Brancheinformatie en cijfers groothandel in dranken (geen zuivel)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.425 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
1.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
11.05% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in dranken (geen zuivel)
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in dranken (geen zuivel)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in dranken (geen zuivel) (SBI code: 46.34). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in dranken (geen zuivel)

De branche groothandel in dranken (geen zuivel) valt onder de sector groothandel in voedings- en genotmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in dranken (geen zuivel) zijn respectievelijk: Kosten omzet (65.7%), Verkoopkosten (8.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in dranken (geen zuivel).
start vergelijking

Groothandel in dranken (geen zuivel) Trends

De bedrijfstak Groothandel Dranken, Geen Zuivel (46.34) staat voor talloze ontwikkelingen waar ondernemers rekening mee moeten houden. Zo komt er een steeds hogere eis aan gezondheid en bewustzijn om op de markt te blijven. Het gaat hierbij om maatregelen zoals het bieden van een moderne drinkervaring, vermindering van suikergehalte en het toevoegen van andere smaakmakers. Daarnaast worden de verschillende distributiekanalen steeds belangrijker. Dit met name door het vergroten van de onlineverkoop, de toegenomen marketingbudgetten en samenwerking met retailers. Er wordt ook steeds meer gericht op technologische innovatie om de verkoop te verbeteren, denk aan geautomatiseerde processen voor productie en distributie. Kortom, er zijn veel ontwikkelingen waar ondernemers in de groothandel dranken rekening mee moeten houden.

Bedrijfsresultaat groothandel in dranken (geen zuivel)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in dranken (geen zuivel) tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.28% procentpunt naar 11.05%. Hierbij wordt in de branche groothandel in dranken (geen zuivel) gemiddeld een bruto marge van 34.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 12.0% naar 11.0%.

Kosten per categorie branche groothandel in dranken (geen zuivel)
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.8% 99.8% 99.8% 99.8%
Overige opbrengsten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 64.6% 67.7% 64.7% 65.7%
Bruto marge 35.4% 32.3% 35.3% 34.3%
  - Bruto Loon   3.2%   3.4%   3.1%   3.2%
  - Sociale lasten   0.5%   0.5%   0.4%   0.5%
  - Pensioenpremies   0.2%   0.2%   0.3%   0.3%
  - Overig   0.5%   0.5%   0.6%   0.5%
Personeelkosten Totaal 4.5% 4.6% 4.4% 4.4%
Verkoopkosten 8.4% 8.0% 8.2% 8.0%
Huisvestingskosten 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.4% 0.4% 0.3% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.6% 3.6% 3.3% 3.1%
Overige diensten 1.3% 1.3% 1.4% 1.4%
Overige bedrijfskosten 5.1% 4.7% 4.9% 5.1%
Bedrijfsresultaat 11.2% 8.8% 12.0% 11.0%

Laatste cijfers groothandel in dranken (geen zuivel) en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief groothandel in dranken (geen zuivel)
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in dranken (geen zuivel)

Trend aantal bedrijven groothandel in dranken (geen zuivel)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in dranken (geen zuivel) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 985 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.425.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche groothandel in dranken (geen zuivel) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 131. Dat betekent dat de omzet in 2022 31% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 18% hoger.

Trend omzet groothandel in dranken (geen zuivel) (indexcijfers)