Brancheinformatie en cijfers groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.405 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
10.00% OMZETGROEI
KW01 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.43% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (SBI code: 46.42). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in consumentenartikelen (non-food) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

De branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen valt onder de sector groothandel in consumentenartikelen (non-food). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (62.0%), Personeel (10.3%) en Verkoopkosten (7.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen.
start vergelijking

Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen Trends

De kledinggroothandel is de voorbije jaren gestaag aan het veranderen. Vaste klantenkringen zijn uitgedund en er wordt meer gekeken naar klanttevredenheid en beleving. Niet alleen andere webwinkels, maar ook diensten zoals Huisstijl Advies gaan meedoen om zo het complete pakket aan te kunnen bieden. Daarnaast is ook duurzaamheid een steeds belangrijkere factor rondom kleding. Steeds meer ondernemer houden rekening met lokale, duurzame productie. Digitalisering speelde de jaren voordien ook al een grote rol in de groothandel, maar de afgelopen jaren is dat steeds meer versterkt door slimme oplossingen zoals voorraadbeheer.

Bedrijfsresultaat groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.79% procentpunt naar 8.43%. Hierbij wordt in de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen gemiddeld een bruto marge van 38.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.9% naar 8.4%.

Kosten per categorie branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.3% 98.9% 99.0% 98.8%
Overige opbrengsten 0.7% 1.1% 1.0% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 61.6% 64.1% 63.2% 62.0%
Bruto marge 38.4% 35.9% 36.8% 38.0%
  - Bruto Loon   8.2%   7.4%   7.7%   7.4%
  - Sociale lasten   1.2%   1.1%   1.1%   1.1%
  - Pensioenpremies   0.5%   0.4%   0.4%   0.4%
  - Overig   1.2%   1.2%   1.1%   1.4%
Personeelkosten Totaal 11.2% 10.1% 10.4% 10.3%
Verkoopkosten 6.1% 5.9% 6.5% 7.3%
Huisvestingskosten 2.3% 2.1% 2.4% 2.2%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
Energieverbruik 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.2% 2.2% 2.5% 2.2%
Overige diensten 2.5% 2.5% 2.4% 2.9%
Overige bedrijfskosten 3.4% 3.6% 3.4% 3.4%
Bedrijfsresultaat 9.2% 8.3% 7.9% 8.4%

Ondersteun uw zakelijk inzicht groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

Trend aantal bedrijven groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 435 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 3.405.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 118. Dat betekent dat de omzet in 2022 18% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 12% hoger.

Trend omzet groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (indexcijfers)