Brancheinformatie en cijfers groothandel in modeartikelen

375 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in modeartikelen
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in modeartikelen

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche groothandel in modeartikelen (SBI code: 46.42.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (SBI code: 46.42).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (SBI code: 46.42).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (46.42) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Groothandel in modeartikelen Trends

De bedrijfstak groothandel in modeartikelen heeft sterk te maken met toenemende concurrentie, door het opkomende fenomeen van internetwinkels. Ondanks dit, blijft de groothandel een essentiële schakel in de distributieketen. Anderzijds eisen steeds meer consumenten betaalbare kwaliteitsproducten en blijkt dat e-commerce strategieën steeds belangrijker zijn. Door een goed uitgeruste website en nauwe samenwerking met consumenten bieden, kunnen bedrijven zich onderscheiden in de markt. Daarnaast zijn bedrijven verplicht om maatschappelijk verantwoord ondernemen te verwerken in hun bedrijfsstrategie, wat het aanbod aan duurzame producten vergroot.

Trend aantal bedrijven groothandel in modeartikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in modeartikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 120 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 375.