Brancheinformatie en cijfers groothandel in afval en schroot

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.685 BEDRIJVEN
KW2 2024
2.67% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in afval en schroot
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in afval en schroot

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche groothandel in afval en schroot (SBI code: 46.77). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche overige gespecialiseerde groothandel (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in afval en schroot

De branche groothandel in afval en schroot valt onder de sector overige gespecialiseerde groothandel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in afval en schroot in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (84.1%), Personeel (5.5%) en Kosten van overige diensten (1.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in afval en schroot.
start vergelijking

Groothandel in afval en schroot Trends

In de Bedrijfstak Groothandel Afval en Schroot is het belangrijk om de laatste ontwikkelingen in de gaten te houden. Door digitalisering is het voor bedrijven binnen deze bedrijfstak mogelijk om op afstand bedrijven duurzaam af te laten voeren door middel van geo-tracking. Verder is het ondermeer belangrijk om te weten waar schroot en afval zich het beste kan laten verwerken. Dit kan door het aanvragen van insulation om het verzamelen van gegevens mogelijk te maken. Kortom, technologische ontwikkelingen spelen een grote rol binnen deze bedrijfstak en het is hierdoor belangrijk dat bedrijven hier rekening mee houden.

Bedrijfsresultaat groothandel in afval en schroot

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in afval en schroot tussen 2010 en 2019 is gedaald met 2.45% procentpunt naar 2.67%. Hierbij wordt in de branche groothandel in afval en schroot gemiddeld een bruto marge van 15.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 3.8% naar 2.7%.

Kosten per categorie branche groothandel in afval en schroot
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.7% 99.6% 99.7% 99.5%
Overige opbrengsten 0.3% 0.4% 0.3% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 85.4% 84.9% 83.0% 84.1%
Bruto marge 14.6% 15.1% 17.0% 15.9%
  - Bruto Loon   3.3%   3.1%   3.6%   3.8%
  - Sociale lasten   0.5%   0.4%   0.5%   0.6%
  - Pensioenpremies   0.2%   0.2%   0.3%   0.3%
  - Overig   0.7%   0.7%   0.8%   0.8%
Personeelkosten Totaal 4.7% 4.4% 5.3% 5.5%
Verkoopkosten 0.4% 0.3% 0.4% 0.3%
Huisvestingskosten 0.9% 0.8% 1.0% 1.0%
Apparatuur en Inventaris 0.7% 0.6% 0.8% 0.9%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 1.0% 0.9% 1.1% 1.1%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.4% 1.2% 1.5% 1.3%
Overige diensten 2.0% 1.6% 1.6% 1.7%
Overige bedrijfskosten 1.0% 0.9% 1.3% 1.2%
Bedrijfsresultaat 2.3% 3.9% 3.8% 2.7%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers groothandel in afval en schroot?

Versterk uw inzicht in de branche groothandel in afval en schroot en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder groothandel in afval en schroot
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in afval en schroot

Trend aantal bedrijven groothandel in afval en schroot

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in afval en schroot geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 295 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.685.