Brancheinformatie en cijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

11.335 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.75% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in voedings- en genotmiddelen
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen (SBI code: 46.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in voedings- en genotmiddelen

De branche groothandel in voedings- en genotmiddelen valt onder de sector groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (79.8%), Personeel (5.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in voedings- en genotmiddelen.
start vergelijking

Groothandel in voedings- en genotmiddelen Trends

De groothandel voedingsmiddelen is de afgelopen jaren sterk aan het veranderen. Steeds meer consumenten gaan voor duurzame, biologische producten en wensen steeds meer online mogelijkheden. Een goede online aanwezigheid is dan ook een must. De vraag naar verse producten is sterk gestegen. Daarom is het belangrijk om waar mogelijk lokaal in te kopen, zo wordt ook de lokale markt gestimuleerd. Ook moeten er maatregelen worden getroffen om verspilling tegen te gaan. Door bijvoorbeeld het aanbieden van kleinere verpakkingen en op maat te produceren. De Nederlandse wetgeving rondom voedselveiligheid is constant aan verandering onderhevig. Dit vereist een goed op de voet volgen van de regelgeving. Al deze ontwikkelingen maken de bedrijfstak Groothandel Voedingsmiddelen (46.3) dynamisch en uitdagend.

Bedrijfsresultaat groothandel in voedings- en genotmiddelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.25% procentpunt naar 4.75%. Hierbij wordt in de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen gemiddeld een bruto marge van 20.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.3% naar 4.8%.

Kosten per categorie branche groothandel in voedings- en genotmiddelen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.2% 99.1% 99.0% 99.2%
Overige opbrengsten 0.8% 0.9% 1.0% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 80.3% 80.0% 79.6% 79.8%
Bruto marge 19.7% 20.0% 20.4% 20.2%
  - Bruto Loon   3.6%   3.6%   3.6%   3.5%
  - Sociale lasten   0.5%   0.5%   0.5%   0.5%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.3%   0.3%   0.3%
  - Overig   1.0%   1.1%   1.1%   1.3%
Personeelkosten Totaal 5.4% 5.6% 5.5% 5.6%
Verkoopkosten 1.7% 1.6% 1.6% 1.5%
Huisvestingskosten 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.3% 0.3% 0.3%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.2% 1.2% 1.1% 1.0%
Overige diensten 1.4% 1.4% 1.4% 1.5%
Overige bedrijfskosten 3.3% 3.3% 3.9% 4.0%
Bedrijfsresultaat 4.8% 5.1% 5.3% 4.8%

Ondersteun uw zakelijk inzicht groothandel in voedings- en genotmiddelen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief groothandel in voedings- en genotmiddelen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat groothandel in voedings- en genotmiddelen

Trend aantal bedrijven groothandel in voedings- en genotmiddelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in voedings- en genotmiddelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.110 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 11.335.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 139. Dat betekent dat de omzet in 2022 39% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 15% hoger.

Trend omzet groothandel in voedings- en genotmiddelen (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal groothandel in voedings- en genotmiddelenDownloads voor ledenBranches onder groothandel in voedings- en genotmiddelenGroothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelenGroothandel in groenten en fruitGroothandel in consumptieaardappelenGroothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eierenGroothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vettenGroothandel in eierenGroothandel in dranken (geen zuivel)Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdhedenGroothandel in suiker, chocolade en suikerwerkGroothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrieGroothandel in snacksGroothandel in vis, schaal- en weekdierenGespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest)Groothandel in bakkerijgrondstoffenGespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelen industrie (rest)Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortimentMeer informatie groothandel in voedings- en genotmiddelenondernemingsplan groothandel voedingsmiddelenMeer groot- en detailhandel; reparatie van auto’s10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)HandelsbemiddelingGroothandel in landbouwproducten en levende dierenGroothandel in voedings- en genotmiddelenGroothandel in consumentenartikelen (non-food)Groothandel in ict-apparatuurGroothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handelOverige gespecialiseerde groothandelNiet-gespecialiseerde groothandel