Brancheinformatie en cijfers groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.485 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
18.40% OMZETGROEI
KW04 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
0.85% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer (SBI code: 46.21). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche groothandel in landbouwproducten en levende dieren (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

De branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer valt onder de sector groothandel in landbouwproducten en levende dieren. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2017. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer zijn respectievelijk: Kosten omzet (94.8%), Personeel (1.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (0.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.91% procentpunt naar 0.85%. Hierbij wordt in de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer gemiddeld een bruto marge van 5.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 0.9% naar 0.9%.

Kosten naar soort groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 99.66%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.34%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 94.79%
Bruto marge 5.21%
Personeelkosten 1.89%
Verkoopkosten 0.27%
Huisvestingskosten 0.24%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.10%
Kosten energieverbruik 0.09%
Kosten vervoermiddelen 0.18%
Communicatiekosten 0.04%
Afschrijvingen 0.35%
Kosten van overige diensten 0.57%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 0.64%
Bedrijfsresultaat 0.85%

Trend bedrijfsresultaat groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde afname van 3 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.485.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 127.2. Dat betekent dat de omzet in 2021 27.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 15.5% hoger.

Trend aantal bedrijven groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

Trend omzet groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer (indexcijfers)

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor