Brancheinformatie en cijfers groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen

1.090 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen (SBI code: 46.77.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder groothandel in afval en schroot (SBI code: 46.77).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche groothandel in afval en schroot (SBI code: 46.77).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Groothandel in afval en schroot (46.77) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen Trends

In de groothandelsbranche voor ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen verandert de markt voortdurend. Er is voortdurend een grote druk op de prijzen, omdat de concurrentie steeds groter wordt. Bovendien zijn er inmiddels wereldwijd hervormingen op het milieugebied. Bedrijven moeten voldoen aan deze regels om op de markt te blijven. Daarnaast is er de laatste tijd ook een toenemende vraag naar groene materialen met duurzaamheid en lage uitstoot. Dit vereist innovatie en technologische veranderingen vanwege bedrijven in de branche. Om concurrentieel te blijven dienen ondernemers goed op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen.

Trend aantal bedrijven groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 380 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.090.