Brancheinformatie en cijfers groothandel in ict-apparatuur

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 4.21% in 2017 naar 4.27% in 2018

4.27% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers groothandel in ict-apparatuur

Hier treft u informatie aan over exploitatie en winstontwikkeling voor de branche groothandel in ict-apparatuur (SBI code: 46.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (SBI code: 46).

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers groothandel in ict-apparatuur


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase of het premium abonnement.
De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik. U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Ga voor meer informatie naar de webshop:

  Excel Bedrijfstak Rapport   Online Premium Toegang

Kosten naar soort (2018)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 96.87%
Overige bedrijfsopbrengsten 3.13%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 72.97%
Bruto marge 27.03%
Personeelkosten 7.08%
Verkoopkosten 2.97%
Huisvestingskosten 0.60%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.13%
Kosten energieverbruik 0.07%
Kosten vervoermiddelen 0.39%
Communicatiekosten 0.13%
Afschrijvingen 0.88%
Kosten van overige diensten 1.69%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 8.82%
Bedrijfsresultaat 4.27%

Trend winst en kosten groothandel in ict-apparatuur

De branche groothandel in ict-apparatuur valt onder de sector groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen). Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat groothandel in ict-apparatuur

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche groothandel in ict-apparatuur tussen 2009 en 2018 is gestegen met 1.53% procentpunt naar 4.27%.

In de tabel links zijn de gemiddelde kosten per kostensoort weergegeven. De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in ict-apparatuur zijn respectievelijk: Kosten omzet (73.0%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (8.8%) en Personeel (7.1%).

Trend bedrijfsresultaat groothandel in ict-apparatuur

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor