Brancheinformatie en cijfers groothandel in dranken (geen zuivel)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.280 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
17.60% OMZETGROEI
KW02 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
11.05% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers groothandel in dranken (geen zuivel)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in dranken (geen zuivel) (SBI code: 46.34). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers groothandel in dranken (geen zuivel) en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie groothandel in dranken (geen zuivel)
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten groothandel in dranken (geen zuivel)

De branche groothandel in dranken (geen zuivel) valt onder de sector groothandel in voedings- en genotmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in dranken (geen zuivel) zijn respectievelijk: Kosten omzet (65.7%), Verkoopkosten (8.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in dranken (geen zuivel).
start vergelijking

Groothandel in dranken (geen zuivel) Trends

De bedrijfstak Groothandel Dranken, Geen Zuivel (46.34) staat voor talloze ontwikkelingen waar ondernemers rekening mee moeten houden. Zo komt er een steeds hogere eis aan gezondheid en bewustzijn om op de markt te blijven. Het gaat hierbij om maatregelen zoals het bieden van een moderne drinkervaring, vermindering van suikergehalte en het toevoegen van andere smaakmakers. Daarnaast worden de verschillende distributiekanalen steeds belangrijker. Dit met name door het vergroten van de onlineverkoop, de toegenomen marketingbudgetten en samenwerking met retailers. Er wordt ook steeds meer gericht op technologische innovatie om de verkoop te verbeteren, denk aan geautomatiseerde processen voor productie en distributie. Kortom, er zijn veel ontwikkelingen waar ondernemers in de groothandel dranken rekening mee moeten houden.

Bedrijfsresultaat groothandel in dranken (geen zuivel)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in dranken (geen zuivel) tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.28% procentpunt naar 11.05%. Hierbij wordt in de branche groothandel in dranken (geen zuivel) gemiddeld een bruto marge van 34.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 12.0% naar 11.0%.

Kosten naar soort groothandel in dranken (geen zuivel)
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.8% 99.8% 99.8% 99.8%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 64.6% 67.7% 64.7% 65.7%
Bruto marge 35.4% 32.3% 35.3% 34.3%
  - Bruto Loon   3.2%   3.4%   3.1%   3.2%
  - Sociale lasten   1.2%   1.2%   1.2%   1.2%
  - Pensioenpremies   0.2%   0.2%   0.3%   0.3%
  - Overig   0.5%   0.5%   0.6%   0.5%
Personeelkosten Totaal 4.5% 4.6% 4.4% 4.4%
Verkoopkosten 8.4% 8.0% 8.2% 8.0%
Huisvestingskosten 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Kosten energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Kosten vervoermiddelen 0.4% 0.4% 0.3% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.6% 3.6% 3.3% 3.1%
Kosten van overige diensten 1.3% 1.3% 1.4% 1.4%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.1% 4.7% 4.9% 5.1%
Bedrijfsresultaat 11.2% 8.8% 12.0% 11.0%

Trend bedrijfsresultaat groothandel in dranken (geen zuivel)

Trend aantal bedrijven groothandel in dranken (geen zuivel)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in dranken (geen zuivel) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 840 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.280.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche groothandel in dranken (geen zuivel) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 110.8. Dat betekent dat de omzet in 2021 10.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.2% hoger.

Trend omzet groothandel in dranken (geen zuivel) (indexcijfers)