Brancheinformatie en cijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.720 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
10.90% OMZETGROEI
KW04 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.75% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen (SBI code: 46.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in voedings- en genotmiddelen

De branche groothandel in voedings- en genotmiddelen valt onder de sector groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2017. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (79.8%), Personeel (5.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in voedings- en genotmiddelen.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat groothandel in voedings- en genotmiddelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.25% procentpunt naar 4.75%. Hierbij wordt in de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen gemiddeld een bruto marge van 20.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.3% naar 4.8%.

Kosten naar soort groothandel in voedings- en genotmiddelen
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar voor leden

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.19%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.81%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 79.82%
Bruto marge 20.18%
Personeelkosten 5.63%
Verkoopkosten 1.52%
Huisvestingskosten 0.65%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.29%
Kosten energieverbruik 0.19%
Kosten vervoermiddelen 0.51%
Communicatiekosten 0.08%
Afschrijvingen 1.02%
Kosten van overige diensten 1.53%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.01%
Bedrijfsresultaat 4.75%

Trend bedrijfsresultaat groothandel in voedings- en genotmiddelen

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 189 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 10.720.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 121.3. Dat betekent dat de omzet in 2021 21.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 5.7% hoger.

Trend aantal bedrijven groothandel in voedings- en genotmiddelen

Trend omzet groothandel in voedings- en genotmiddelen (indexcijfers)

Tips    Rapport Bedrijfstak | meer info in winkel    Lid worden | meer informatieOnderliggende bedrijfstakkengroothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelengroothandel in groenten en fruitgroothandel in consumptieaardappelengroothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eierengroothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vettengroothandel in eierengroothandel in dranken (geen zuivel)groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdhedengroothandel in suiker, chocolade en suikerwerkgroothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustriegroothandel in snacksgroothandel in vis, schaal- en weekdierengespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest)groothandel in bakkerijgrondstoffengespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelen industrie (rest)groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortimentAndere branches onder groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)handelsbemiddelinggroothandel in landbouwproducten en levende dierengroothandel in voedings- en genotmiddelengroothandel in consumentenartikelen (non-food)groothandel in ict-apparatuurgroothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handeloverige gespecialiseerde groothandelniet-gespecialiseerde groothandel

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor