Brancheinformatie en cijfers groothandel in vis, schaal- en weekdieren

510 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in vis, schaal- en weekdieren
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in vis, schaal- en weekdieren

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche groothandel in vis, schaal- en weekdieren (SBI code: 46.38.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie (SBI code: 46.38).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie (SBI code: 46.38).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie (46.38) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Groothandel in vis, schaal- en weekdieren Trends

De bedrijfstak van de groothandel in vis, schaal- en weekdieren is sterk aan verandering onderhevig. Ondernemers zullen steeds meer de digitalisering van hun bedrijfsprocessen omarmen, waarbij er zaken onder handen worden genomen zoals verdere automatisering, digitalisering van processen, analyse en optimalisatie van processen. Tevens kunnen ondernemers hun kosten verlagen door te investeren in innovatieve producten, materialen en processen. Ook is het belangrijk om mee te gaan met de veranderingen in de kapitaalmarkten en toegang te krijgen tot potentiële investeerders.

Trend aantal bedrijven groothandel in vis, schaal- en weekdieren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in vis, schaal- en weekdieren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 10 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 510.