Brancheinformatie en cijfers groothandel in landbouwproducten en levende dieren

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

5.625 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
14.00% OMZETGROEI
KW01 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
1.58% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in landbouwproducten en levende dieren
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in landbouwproducten en levende dieren

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in landbouwproducten en levende dieren (SBI code: 46.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in landbouwproducten en levende dieren

De branche groothandel in landbouwproducten en levende dieren valt onder de sector groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in landbouwproducten en levende dieren in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (90.9%), Personeel (3.6%) en Kosten van overige diensten (1.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in landbouwproducten en levende dieren.
start vergelijking

Groothandel in landbouwproducten en levende dieren Trends

De groothandel in landbouwproducten heeft een steeds hogere vraag naar producten in binnen- en buitenland weten te waarborgen. Daarnaast heeft de toename van menselijke behoeften aan duurzaamheid en dierenwelzijn tot meer kwaliteitseisen voor producten geleid. Verder moet er rekening gehouden worden met de digitalisering van dataanalyse en automatisering in het aanbieden van producten en/of diensten. Tenslotte is de belangrijkste ontwikkeling dat landbouwers en distributeurs gezamenlijk kansen zoeken om de informatie-uitwisseling tussen de landbouwsector en de retail te verbeteren.

Bedrijfsresultaat groothandel in landbouwproducten en levende dieren

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in landbouwproducten en levende dieren tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.83% procentpunt naar 1.58%. Hierbij wordt in de branche groothandel in landbouwproducten en levende dieren gemiddeld een bruto marge van 9.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 1.7% naar 1.6%.

Kosten per categorie branche groothandel in landbouwproducten en levende dieren
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.6% 99.6% 99.6% 99.6%
Overige opbrengsten 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 91.1% 90.8% 91.1% 90.9%
Bruto marge 8.9% 9.2% 8.9% 9.1%
  - Bruto Loon   2.4%   2.5%   2.3%   2.4%
  - Sociale lasten   0.4%   0.4%   0.3%   0.4%
  - Pensioenpremies   0.2%   0.2%   0.2%   0.2%
  - Overig   0.5%   0.5%   0.6%   0.6%
Personeelkosten Totaal 3.5% 3.6% 3.4% 3.6%
Verkoopkosten 0.4% 0.5% 0.4% 0.4%
Huisvestingskosten 0.5% 0.6% 0.5% 0.5%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.4% 0.4% 0.5% 0.5%
Overige diensten 0.9% 0.9% 0.9% 1.0%
Overige bedrijfskosten 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Bedrijfsresultaat 1.6% 1.6% 1.7% 1.6%

Laatste cijfers groothandel in landbouwproducten en levende dieren en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief groothandel in landbouwproducten en levende dieren
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in landbouwproducten en levende dieren

Trend aantal bedrijven groothandel in landbouwproducten en levende dieren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in landbouwproducten en levende dieren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 620 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 5.625.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche groothandel in landbouwproducten en levende dieren aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 166. Dat betekent dat de omzet in 2022 66% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 23% hoger.

Trend omzet groothandel in landbouwproducten en levende dieren (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal groothandel in landbouwproducten en levende dierenDownloads voor ledenBranches onder groothandel in landbouwproducten en levende dierenGroothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoerGroothandel in granenGroothandel in zaden, pootgoed en peulvruchtenGroothandel in hooi, stro en ruwvoederGroothandel in meng- en krachtvoederGroothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder)Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffenGroothandel in ruwe tabakGroothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortimentGroothandel in overige akkerbouwproductenGroothandel in bloemen en plantenGroothandel in levende dierenGroothandel in levend veeGroothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dierenGroothandel in huiden, vellen, leer en halffabrikaten van leerGroothandel in huiden en vellenGroothandel in leer en halffabrikaten van leerMeer informatie groothandel in landbouwproducten en levende dierenondernemingsplan groothandel landbouwproductenMeer groot- en detailhandel; reparatie van auto’s10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandSturen met kengetallen detailhandelAndere branches groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)HandelsbemiddelingGroothandel in landbouwproducten en levende dierenGroothandel in voedings- en genotmiddelenGroothandel in consumentenartikelen (non-food)Groothandel in ict-apparatuurGroothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handelOverige gespecialiseerde groothandelNiet-gespecialiseerde groothandel