Brancheinformatie en cijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.720 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
10.90% OMZETGROEI
KW04 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.75% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen (SBI code: 46.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in voedings- en genotmiddelen

De branche groothandel in voedings- en genotmiddelen valt onder de sector groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (79.8%), Personeel (5.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.0%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor groothandel in voedings- en genotmiddelen 0.20% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in voedings- en genotmiddelen.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat groothandel in voedings- en genotmiddelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.25% procentpunt naar 4.75%. Hierbij wordt in de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen gemiddeld een bruto marge van 20.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.3% naar 4.8%.

Kosten naar soort groothandel in voedings- en genotmiddelen
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar met Premium

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.19%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.81%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 79.82%
Bruto marge 20.18%
  - Bruto Loon   3.54%
  - Premie & Pensioen   0.80%
  - Andere Sociale lasten   0.02%
  - Overig   + 1.28%
Personeelkosten Totaal 5.63%
Verkoopkosten 1.52%
Huisvestingskosten 0.65%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.29%
Kosten energieverbruik 0.19%
Kosten vervoermiddelen 0.51%
Communicatiekosten 0.08%
Afschrijvingen 1.02%
Kosten van overige diensten 1.53%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.01%
Bedrijfsresultaat 4.75%

Trend bedrijfsresultaat groothandel in voedings- en genotmiddelen

Trend aantal bedrijven groothandel in voedings- en genotmiddelen

Trend bedijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in voedings- en genotmiddelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een toename van 2.650 bedrijven in 14 jaar

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 10.720.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 121.3. Dat betekent dat de omzet in 2021 21.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 5.7% hoger.

Trend omzet groothandel in voedings- en genotmiddelen (indexcijfers)

bedrijfstakinformatie excel

Premium: laatste cijfers en MS Office Tools

Met Premium toegang heeft u nu, naast toegang tot de laatst beschikbare cijfers groothandel in voedings- en genotmiddelen, ook de beschikking over onze MS Office tools voor ondernemers. Zo heeft u met de Excel bedrijfstakdashboard offline inzicht in omzet, kosten en winsttrend voor iedere bedrijfstak. Na inloggen kunt u hier natuurlijk ook online de laatste brancheinformatie groothandel in voedings- en genotmiddelen raadplegen.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers, eigen cijfers vergelijken en bewaren
  • Excel bedrijfstakdatabase: alle bedrijfstakdata in Excel met handig dashboard
  • Kosteloos downloaden van de andere Firmfocus tools en templates

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor