Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers groothandel in textielwaren algemeen assortiment

375 BEDRIJVEN
KW2 2024
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in textielwaren algemeen assortiment
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in textielwaren algemeen assortiment

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche groothandel in textielwaren algemeen assortiment (SBI code: 46.42.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (SBI code: 46.42).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (SBI code: 46.42).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen (46.42) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Groothandel in textielwaren algemeen assortiment Trends

De groothanldel in textielwaren algemeen assortiment staat wereldwijd voor een enorme dynamiek. Ondernemers moeten rekening houden met de stijging van de omzet, de sterk verbeterde productieprestaties en de groeiende vraag naar textielproducten. Daarnaast neemt de vraag naar innovatieve producten toe, wat resulteert in een grotere vraag naar details en verfijning. Daarnaast worden eisen ten aanzien van duurzaamheid steeds strenger, waardoor ook hier investeringen in noodzakelijk zijn.

Trend aantal bedrijven groothandel in textielwaren algemeen assortiment

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in textielwaren algemeen assortiment geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 375.