Brancheinformatie en cijfers groothandel in muziekinstrumenten

145 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven groothandel in muziekinstrumenten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in muziekinstrumenten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 55 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 145.