Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.575 BEDRIJVEN
KW2 2024
18.80% OMZETGROEI
KW1 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
1.66% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer (SBI code: 46.21). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in landbouwproducten en levende dieren (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

De branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer valt onder de sector groothandel in landbouwproducten en levende dieren. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (92.6%), Personeel (2.3%) en Afschrijvingen (1.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer.
start vergelijking

Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer Trends

De bedrijfstak Groothandel Akkerbouwproducten (46.21) is de afgelopen jaren sterk veranderd en ontwikkeld. Er is een verschuiving van directe levering naar de consument naar de levering van producten aan de handel. Bedrijven zien steeds meer behoefte aan een 24/7 service via e-commerce, waardoor zij hun klanten meer service kunnen bieden. Daarnaast is de vraag naar hoogwaardige producten toegenomen, waardoor er meer producten moeten worden geproduceerd met de juiste kwaliteit. Ook op het gebied van logistiek wordt de Groothandel Akkerbouwproducten (46.21) steeds verder ontwikkelt. Bedrijven streven naar een hogere bezorgsnelheid, waardoor zij hun klanten zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Bedrijfsresultaat groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer tussen 2009 en 2019 is gedaald met 1.10% procentpunt naar 1.66%. Hierbij wordt in de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer gemiddeld een bruto marge van 7.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 1.5% naar 1.7%.

Kosten per categorie branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.7% 99.7% 99.7% 99.7%
Overige opbrengsten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 95.5% 94.8% 93.6% 92.6%
Bruto marge 4.5% 5.2% 6.4% 7.4%
  - Bruto Loon   1.2%   1.4%   1.5%   1.6%
  - Sociale lasten   0.2%   0.2%   0.2%   0.2%
  - Pensioenpremies   0.1%   0.1%   0.1%   0.1%
  - Overig   0.2%   0.2%   0.3%   0.3%
Personeelkosten Totaal 1.7% 1.9% 2.1% 2.3%
Verkoopkosten 0.2% 0.3% 0.2% 0.3%
Huisvestingskosten 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 0.3% 0.4% 0.3% 1.0%
Overige diensten 0.4% 0.6% 0.7% 0.6%
Overige bedrijfskosten 0.5% 0.6% 0.7% 0.8%
Bedrijfsresultaat 0.9% 0.9% 1.5% 1.7%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

Trend aantal bedrijven groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 35 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.575.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 166.4. Dat betekent dat de omzet in 2023 66.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8.5% lager.

Trend omzet groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer (indexcijfers)