Brancheinformatie en cijfers groothandel in afval en schroot

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.705 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.87% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in afval en schroot
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in afval en schroot

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche groothandel in afval en schroot (SBI code: 46.77). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche overige gespecialiseerde groothandel (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in afval en schroot

De branche groothandel in afval en schroot valt onder de sector overige gespecialiseerde groothandel. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in afval en schroot zijn respectievelijk: Kosten omzet (84.9%), Personeel (4.4%) en Kosten van overige diensten (1.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in afval en schroot.
start vergelijking

Groothandel in afval en schroot Trends

In de Bedrijfstak Groothandel Afval en Schroot is het belangrijk om de laatste ontwikkelingen in de gaten te houden. Door digitalisering is het voor bedrijven binnen deze bedrijfstak mogelijk om op afstand bedrijven duurzaam af te laten voeren door middel van geo-tracking. Verder is het ondermeer belangrijk om te weten waar schroot en afval zich het beste kan laten verwerken. Dit kan door het aanvragen van insulation om het verzamelen van gegevens mogelijk te maken. Kortom, technologische ontwikkelingen spelen een grote rol binnen deze bedrijfstak en het is hierdoor belangrijk dat bedrijven hier rekening mee houden.

Bedrijfsresultaat groothandel in afval en schroot

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in afval en schroot tussen 2010 en 2017 is gedaald met 1.25% procentpunt naar 3.87%. Hierbij wordt in de branche groothandel in afval en schroot gemiddeld een bruto marge van 15.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 2.3% naar 3.9%.

Kosten per categorie branche groothandel in afval en schroot
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.8% 99.7% 99.7% 99.6%
Overige opbrengsten 0.2% 0.3% 0.3% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 87.0% 87.5% 85.4% 84.9%
Bruto marge 13.0% 12.5% 14.6% 15.1%
  - Bruto Loon   3.0%   3.1%   3.3%   3.1%
  - Sociale lasten   0.5%   0.5%   0.5%   0.4%
  - Pensioenpremies   0.2%   0.2%   0.2%   0.2%
  - Overig   0.5%   0.5%   0.7%   0.7%
Personeelkosten Totaal 4.2% 4.3% 4.7% 4.4%
Verkoopkosten 0.3% 0.4% 0.4% 0.3%
Huisvestingskosten 0.8% 0.9% 0.9% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.6% 0.7% 0.6%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.9% 1.0% 1.0% 0.9%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.1% 1.2% 1.4% 1.2%
Overige diensten 1.5% 1.6% 2.0% 1.6%
Overige bedrijfskosten 0.9% 0.8% 1.0% 0.9%
Bedrijfsresultaat 2.1% 1.4% 2.3% 3.9%

Ondersteun uw zakelijk inzicht groothandel in afval en schroot

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief groothandel in afval en schroot
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat groothandel in afval en schroot

Trend aantal bedrijven groothandel in afval en schroot

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in afval en schroot geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 295 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.705.