Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.530 BEDRIJVEN
KW2 2024
11.40% OMZETGROEI
KW2 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.64% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen (SBI code: 46.52). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in ict-apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

De branche groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen valt onder de sector groothandel in ict-apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (73.9%), Personeel (10.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen.
start vergelijking

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen Trends

De groothandel in overige elektronica staat voor een steeds kortere levertijd, steeds meer gepersonaliseerd aanbod en aanpassingen op de veranderende vraag.Als ondernemer in deze bedrijfstak moet je er rekening mee houden dat producten en diensten vertegenwoordigd moeten worden over verschillende platformen om een breed publiek te bereiken. Ook dat de technologie voortdurend aan het veranderen is en dat de concurrentie steeds sterker wordt. Om boven te komen moet je jouw verkoopconcepten aanhouden en je processen verbeteren. De focus van de onderneming moet gericht zijn op consumentenbehoeften om marktkansen te identificeren en een blijvende aanwezigheid te manten.

Bedrijfsresultaat groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.96% procentpunt naar 5.64%. Hierbij wordt in de branche groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen gemiddeld een bruto marge van 26.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.0% naar 5.6%.

Kosten per categorie branche groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.2% 99.4% 99.4% 99.4%
Overige opbrengsten 0.8% 0.6% 0.6% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 71.3% 71.0% 72.1% 73.9%
Bruto marge 28.7% 29.0% 27.9% 26.1%
  - Bruto Loon   8.8%   8.7%   8.2%   7.6%
  - Sociale lasten   1.3%   1.3%   1.2%   1.2%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.7%   0.6%   0.6%
  - Overig   1.1%   1.0%   1.0%   1.2%
Personeelkosten Totaal 11.9% 11.7% 11.1% 10.6%
Verkoopkosten 1.3% 1.4% 1.3% 1.3%
Huisvestingskosten 1.0% 1.0% 0.9% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
Vervoermiddelen 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 1.0% 1.0% 0.9% 1.0%
Overige diensten 1.9% 1.9% 2.0% 1.9%
Overige bedrijfskosten 5.0% 5.0% 4.6% 3.8%
Bedrijfsresultaat 5.4% 5.7% 6.0% 5.6%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

Trend aantal bedrijven groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 155 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.530.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 218.7. Dat betekent dat de omzet in 2023 118.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 2.6% hoger.

Trend omzet groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen (indexcijfers)