Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in ict-apparatuur

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.325 BEDRIJVEN
KW2 2024
2.80% OMZETGROEI
KW2 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.44% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in ICT-apparatuur
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in ict-apparatuur

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in ict-apparatuur (SBI code: 46.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in ict-apparatuur

De branche groothandel in ict-apparatuur valt onder de sector groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in ict-apparatuur in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (74.1%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (7.8%) en Personeel (7.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in ict-apparatuur.
start vergelijking

Groothandel in ict-apparatuur Trends

De ICT-industrie en de behoefte aan nieuwe technologieën in bedrijfsomgevingen zorgt ervoor dat groothandels in ICT-apparatuur noodzakelijk zijn. Het veranderende klantengedrag en de omvang van verkoop- en logistieke activiteiten die nodig zijn om de klanten te bedienen, betekent ook dat groothandelaren steeds meer met technologie moeten werken om de klanten optimaal te bedienen. Daarnaast is het voor groothandels van belang om te weten welke hardware- en softwareitems verkrijgbaar zijn bij verschillende leveranciers en welke producten het meest geschikt zijn voor de specifieke toepassingen. Als laatste is ook het aanbieden van klantenservice en technische ondersteuning een cruciaal element in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat groothandel in ict-apparatuur

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in ict-apparatuur tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.71% procentpunt naar 4.44%. Hierbij wordt in de branche groothandel in ict-apparatuur gemiddeld een bruto marge van 25.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 4.3% naar 4.4%.

Kosten per categorie branche groothandel in ict-apparatuur
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 96.1% 96.8% 96.9% 96.9%
Overige opbrengsten 3.9% 3.2% 3.1% 3.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 71.4% 71.7% 73.0% 74.1%
Bruto marge 28.6% 28.3% 27.0% 25.9%
  - Bruto Loon   5.3%   5.4%   5.3%   5.3%
  - Sociale lasten   0.8%   0.8%   0.8%   0.8%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.4%   0.4%
  - Overig   0.8%   0.7%   0.7%   0.9%
Personeelkosten Totaal 7.3% 7.2% 7.1% 7.3%
Verkoopkosten 3.2% 3.4% 3.0% 2.3%
Huisvestingskosten 0.6% 0.6% 0.6% 0.5%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.8% 0.8% 0.9% 1.1%
Overige diensten 1.6% 1.6% 1.7% 1.6%
Overige bedrijfskosten 10.4% 9.6% 8.8% 7.8%
Bedrijfsresultaat 4.0% 4.2% 4.3% 4.4%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers groothandel in ict-apparatuur, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder groothandel in ict-apparatuur
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in ict-apparatuur

Trend aantal bedrijven groothandel in ict-apparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in ict-apparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 1.69 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 5.325.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche groothandel in ict-apparatuur aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 138.5. Dat betekent dat de omzet in 2023 38.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 0.90000000000001% lager.

Trend omzet groothandel in ict-apparatuur (indexcijfers)