) en Personeel (7.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in ict-apparatuur.
start vergelijking

Groothandel in ict-apparatuur Trends

De ICT-industrie en de behoefte aan nieuwe technologieën in bedrijfsomgevingen zorgt ervoor dat groothandels in ICT-apparatuur noodzakelijk zijn. Het veranderende klantengedrag en de omvang van verkoop- en logistieke activiteiten die nodig zijn om de klanten te bedienen, betekent ook dat groothandelaren steeds meer met technologie moeten werken om de klanten optimaal te bedienen. Daarnaast is het voor groothandels van belang om te weten welke hardware- en softwareitems verkrijgbaar zijn bij verschillende leveranciers en welke producten het meest geschikt zijn voor de specifieke toepassingen. Als laatste is ook het aanbieden van klantenservice en technische ondersteuning een cruciaal element in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat groothandel in ict-apparatuur

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in ict-apparatuur tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.48% procentpunt naar 4.21%. Hierbij wordt in de branche groothandel in ict-apparatuur gemiddeld een bruto marge van 28.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.0% naar 4.2%.

Kosten per categorie branche groothandel in ict-apparatuur
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.9% 98.9% 96.1% 96.8%
Overige opbrengsten 1.1% 1.1% 3.9% 3.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 72.7% 72.6% 71.4% 71.7%
Bruto marge 27.3% 27.4% 28.6% 28.3%
  - Bruto Loon   6.4%   5.5%   5.3%   5.4%
  - Sociale lasten   0.9%   0.8%   0.8%   0.8%
  - Pensioenpremies   0.5%   0.4%   0.4%   0.4%
  - Overig   0.8%   0.8%   0.8%   0.7%
Personeelkosten Totaal 8.7% 7.5% 7.3% 7.2%
Verkoopkosten 3.8% 3.4% 3.2% 3.4%
Huisvestingskosten 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.6% 0.4% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 0.7% 0.7% 0.8% 0.8%
Overige diensten 1.8% 1.5% 1.6% 1.6%
Overige bedrijfskosten 5.9% 8.3% 10.4% 9.6%
Bedrijfsresultaat 4.8% 4.7% 4.0% 4.2%

Ondersteun uw zakelijk inzicht groothandel in ict-apparatuur

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief groothandel in ict-apparatuur
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat groothandel in ict-apparatuur

Trend aantal bedrijven groothandel in ict-apparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in ict-apparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 1.69 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 5.335.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche groothandel in ict-apparatuur aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 139. Dat betekent dat de omzet in 2022 39% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 14% hoger.

Trend omzet groothandel in ict-apparatuur (indexcijfers)