Brancheinformatie en cijfers groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.510 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
11.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.74% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen (SBI code: 46.52). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in ict-apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

De branche groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen valt onder de sector groothandel in ict-apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (71.0%), Personeel (11.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen.
start vergelijking

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen Trends

De groothandel in overige elektronica staat voor een steeds kortere levertijd, steeds meer gepersonaliseerd aanbod en aanpassingen op de veranderende vraag.Als ondernemer in deze bedrijfstak moet je er rekening mee houden dat producten en diensten vertegenwoordigd moeten worden over verschillende platformen om een breed publiek te bereiken. Ook dat de technologie voortdurend aan het veranderen is en dat de concurrentie steeds sterker wordt. Om boven te komen moet je jouw verkoopconcepten aanhouden en je processen verbeteren. De focus van de onderneming moet gericht zijn op consumentenbehoeften om marktkansen te identificeren en een blijvende aanwezigheid te manten.

Bedrijfsresultaat groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.05% procentpunt naar 5.74%. Hierbij wordt in de branche groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen gemiddeld een bruto marge van 29.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.4% naar 5.7%.

Kosten per categorie branche groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.8% 98.8% 99.2% 99.4%
Overige opbrengsten 1.2% 1.2% 0.8% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 69.5% 70.6% 71.3% 71.0%
Bruto marge 30.5% 29.4% 28.7% 29.0%
  - Bruto Loon   9.8%   9.1%   8.8%   8.7%
  - Sociale lasten   1.5%   1.3%   1.3%   1.3%
  - Pensioenpremies   0.9%   0.6%   0.7%   0.7%
  - Overig   1.0%   1.1%   1.1%   1.0%
Personeelkosten Totaal 13.1% 12.1% 11.9% 11.7%
Verkoopkosten 1.5% 1.5% 1.3% 1.4%
Huisvestingskosten 1.2% 1.0% 1.0% 1.0%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.9% 0.7% 0.7% 0.7%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.1% 1.0% 1.0% 1.0%
Overige diensten 2.1% 1.8% 1.9% 1.9%
Overige bedrijfskosten 5.8% 5.6% 5.0% 5.0%
Bedrijfsresultaat 4.1% 5.2% 5.4% 5.7%

Ondersteun uw zakelijk inzicht groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

Trend aantal bedrijven groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 155 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.510.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 213. Dat betekent dat de omzet in 2022 113% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 24% hoger.

Trend omzet groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen (indexcijfers)