Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in schoenen

305 BEDRIJVEN
KW2 2024
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in schoenen
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in schoenen

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche groothandel in schoenen (SBI code: 46.42.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (SBI code: 46.42).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (SBI code: 46.42).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (46.42) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Groothandel in schoenen Trends

De groothandel in schoenen ondergaat momenteel veel veranderingen als gevolg van technologische ontwikkelingen. Door de steeds verder toenemende vraag naar e-commerce is het voor bedrijven belangrijk om zichzelf online te profileren. Daarnaast is de toename van de concurrentie een bedreiging voor de bedrijven, vooral met de komst van online concurrenten. Tegenwoordig moeten bedrijven zich ook aanpassen aan de constant veranderende smaken van de consument waardoor trends snel veranderen. Daarnaast wordt er steeds meer ingezet op duurzame oplossingen, wat ook invloed heeft op de bedrijfsvoering.

Trend aantal bedrijven groothandel in schoenen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in schoenen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 45 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 305.