Kengetallen branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 0.98% in 2014 naar 1.06% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer (sbi code: 4621).

Trend omzet groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 130.7 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 30.7% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet -1.43% lager. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

De branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer valt onder de sector groothandel in landbouwproducten en levende dieren. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 0.98% in 2014 naar 1.06% in 2015.Laatst beschikbare cijfers groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (95.0%) gevolgd door 'Personeel' (1.8%) en daarna 'Kosten van overige diensten' (0.6%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 1.06% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 5.03%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 94.97%
Bruto Marge 5.03%
Personeel 1.83%
Verkoopkosten 0.22%
Huisvestingskosten 0.23%
Kosten apparatuur en inventaris 0.11%
Kosten energieverbruik 0.08%
Kosten vervoermiddelen 0.15%
Communicatiekosten 0.04%
Afschrijvingen 0.23%
Kosten van overige diensten 0.56%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 0.53%
Bedrijfsresultaat 1.06%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.