Branchecijfers Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 4.07% in 2014 naar 5.16% in 2015

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen (4652)

Branchecijfers Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen: Omzet

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 110.9 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 10.9% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 5.92% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten voor Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

De branche Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen valt onder de sector Groothandel in ICT-apparatuur. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 4.07% in 2014 naar 5.16% in 2015.Laatst beschikbare cijfers groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (70.6%) gevolgd door 'Personeel' (12.1%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (5.6%). De gemiddelde winstmarge Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen is 29.44%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 5.16% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 70.56%
Bruto Marge 29.44%
Personeel 12.07%
Verkoopkosten 1.49%
Huisvestingskosten 0.99%
Kosten apparatuur en inventaris 0.20%
Kosten energieverbruik 0.23%
Kosten vervoermiddelen 0.72%
Communicatiekosten 0.23%
Afschrijvingen 0.95%
Kosten van overige diensten 1.80%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.59%
Bedrijfsresultaat 5.16%

Branchecijfers Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.