Brancheinformatie en cijfers groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.330 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
21.60% OMZETGROEI
KW02 2021 T.O.V. VOORGAAND JAAR
8.43% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (SBI code: 46.42). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche groothandel in consumentenartikelen (non-food) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

De branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen valt onder de sector groothandel in consumentenartikelen (non-food). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2017. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (62.0%), Personeel (10.3%) en Verkoopkosten (7.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.79% procentpunt naar 8.43%. Hierbij wordt in de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen gemiddeld een bruto marge van 38.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.9% naar 8.4%.

Kosten naar soort groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar voor leden

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.79%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.21%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 62.02%
Bruto marge 37.98%
Personeelkosten 10.34%
Verkoopkosten 7.25%
Huisvestingskosten 2.16%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.26%
Kosten energieverbruik 0.17%
Kosten vervoermiddelen 0.52%
Communicatiekosten 0.31%
Afschrijvingen 2.24%
Kosten van overige diensten 2.90%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.40%
Bedrijfsresultaat 8.43%

Trend bedrijfsresultaat groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde afname van 32 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 3.330.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 104.4. Dat betekent dat de omzet in 2021 4.4% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 0.40000000000001% hoger.

Trend aantal bedrijven groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

Trend omzet groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (indexcijfers)

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor