Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in dranken (geen zuivel)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.455 BEDRIJVEN
KW2 2024
9.60% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
15.27% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in dranken (geen zuivel)
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in dranken (geen zuivel)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in dranken (geen zuivel) (SBI code: 46.34). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in dranken (geen zuivel)

De branche groothandel in dranken (geen zuivel) valt onder de sector groothandel in voedings- en genotmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in dranken (geen zuivel) in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (62.2%), Verkoopkosten (8.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in dranken (geen zuivel).
start vergelijking

Groothandel in dranken (geen zuivel) Trends

De bedrijfstak Groothandel Dranken, Geen Zuivel (46.34) staat voor talloze ontwikkelingen waar ondernemers rekening mee moeten houden. Zo komt er een steeds hogere eis aan gezondheid en bewustzijn om op de markt te blijven. Het gaat hierbij om maatregelen zoals het bieden van een moderne drinkervaring, vermindering van suikergehalte en het toevoegen van andere smaakmakers. Daarnaast worden de verschillende distributiekanalen steeds belangrijker. Dit met name door het vergroten van de onlineverkoop, de toegenomen marketingbudgetten en samenwerking met retailers. Er wordt ook steeds meer gericht op technologische innovatie om de verkoop te verbeteren, denk aan geautomatiseerde processen voor productie en distributie. Kortom, er zijn veel ontwikkelingen waar ondernemers in de groothandel dranken rekening mee moeten houden.

Bedrijfsresultaat groothandel in dranken (geen zuivel)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in dranken (geen zuivel) tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.94% procentpunt naar 15.27%. Hierbij wordt in de branche groothandel in dranken (geen zuivel) gemiddeld een bruto marge van 37.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 13.9% naar 15.3%.

Kosten per categorie branche groothandel in dranken (geen zuivel)
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.8% 99.8% 99.5% 99.6%
Overige opbrengsten 0.2% 0.2% 0.5% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 64.7% 65.7% 61.4% 62.2%
Bruto marge 35.3% 34.3% 38.6% 37.8%
  - Bruto Loon   3.1%   3.2%   2.9%   3.1%
  - Sociale lasten   0.4%   0.5%   0.4%   0.4%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.3%   0.2%   0.2%
  - Overig   0.6%   0.5%   0.5%   0.7%
Personeelkosten Totaal 4.4% 4.4% 4.0% 4.5%
Verkoopkosten 8.2% 8.0% 9.8% 8.4%
Huisvestingskosten 0.5% 0.5% 0.4% 0.5%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.3% 3.1% 2.9% 2.2%
Overige diensten 1.4% 1.4% 1.9% 1.7%
Overige bedrijfskosten 4.9% 5.1% 5.3% 4.8%
Bedrijfsresultaat 12.0% 11.0% 13.9% 15.3%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers groothandel in dranken (geen zuivel), tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder groothandel in dranken (geen zuivel)
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in dranken (geen zuivel)

Trend aantal bedrijven groothandel in dranken (geen zuivel)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in dranken (geen zuivel) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 985 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.455.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche groothandel in dranken (geen zuivel) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 138.4. Dat betekent dat de omzet in 2023 38.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 5.3% hoger.

Trend omzet groothandel in dranken (geen zuivel) (indexcijfers)