Brancheinformatie en cijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

11.330 BEDRIJVEN
KW2 2024
0.50% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.35% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in voedings- en genotmiddelen
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen (SBI code: 46.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in voedings- en genotmiddelen

De branche groothandel in voedings- en genotmiddelen valt onder de sector groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (78.3%), Personeel (6.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in voedings- en genotmiddelen.
start vergelijking

Groothandel in voedings- en genotmiddelen Trends

De groothandel voedingsmiddelen is de afgelopen jaren sterk aan het veranderen. Steeds meer consumenten gaan voor duurzame, biologische producten en wensen steeds meer online mogelijkheden. Een goede online aanwezigheid is dan ook een must. De vraag naar verse producten is sterk gestegen. Daarom is het belangrijk om waar mogelijk lokaal in te kopen, zo wordt ook de lokale markt gestimuleerd. Ook moeten er maatregelen worden getroffen om verspilling tegen te gaan. Door bijvoorbeeld het aanbieden van kleinere verpakkingen en op maat te produceren. De Nederlandse wetgeving rondom voedselveiligheid is constant aan verandering onderhevig. Dit vereist een goed op de voet volgen van de regelgeving. Al deze ontwikkelingen maken de bedrijfstak Groothandel Voedingsmiddelen (46.3) dynamisch en uitdagend.

Bedrijfsresultaat groothandel in voedings- en genotmiddelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.85% procentpunt naar 5.35%. Hierbij wordt in de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen gemiddeld een bruto marge van 21.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.0% naar 5.3%.

Kosten per categorie branche groothandel in voedings- en genotmiddelen
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.0% 99.2% 99.2% 99.3%
Overige opbrengsten 1.0% 0.8% 0.8% 0.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 79.6% 79.8% 78.8% 78.3%
Bruto marge 20.4% 20.2% 21.2% 21.7%
  - Bruto Loon   3.6%   3.5%   3.7%   3.8%
  - Sociale lasten   0.5%   0.5%   0.6%   0.6%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.3%   0.3%   0.3%
  - Overig   1.1%   1.3%   1.4%   1.4%
Personeelkosten Totaal 5.5% 5.6% 5.8% 6.0%
Verkoopkosten 1.6% 1.5% 1.7% 1.6%
Huisvestingskosten 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.1% 1.0% 1.1% 1.1%
Overige diensten 1.4% 1.5% 1.9% 1.8%
Overige bedrijfskosten 3.9% 4.0% 4.0% 4.1%
Bedrijfsresultaat 5.3% 4.8% 5.0% 5.3%

Laatste cijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief groothandel in voedings- en genotmiddelen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in voedings- en genotmiddelen

Trend aantal bedrijven groothandel in voedings- en genotmiddelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in voedings- en genotmiddelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.095 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 11.330.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 146.8. Dat betekent dat de omzet in 2023 46.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 4.9% hoger.

Trend omzet groothandel in voedings- en genotmiddelen (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal groothandel in voedings- en genotmiddelenDownloads voor ledenBranches onder groothandel in voedings- en genotmiddelenGroothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelenGroothandel in groenten en fruitGroothandel in consumptieaardappelenGroothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eierenGroothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vettenGroothandel in eierenGroothandel in dranken (geen zuivel)Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdhedenGroothandel in suiker, chocolade en suikerwerkGroothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrieGroothandel in snacksGroothandel in vis, schaal- en weekdierenGespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest)Groothandel in bakkerijgrondstoffenGespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelen industrie (rest)Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortimentMeer informatie groothandel in voedings- en genotmiddelenondernemingsplan groothandel voedingsmiddelenMeer groot- en detailhandel; reparatie van auto’s10 promotie tips MKBTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandSturen met kengetallen detailhandelAndere branches groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)HandelsbemiddelingGroothandel in landbouwproducten en levende dierenGroothandel in voedings- en genotmiddelenGroothandel in consumentenartikelen (non-food)Groothandel in ict-apparatuurGroothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handelOverige gespecialiseerde groothandelNiet-gespecialiseerde groothandel