Brancheinformatie en cijfers groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.565 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
18.00% OMZETGROEI
KW01 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
0.85% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer (SBI code: 46.21). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in landbouwproducten en levende dieren (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

De branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer valt onder de sector groothandel in landbouwproducten en levende dieren. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer zijn respectievelijk: Kosten omzet (94.8%), Personeel (1.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (0.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer.
start vergelijking

Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer Trends

De bedrijfstak Groothandel Akkerbouwproducten (46.21) is de afgelopen jaren sterk veranderd en ontwikkeld. Er is een verschuiving van directe levering naar de consument naar de levering van producten aan de handel. Bedrijven zien steeds meer behoefte aan een 24/7 service via e-commerce, waardoor zij hun klanten meer service kunnen bieden. Daarnaast is de vraag naar hoogwaardige producten toegenomen, waardoor er meer producten moeten worden geproduceerd met de juiste kwaliteit. Ook op het gebied van logistiek wordt de Groothandel Akkerbouwproducten (46.21) steeds verder ontwikkelt. Bedrijven streven naar een hogere bezorgsnelheid, waardoor zij hun klanten zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Bedrijfsresultaat groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.91% procentpunt naar 0.85%. Hierbij wordt in de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer gemiddeld een bruto marge van 5.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 0.9% naar 0.9%.

Kosten per categorie branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.7% 99.7% 99.7% 99.7%
Overige opbrengsten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 95.2% 95.0% 95.5% 94.8%
Bruto marge 4.8% 5.0% 4.5% 5.2%
  - Bruto Loon   1.3%   1.3%   1.2%   1.4%
  - Sociale lasten   0.2%   0.2%   0.2%   0.2%
  - Pensioenpremies   0.1%   0.1%   0.1%   0.1%
  - Overig   0.2%   0.2%   0.2%   0.2%
Personeelkosten Totaal 1.7% 1.8% 1.7% 1.9%
Verkoopkosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
Huisvestingskosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 0.3% 0.2% 0.3% 0.4%
Overige diensten 0.5% 0.6% 0.4% 0.6%
Overige bedrijfskosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.6%
Bedrijfsresultaat 1.0% 1.1% 0.9% 0.9%

Ondersteun uw zakelijk inzicht groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

Trend aantal bedrijven groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 35 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.565.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 181. Dat betekent dat de omzet in 2022 81% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 30% hoger.

Trend omzet groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer (indexcijfers)