Brancheinformatie en cijfers groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.315 BEDRIJVEN
KW2 2024
10.90% OMZETGROEI
KW1 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.63% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (SBI code: 46.42). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in consumentenartikelen (non-food) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

De branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen valt onder de sector groothandel in consumentenartikelen (non-food). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (60.7%), Personeel (10.9%) en Verkoopkosten (7.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen.
start vergelijking

Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen Trends

De kledinggroothandel is de voorbije jaren gestaag aan het veranderen. Vaste klantenkringen zijn uitgedund en er wordt meer gekeken naar klanttevredenheid en beleving. Niet alleen andere webwinkels, maar ook diensten zoals Huisstijl Advies gaan meedoen om zo het complete pakket aan te kunnen bieden. Daarnaast is ook duurzaamheid een steeds belangrijkere factor rondom kleding. Steeds meer ondernemer houden rekening met lokale, duurzame productie. Digitalisering speelde de jaren voordien ook al een grote rol in de groothandel, maar de afgelopen jaren is dat steeds meer versterkt door slimme oplossingen zoals voorraadbeheer.

Bedrijfsresultaat groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.99% procentpunt naar 7.63%. Hierbij wordt in de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen gemiddeld een bruto marge van 39.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.4% naar 7.6%.

Kosten per categorie branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.0% 98.8% 98.9% 98.7%
Overige opbrengsten 1.0% 1.2% 1.1% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 63.2% 62.0% 61.3% 60.7%
Bruto marge 36.8% 38.0% 38.7% 39.3%
  - Bruto Loon   7.7%   7.4%   7.4%   7.5%
  - Sociale lasten   1.1%   1.1%   1.2%   1.2%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.4%   0.4%
  - Overig   1.1%   1.4%   1.8%   1.7%
Personeelkosten Totaal 10.4% 10.3% 10.9% 10.9%
Verkoopkosten 6.5% 7.3% 7.5% 7.5%
Huisvestingskosten 2.4% 2.2% 2.3% 2.3%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.3% 0.4% 0.5%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.6% 0.5%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 2.5% 2.2% 2.1% 1.9%
Overige diensten 2.4% 2.9% 3.0% 3.0%
Overige bedrijfskosten 3.4% 3.4% 4.0% 4.7%
Bedrijfsresultaat 7.9% 8.4% 7.4% 7.6%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen?

Versterk uw inzicht in de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

Trend aantal bedrijven groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 435 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 3.315.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 115. Dat betekent dat de omzet in 2023 15% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 3.1% lager.

Trend omzet groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (indexcijfers)