Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in onderkleding

115 BEDRIJVEN
KW2 2024
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in onderkleding
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in onderkleding

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche groothandel in onderkleding (SBI code: 46.42.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (SBI code: 46.42).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (SBI code: 46.42).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (46.42) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Groothandel in onderkleding Trends

De groothandel in onderkleding wordt voornamelijk gedomineerd door de trends in het modebeeld. Dit wil zeggen dat ondernemers af en toe nieuwe lijnen en collecties moeten introduceren en wat ze al aanbieden moeten aanpassen aan nieuwe trends en wensen van klanten. Ook is het van belang om goed op de hoogte te blijven van klantvraag en klanttevredenheid. Tevens is het verstandig om investeringen te doen in de digitale wereld, om zo de zichtbaarheid en aanwezigheid online te vergroten.

Trend aantal bedrijven groothandel in onderkleding

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in onderkleding geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 45 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 115.